Tokmannin liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2021: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Report this content

Tokmanni Group Oyj        Liiketoimintakatsaus        Tilintarkastamaton        29.10.2021 klo 8.30

Keskeistä KOLMANNELTA neljännekseltä 2021

 • Liikevaihto kasvoi 7,0 % (13,1 %) ja oli 280,1 milj. euroa (261,7)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 5,4 % (11,6 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 95,1 milj. euroa (89,0) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 34,0 % (34,0 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 26,1 milj. euroa (24,0), 9,3 % liikevaihdosta (9,2 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 12,5 milj. euroa (6,1)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,29)

Keskeistä katsauskaudelta TAMMI–SYYSKUU 2021

 • Liikevaihto kasvoi 8,2 % (13,2 %) ja oli 807,7 milj. euroa (746,7)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 7,0 % (11,8 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 275,6 milj. euroa (251,4), ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 34,1 % (33,7 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 65,2 milj. euroa (54,9), 8,1 % liikevaihdosta (7,4 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 51,9 milj. euroa (61,5)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,63)

TOKMANNIN VUODEN 2021 NÄKYMÄT

Tokmanni säilyttää ohjeistuksensa ennallaan. Tokmanni ennustaa liikevaihdon kasvua vuodelle 2021. Konsernin euromääräisen kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoitto) ennakoidaan paranevan ja olevan 105–115 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA MIKA RAUTIAINEN:
Myynti ja tulos jatkoivat kasvuaan, Tokmanni valmiina vuoden tärkeimpään sesonkiin

Tokmannin myynnin kehitys jatkui hyvänä kolmannellakin neljänneksellä. Onnistuimme kasvattamaan Tokmannin liikevaihtoa 7,0 % (13,1 %), vaikka edellisvuoden vertailuluku oli korkealla tasolla. Asiakaskäynnit myymälöissämme kasvoivat 1,3 %, ja keskiostos kasvoi 5,7 %. Kolmannella neljänneksellä myynnin kasvu oli selvästi parasta vapaa-ajan ja kodintekniikan, pukeutumisen ja puutarhan tuoteryhmissä. Myynnin kasvua tuki osaltaan elokuussa lanseerattu Tokmanni Klubi -kanta-asiakasohjelma, joka on herättänyt suurta mielenkiintoa asiakkaissa ja yhteistyökumppaneissa. Tähän mennessä Tokmannin kanta-asiakasohjelmaan on liittynyt jo noin 0,5 miljoonaa asiakasta. Myös Tokmannin verkkokaupan myynti jatkoi kasvuaan, joka oli 64,7 % (154,8 %) kolmannella neljänneksellä.

Kolmannen neljänneksen myyntikatemarginaali oli viime vuoden tasolla. Myyntikatemarginaaliin vaikuttivat kanta-asiakasohjelmamme lanseeraus ja siihen kuuluvat liittymisalennukset sekä päätöksemme pitäytyä halvoissa asiakashinnoissa hankintahintojen noususta huolimatta kolmannen neljänneksen aikana.
Tilanne maailmanmarkkinoilla on tällä hetkellä poikkeuksellinen. Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet selvästi ja tuotteiden saatavuus on heikentynyt joidenkin tuotteiden osalta. Myös rahtikustannukset ovat nousseet merkittävästi. Hyvien yhteistyökumppanuuksien ja -sopimusten avulla Tokmannin rahtikustannukset ovat kuitenkin nousseet markkinahintoja vähemmän ja rahtikapasiteettia on ollut saatavilla. Siten olemme pystyneet varmistamaan tuotteiden hyvän riittävyyden myymälöissämme kuluneella neljänneksellä sekä tulevaan joulukauppaan. Kustannuspaineista huolimatta Tokmannin tuloskehitys jatkui kasvaneen liikevaihdon myötä hyvänä kolmannella neljänneksellä ja vertailukelpoinen liikevoitto parani ollen 26,1 (24,0) miljoonaa euroa.

Tokmannin uusi strategiakausi ja siihen liittyvät toimenpiteet etenevät hyvällä otteella. Strategiahankkeiden käynnistysvaiheeseen liittyy merkittäviä panostuksia, kuten kanta-asiakasohjelman lanseeraus. Nämä panostukset ovat kuitenkin välttämättömiä Tokmannin strategian onnistuneelle toteutukselle.

Joulusesonki on käynnistynyt. Hyllyt ovat täynnä, myytävää löytyy, ja tokmannilaiset ovat valmiina palvelemaan asiakkaita hyvillä mielin. Tokmannin tärkein tehtävä on hyödyn ja ilon tuottaminen asiakkaille halvoilla hinnoilla sekä mukavalla asiointikokemuksella.

Avainluvut
7–9/
2021
7–9/
2020
Muutos
%
1–9/
2021
1–9/
2020
Muutos
%
1–12/
2020
Liikevaihto, milj. euroa 280,1 261,7 7,0 % 807,7 746,7 8,2 % 1 073,2
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % 5,4 11,6 7,0 11,8 12,3
Asiakasmäärän muutos % 1,3 4,3 1,2 3,6 3,2
Myyntikate, milj. euroa 95,2 89,0 7,0 % 276,8 251,3 10,1 % 370,9
Myyntikatemarginaali, % 34,0 34,0 34,3 33,7 34,6
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 95,1 89,0 6,9 % 275,6 251,4 9,7 % 371,6
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 34,0 34,0 34,1 33,7 34,6
Liiketoiminnan kulut -53,1 -49,4 7,5 % -163,1 -151,4 7,8 % -211,5
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut -53,3 -49,5 7,8 % -163,6 -150,8 8,5 % -210,9
Käyttökate, milj. euroa 42,8 40,4 6,1 % 116,1 102,7 13,1 % 163,6
Käyttökatemarginaali, % 15,3 15,4 14,4 13,8 15,2
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 42,5 40,3 5,5 % 114,4 103,3 10,7 % 164,9
Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali, % 15,2 15,4 14,2 13,8 15,4
Liikevoitto, milj. euroa 26,4 24,1 9,6 % 66,9 54,3 23,2 % 98,9
Liikevoittomarginaali, % 9,4 9,2 8,3 7,3 9,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 26,1 24,0 8,6 % 65,2 54,9 18,7 % 100,2
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 9,3 9,2 8,1 7,4 9,3
Nettorahoituskulut, milj. euroa -2,5 -2,5 -0,1 % -7,6 -7,5 1,5 % -10,0
Nettoinvestoinnit, milj. euroa * 9,0 2,0 356,9 % 14,9 8,3 79,6 % 12,8
Nettovelat / vertailukelpoinen käyttökate ** 2,0 2,6 2,0 2,6 2,0
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 12,5 6,1 51,9 61,5 151,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,4 4,1 11,1 9,2 16,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % liukuva 12 kk 18,6 14,2 18,6 14,2 16,3
Oman pääoman tuotto, % 9,5 10,0 23,6 21,6 35,4
Oman pääoman tuotto, % liukuva 12 kk 40,3 33,1 40,3 33,1 37,4
Omavaraisuus, % 28,2 24,7 28,2 24,7 27,7
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000 kpl) 58 731 58 819 58 731 58 830 58 825
Laimennettu osakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo kauden aikana (1 000 kpl)
58 779 58 851 58 770 58 848 58 850
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(euroa/osake)
0,32 0,29 0,81 0,64 1,21
Laimennettu osakekohtainen tulos
(euroa/osake)
0,32 0,29 0,80 0,63 1,21
Henkilöstö kauden lopussa 4 031 3 956 4 031 3 956 4 056
Henkilöstö keskimäärin 4 226 3 996 4 142 3 811 3 873

* Nettoinvestoinnit ilman pitkäaikaisia saamisia muilta
** Rullaava 12 kk vertailukelpoinen käyttökate

Vertailtavuuteen vaikuttavat oikaisut

Tokmanni raportoi käyttökatetta ja liikevoittoa avainlukuinaan ja tekee oikaisuja, jotka parantavat vertailtavuutta sekä antavat paremman kuvan yhtiön toiminnallisesta tuloksesta. Käyttökate ei ole IFRS-tunnusluku ja se kuvaa liikevoittoa ennen poistoja. Vertailukelpoinen käyttökate ja liikevoitto kuvaavat tunnuslukuja, joista on poistettu Tokmannin johdon poikkeuksellisiksi ja kertaluontoisiksi katsomat erät sisältäen muutokset sähköjohdannaissopimusten ja valuuttajohdannaisten käyvissä arvoissa, jotka Tokmanni oikaisee, koska ne ovat Tokmannin avoimiin rahavirran suojautumispositioihin liittyviä realisoitumattomia voittoja ja tappioita, eivätkä ne siten liity Tokmannin toiminnalliseen tulokseen katsauskausilla.

Tokmannin johto käyttää vertailukelpoista käyttökate- ja liikevoittomarginaalia keskeisinä tunnuslukuina Tokmannin liiketoiminnallisen tuloksen kehittymisen arvioimiseksi.

Vertailtavuuteen vaikuttavat oikaisut
Milj. euroa 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020
Myyntikate 95,2 89,0 276,8 251,3 370,9
Muutokset valuuttajohdannaisten markkina-arvossa -0,1 0,0 -1,1 0,1 0,7
Vertailukelpoinen myyntikate 95,1 89,0 275,6 251,4 371,6
Liiketoiminnan kulut -53,1 -49,4 -163,1 -151,4 -211,5
Muutokset sähköjohdannaisten markkina-arvossa -0,2 0,0 -0,5 0,6 0,6
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut -53,3 -49,5 -163,6 -150,8 -210,9
Käyttökate 42,8 40,4 116,1 102,7 163,6
Liikevoitto 26,4 24,1 66,9 54,3 98,9
Muutokset valuuttajohdannaisten markkina-arvossa -0,1 0,0 -1,1 0,1 0,7
Muutokset sähköjohdannaisten markkina-arvossa -0,2 0,0 -0,5 0,6 0,6
Vertailukelpoinen käyttökate 42,5 40,3 114,4 103,3 164,9
Vertailukelpoinen liikevoitto 26,1 24,0 65,2 54,9 100,2

Markkinakehitys

Päivittäistavarayhdistyksen PTY:n (www.pty.fi) tilaston mukaan käyttötavaramarkkina kasvoi 4,5 % kolmannella neljänneksellä 2021. Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto kasvoi neljänneksellä yhteensä 4,3 %. Tokmanni kasvoi 7,0 %.

PTY:n tilaston mukaan käyttötavaramarkkina kasvoi 6,4 % tammi–syyskuussa 2021. Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto kasvoi yhtensä 5,7 %. Tokmanni kasvoi tammi–syyskuussa 8,2 %, joka oli selkeästi markkinoita enemmän.

PTY:n jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjut ovat K-Citymarket, Prisma, Sokos, Stockmann, Tokmanni ja Minimani. On tärkeää huomioida, että PTY:n tilasto kattaa vain osan Tokmannille olennaisesta markkinasta.

MYYMÄLÄVERKOSTON KEHITTÄMINEN

Myymäläverkoston laajentaminen on yksi Tokmannin liikevaihdon ja tuloksen kehittämisen keinoista. Tokmannin uusien myymälöiden perustamis- ja käynnistysprosessi on hioutunut tehokkaaksi. Tokmannin tavoitteena on kasvattaa myymäläverkostonsa yli 220 myymälään Suomessa vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä tarkoittaa vuosittain noin kuutta uutta myymälää.

Syyskuun lopussa Tokmannilla oli 195 myymälää (30.9.2020: 190). Tammi–syyskuussa 2021 Tokmanni julkaisi avaavansa uusia myymälöitä Kittilään, Nurmijärvelle ja Oulun Ruskoon. Lisäksi halpakauppaketju tulee muuttamaan nykyistä paremmalle sijainnille ja suurempaan tilaan Leppävirralla. Aiemmin tänä vuonna Tokmanni muutti myymälänsä entistä suurempaan liiketilaan Lahden ydinkeskustan kauppakeskus Triossa ja Jyväskylän ydinkeskustan kauppakeskus Forum Jyväskylässä, sulki myymälänsä Torniossa, osti TEX-myymälöiden liiketoiminnan Kemistä ja Torniosta, avasi uudet myymälät Iitin Kausalassa ja Helsingin Kannelmäen kauppakeskus Kaaressa sekä laajensi myymäläänsä Kaarinassa.

Lisätietoa Tokmannin myymälöistä löytyy yrityksen internetsivuilta kohdista Uudet myymälät, https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/tokmanni-sijoituskohteena/uudet-myymalat,  ja Uutiset ja media, https://ir.tokmanni.fi/fi/uutiset-ja-media.

Tokmannin määritelmän mukaan myymälää pidetään uutena tai uudelleensijoitettuna myymälänä avaamisvuotena ja sitä seuraavana kalenterivuotena. Keskimäärin uusi myymälä on kannattava noin 12 kuukauden jälkeen ja saavuttaa myymälän normaalitason noin 24 kuukauden sisällä.

Taloudellinen kehitys

Kausiluonteisuus

Tokmannin liiketoiminta on kausiluonteista, mikä vaikuttaa merkittävästi Tokmannin liikevaihtoon, liiketoiminnan tulokseen ja rahavirtoihin. Tokmannin liikevaihto, kannattavuus ja rahavirta ovat yleensä matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja korkeimmat neljännellä vuosineljänneksellä joulumyynnin ansiosta.

Liikevaihto

Heinä–syyskuu 2021

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksen liikevaihto kasvoi 7,0 % (13,1 %) ja oli 280,1 milj. euroa (261,7). Hyvin myyneitä tuoteryhmiä olivat vapaa-aika ja kodintekniikka, pukeutuminen sekä puutarha. Tokmannin verkkokaupan osuus liikevaihdosta oli 1,6 % (1,1 %) ja se kasvoi 64,7 % (154,8 %) edellisvuoteen verrattuna.

Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 5,4 % (11,6 %) kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoisten myymälöiden asiakasmäärä laski 0,6 % ja kokonaisasiakasmäärä kasvoi 1,3 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vertailukelpoisten myymälöiden keskiostos kasvoi 6,0 % ja oli 20,14 euroa (19,00).

Kolmannella neljänneksellä suoran tuonnin osuus myynnistä oli 27,4 % (26,4 %). Tämä jakautuu siten, että 17,3 % (17,0 %) on Tokmannin Shanghain hankintayhtiötä hyödyntäen hankittuja tuotteita ja 10,1 % (9,3 %) on muuta suoraa tuontia. Tokmannin hallinnoimien merkkien (omat tuotemerkit, yksinoikeusmerkit ja merkittömät tuotteet) osuus kolmannen neljänneksen myynnistä oli 32,1 % (31,3 %).

Tammi–syyskuu 2021

Tammi–syyskuun 2021 liikevaihto kasvoi 8,2 % ja oli 807,7 milj. euroa (746,7). Hyvin myyneitä tuoteryhmiä tammi–syyskuussa olivat kolmannen neljänneksen tapaan vapaa-aika ja kodintekniikka, pukeutuminen sekä puutarha. Tokmannin verkkokaupan osuus liikevaihdosta oli 1,7 % (1,1 %) ja se kasvoi 66,9 % (118,7 %) edellisvuoteen verrattuna.

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7,0 % (11,8 %) tammi–syyskuussa. Vertailukelpoisten myymälöiden asiakasmäärä oli viime vuoden tasolla ja kokonaisasiakasmäärä kasvoi 1,2 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vertailukelpoisten myymälöiden keskiostos kasvoi 7,0 % ja oli 20,36 euroa (19,03).

Tammi-syyskuussa suoran tuonnin osuus myynnistä oli 26,2 % (25,2 %). Tämä jakautuu siten, että 16,2 % (15,5 %) on Tokmannin Shanghain hankintayhtiötä hyödyntäen hankittuja tuotteita ja 10,0 % (9,6 %) on muuta suoraa tuontia. Tokmannin hallinnoimien merkkien (omat tuotemerkit, yksinoikeusmerkit ja merkittömät tuotteet) osuus tammi–syyskuun myynnistä oli 31,8 % (30,9 %).

Kannattavuus

Heinä–syyskuu 2021

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksen myyntikate oli 95,2 milj. euroa (89,0) ja myyntikatemarginaali oli 34,0 % (34,0 %). Myyntikatemarginaaliin alentavasti vaikuttivat kanta-asiakasohjelman lanseeraus ja siihen kuuluvat liittymisalennukset sekä päätös pitäytyä halvoissa asiakashinnoissa hankintahintojen noususta huolimatta. Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet selvästi ja tuotteiden saatavuus on heikentynyt joidenkin tuotteiden osalta. Myös rahtikustannukset ovat nousseet merkittävästi. Hyvien yhteistyökumppanuuksien ja -sopimusten avulla Tokmannin rahtikustannukset ovat kuitenkin nousseet markkinahintoja vähemmän ja rahtikapasiteettia on ollut saatavilla. Tokmannin nykyinen ulkomaan rahteja koskeva sopimus on voimassa kevääseen 2023. Vertailukelpoinen myyntikate oli 95,1 milj. euroa (89,0), mikä vastaa 34,0 %:n myyntikatemarginaalia (34,0 %).

Liiketoiminnan kulut olivat 53,1 milj. euroa (49,4), eli 19,0 % liikevaihdosta (18,9 %). Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut olivat 53,3 milj. euroa (49,5), eli 19,0 % liikevaihdosta (18,9 %). Liiketoiminnan kuluihin sisältyvät neljänneksen henkilöstökulut olivat 30,8 milj. euroa (28,1), eli 11,0 % liikevaihdosta (10,7 %). Liiketoiminnan euromääräinen kulujen kasvu johtui pääsääntöisesti kasvaneesta myyntivolyymistä, joka eniten vaikuttaa myymäläkentän palkkoihin. Palkkoja kasvattivat myös Kaupan alan työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden palkankorotukset 1.4.2021 alkaen 1,3 %:lla. Tämän vaikutus neljänneksen henkilöstökuluihin oli noin 0,4 milj. euroa. Lisäksi koronapandemian takia TyEL-maksuihin annettu alennus poistui käytöstä vuodenvaihteessa. Viime vuonna heinä–syyskuussa 2020 TyEL-maksun alennuksen vaikutus Tokmannin henkilöstökuluihin oli noin 0,8 milj. euroa.

Käyttökate (EBITDA) oli 42,8 milj. euroa (40,4) ja käyttökatemarginaali oli 15,3 % (15,4 %). Vertailukelpoinen käyttökate oli 42,5 milj. euroa (40,3) ja vertailukelpoinen käyttökatemarginaali 15,2 % (15,4 %).

Liikevoitto (EBIT) oli 26,4 milj. euroa (24,1), mikä vastaa 9,4 %:n liikevoittomarginaalia (9,2 %). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 26,1 milj. euroa (24,0) ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 9,3 % (9,2 %).

Nettorahoituskulut olivat -2,5 milj. euroa (-2,5). Tulos ennen veroja oli 23,9 milj. euroa (21,6). Verot olivat -4,8 milj. euroa (-4,3). Tulos oli 19,1 milj. euroa (17,3).

Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,32 euroa (0,29). Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,4 % (4,1 %) ja oman pääoman tuotto oli 9,5 % (10,0 %).

Tammi–syyskuu 2021

Vuoden 2021 tammi–syyskuun myyntikate oli 276,8 milj. euroa (251,3) ja myyntikatemarginaali 34,3 % (33,7 %). Myyntikatemarginaalin kehitykseen vaikuttivat positiivisesti myynnin jakauma sekä suoran tuonnin ja omien tuotemerkkien osuuden kasvu. Negatiivisesti myyntikatemarginaaliin vaikuttivat kanta-asiakasohjelman lanseeraus ja siihen kuuluvat liittymisalennukset sekä Tokmannin päätös pitäytyä halvoissa asiakashinnoissa hankintahintojen noususta huolimatta. Vertailukelpoinen myyntikate oli 275,6 milj. euroa (251,4), mikä vastaa 34,1 %:n myyntikatemarginaalia (33,7 %).

Liiketoiminnan kulut olivat 163,1 milj. euroa (151,4), eli 20,2 % liikevaihdosta (20,3 %) Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut olivat 163,6 milj. euroa (150,8), eli 20,3 % liikevaihdosta (20,2 %). Liiketoiminnan kuluihin sisältyvät henkilöstökulut olivat 97,2 milj. euroa (87,8), eli 12,0 % liikevaihdosta (11,8 %). Liiketoiminnan euromääräinen kulujen kasvu johtui pääsääntöisesti kasvaneesta myyntivolyymistä, jonka seurauksena palkat erityisesti myymäkentässä ovat kasvaneet. Lisäksi henkilöstökuluja kasvattivat edellä kuluvan neljänneksen kuvauksessa mainitut palkankorotukset sekä TyEL-maksun alennuksen poistuminen. Viime vuonna tammi–syyskuussa 2020 TyEL-maksun alennuksen vaikutus Tokmannin henkilöstökuluihin oli noin 1,7 milj. euroa.

Käyttökate oli 116,1 milj. euroa (102,7), ja käyttökatemarginaali oli 14,4 % (13,8 %). Vertailukelpoinen käyttökate oli 114,4 milj. euroa (103,3) ja vertailukelpoinen käyttökatemarginaali 14,2 % (13,8 %).

Liikevoitto (EBIT) oli 66,9 milj. euroa (54,3), mikä vastaa 8,3 %:n liikevoittomarginaalia (7,3 %). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 65,2 milj. euroa (54,9) ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 8,1 % (7,4 %).

Nettorahoituskulut olivat -7,6 milj. euroa (-7,5). Tulos ennen veroja oli 59,2 milj. euroa (46,8). Verot olivat -11,9 milj. euroa (-9,4). Tulos oli 47,3 milj. euroa (37,4).

Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,63). Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,1 % (9,2 %) ja oman pääoman tuotto oli 23,6 % (21,6 %).

Tase, rahoitus ja rahavirta

Tokmannin vaihto-omaisuus oli 277,1 milj. euroa (257,0) syyskuun lopussa. Vaihto-omaisuuden kasvu johtui pääsääntöisesti siitä, että joulun sesonkituotteet otettiin varastoon aiemmin kuin koskaan aikaisemmin. Vaihto-omaisuuden arvossa korostuu myös ostettujen TEX-myymälöiden korkea varaston arvo. Lisäksi liiketoiminnan kasvu vaikutti vaihto-omaisuuden korkeampaan määrään.

Konsernin vuoden 2021 kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 12,5 milj. euroa (6,1) Tammi–syyskuun rahavirta laski edellisvuodesta ollen 51,9 milj. euroa (61,5). Tammi–syyskuun rahavirtaa heikensi edellisvuotta suurempi pääoman sitoutuminen vaihto-omaisuuteen. Tokmannin rahavarat olivat syyskuun lopussa 26,7 milj. euroa (18,0) ja rahoitusasema on vakaa.

Syyskuun lopussa 2021 Tokmannilla oli korollista velkaa yhteensä 386,8 milj. euroa (413,8), josta pitkäaikaisia rahoituslaitos- ja yrityslainoja on 100,0 milj. euroa (100,0) ja lyhytaikaisia rahoituslaitos- ja yrityslainoja 0 milj. euroa (10,0). Loput velat ovat IFRS 16 -standardin perusteella raportoitavia vuokravelkoja.

Tokmanni sopi 11.2.2021 rahoituksen uudelleen järjestämisestä. Yhtiön uudella helmikuussa 2026 erääntyvällä 100 milj. euron lainalla maksettiin aikaisempi vastaava laina pois. Rahoitusjärjestelyssä lisäksi sovittiin viiden vuoden mittaisesta 50 milj. euron luottolimiitistä. Edellä mainittujen lisäksi rahoitussopimus sisältää mahdollisuuden nostaa tarvittaessa 50 milj. euron lisälaina portaittain. Lisälainamahdollisuus on voimassa kolme vuotta ja siihen liittyy ehdollinen optio jatkaa lainaa kahdella lisävuodella vuosi kerrallaan.

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 2,0 syyskuun lopussa (2,6). Tokmannin aikomuksena on säilyttää tehokas pitkän aikavälin pääomarakenne ja pitkän aikavälin tavoitteena on, että nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on alle 3,2.

Tokmannin omavaraisuusaste oli 28,2 % (24,7 %) syyskuun 2021 lopussa.

Investoinnit

Vuoden kolmannen neljänneksen nettoinvestoinnit olivat 9,0 milj. euroa (2,0). Tammi–syyskuun 2021 nettoinvestoinnit olivat 14,9 milj. euroa (8,3) sisältäen TEX-myymälöiden hankinnan. Investoinnit kohdistuivat pääosin myymäläverkoston laajentamiseen ja myymälöiden kunnostamiseen sekä digitaalisten palveluiden, kuten kanta-asiakasohjelman, kehittämiseen.

Vuoden 2021 investointien arvioidaan olevan noin 20–22 milj. euron tasolla sisältäen TEX-myymälöiden hankinnan.

Selvitystyö ja neuvottelut Tokmannin Mäntsälän logistiikkakeskuksen laajentamismahdollisuuksista ovat edelleen käynnissä. Hankkeen mahdollisesti toteutuessa se korvaisi nykyisiä ulkopuolisia varastoja ja vaikuttaisi lähivuosien investointitasoon.

Henkilöstö

Tokmanni on merkittävä työllistäjä Suomessa ja konsernilla oli 4 031 (3 956) työntekijää syyskuun 2021 lopussa. Keskimäärin Tokmannin palveluksessa oli 4 142 (3 811) henkilöä tammi–syyskuun aikana.

Henkilöstöä palkitaan tammi–syyskuulta hyvästä työstä myyntipalkkiolla, joka on yhteensä 1,0 milj. euroa. Tammi–syyskuun 2021 henkilöstökulut olivat 97,2 milj. euroa (87,8), 12,0 % liikevaihdosta (11,8 %). Kasvaneet myyntivolyymit kasvattivat palkkoja erityisesti myymäkentässä. Palkkoja kasvattivat myös Kaupan alan työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden palkankorotukset 1.4.2021 alkaen 1,3 %:lla. Viime vuonna tammi–syyskuussa 2020 TyEL-maksun alennuksen vaikutus Tokmannin henkilöstökuluihin oli noin 1,7 milj. euroa.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Tokmannin riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön vuoden 2020 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/tokmanni-sijoituskohteena/riskienhallinta.

TOKMANNIN VUODEN 2021 NÄKYMÄT

Tokmanni säilyttää ohjeistuksensa ennallaan. Tokmanni ennustaa liikevaihdon kasvua vuodelle 2021. Konsernin euromääräisen kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoitto) ennakoidaan paranevan ja olevan 105–115 miljoonaa euroa.

Mäntsälässä 29.10.2021

Tokmanni Group Oyj
Hallitus

 

IR-kalenteri

Tokmanni Group Oyj julkaisee vuoden 2022 aikana tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi liiketoimintakatsausta seuraavan aikataulun mukaisesti:

11.2.2022: tilinpäätöstiedote 2021
29.4.2022: liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2022
29.7.2022: puolivuotiskatsaus, tammi-kesäkuu 2022
28.10.2022: liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2022

Vuoden 2021 hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan viikolla 8.

Tokmannin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 23.3.2022. Tokmannin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Tulospresentaatio

Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen ja talousjohtaja Markku Pirskanen esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi 29.10.2021 klo 10.00 ja englanniksi klo 11.30.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://ir.tokmanni.fi/ tai seuraavan linkin kautta https://tokmanni.videosync.fi/2021-q3-tulos/register. Tallenne esityksestä on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään webcast-lähetyksen yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista ja käyttämällä alla olevaa osallistujatunnusta.

Suomi: (09) 8171 0310
Ruotsi: +46 85 664 2651
UK: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 631 913 1422
Osallistujatunnus: 85668409#

Lisätietoja

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja, puh. 020 728 6061, mika.rautiainen(at)tokmanni.fi
Markku Pirskanen, talousjohtaja, puh. 020 728 7390, markku.pirskanen(at)tokmanni.fi
Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö, puh. 040 562 2282, maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2020 Tokmannin liikevaihto oli 1 073,2 miljoonaa euroa ja sillä on noin 4 000 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea lähes 200 myymälää.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet