Tokmannin liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2019: Liikevaihto kasvoi 8,3 %, vertailukelpoinen liiketulos edellisvuoden tasolla

Report this content

Tokmanni Group Oyj     Liiketoimintakatsaus     Tilintarkastamaton     25.4.2019 klo 8.30

Tokmanni soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Tässä katsauksessa on esitetty tietoa standardin käyttöönoton vaikutuksista yhtiön vuoden 2018 tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä vuoden 2018 oikaistut vertailutiedot neljänneksittäin. Oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018 ovat tämän tiedotteen liitteenä. Tekstissä suluissa olevat edellisvuoden luvut viittaavat oikaistuihin lukuihin.

KESKEISTÄ ENSIMMÄISELTÄ VUOSINELJÄNNEKSELTÄ:

 •  Liikevaihto kasvoi 8,3 % (10,9 %) 188,1 milj. euroon (173,7)
 •  Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 4,1 % (6,1 %)
 •  Myyntikate oli 58,8 milj. euroa (54,7) ja myyntikatemarginaali oli 31,3 % (31,5 %)
 •  Vertailukelpoinen myyntikate oli 58,6 milj. euroa (54,6) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 31,2 % liikevaihdosta (31,4 %)
 •  Ostettujen myymälöiden nopea konvertointi Tokmanneiksi vaikutti myyntikatteeseen noin -0,3 %-yksikköä
 •  Käyttökate (EBITDA) oli 12,4 milj. euroa (12,5), 6,6 % liikevaihdosta (7,2 %)
 •  Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 12,8 milj. euroa (12,1), 6,8 % liikevaihdosta (7,0 %)
 •  Liikevoitto (EBIT) oli -2,5 milj. euroa (-1,6), -1,3 % liikevaihdosta (-0,9 %)
 •  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -2,2 milj. euroa (-1,9), -1,2 % liikevaihdosta (-1,1 %)
 •  Liiketoiminnan rahavirta oli -28,3 milj. euroa (-13,9)
 •  Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (-0,06)

TOKMANNIN VUODEN 2019 NÄKYMÄT ENNALLAAN

Tokmanni ennustaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2019 perustuen 2018 hankittujen ja avattujen uusien myymälöiden sekä vuonna 2019 avattavien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoiseen liikevaihdon lievään kasvuun. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali) odotetaan paranevan viime vuodesta.

TOKMANNIN TOIMITUSJOHTAJA MIKA RAUTIAINEN: LIIKEVAIHDOSSA VAHVA KASVU, TOIMENPITEET KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI KÄYNNISTETTY

”Olemme erittäin tyytyväisiä liikevaihdon kasvuun. Asiakasmäärät kehittyivät hienosti kasvaen 7,2 %. Myös keskiostos kasvoi jonkin verran. Tokmannin Nettopäivät ajoittuivat tänä vuonna ensimmäiselle neljännekselle, mikä vahvisti myyntiä. Panostimme ensimmäisellä neljänneksellä erityisesti Ale-Makasiinien konvertoimiseen Tokmanneiksi, ja huomisesta alkaen kaikki myymälät toimivat Tokmanni-ketjunimellä. Ale-Makasiinien valikoimamuutos ja poistomyynnit sekä Nettopäivät vaikuttivat myyntikatteeseemme ensimmäisellä neljänneksellä.

Tokmannin tavoite vuodelle 2019 on kannattavuuden parantaminen. Kohdistamme kannattavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet erityisesti kiinteiden kulujen suhteellisen osuuden pienentämiseen ja myyntikatemarginaalin kasvattamiseen. Ensimmäisellä neljänneksellä saimme kiinteistö- ja henkilöstökulujen suhteellisen osuuden pienentämisen käyntiin suunnitelman mukaisesti. Tällä hetkellä kiinnitämme erityistä huomiota myyntikatemarginaalin kasvattamiseen.

Tokmannille kevätsesonki on vuoden toiseksi tärkein myyntijakso. Koko Tokmannin henkilökunta ja myymälät ovat valmiina palvelemaan asiakkaitamme ja tarjoamaan heille monipuolisen tuotevalikoiman ja halvat hinnat.”

Avainluvut
1-3/2019 Oikaistu***
1-3/2018
Muutos% Raportoitu
 1-3/2018
Oikaistu*** 
1-12/2018
Raportoitu 
1-12/2018
Liikevaihto, milj. euroa 188,1 173,7 8,3 % 173,7 870,4 870,4
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % 4,1 6,1 6,1 5,6 5,6
Asiakasmäärän muutos % 7,2 6,9 6,9 6,9 6,9
Myyntikate, milj. euroa 58,8 54,7 7,4 % 54,7 295,3 295,3
Myyntikatemarginaali, % 31,3 31,5 31,5 33,9 33,9
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 58,6 54,6 7,4 % 54,6 295,0 295,0
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 31,2 31,4 31,4 33,9 33,9
Liiketoiminnan kulut -47,3 -43,2 9,7 % -54,5 -188,1 -234,3
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut -46,8 -43,4 8,0 % -54,7 -189,5 -235,7
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 12,4 12,5 -0,3 % 1,2 111,2 64,9
Käyttökatemarginaali, % 6,6 7,2 0,7 12,8 7,5
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), milj. euroa 12,8 12,1 5,7 % 0,8 109,5 63,3
Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali, % 6,8 7,0 0,5 12,6 7,3
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa -2,5 -1,6 -62,0 % -2,4 53,6 50,3
Liikevoittomarginaali, % -1,3 -0,9 -1,4 6,2 5,8
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa -2,2 -1,9 -12,7 % -2,8 51,9 48,6
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % -1,2 -1,1 -1,6 6,0 5,6
Nettorahoituskulut, milj. euroa -2,6 -2,7 -4,4 % -1,5 -10,6 -5,6
Nettoinvestoinnit, milj. euroa * 2,7 1,4 89,6 % 1,4 19,8 19,8
Nettovelat / vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) ** / **** 3,8 3,2 3,5 2,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -28,3 -13,9 -23,9 85,8 44,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,4 -0,4 -0,8 11,6 14,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % liukuva 12 kk**** 9,3 13,4 9,5 15,0
Oman pääoman tuotto, % -3,2 -2,7 -2,4 20,8 21,2
Oman pääoman tuotto, % liukuva 12 kk**** 22,8 20,9 23,6 23,4
Omavaraisuus, % 18,7 19,1 30,3 23,2 36,0
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000 kpl) 58 869 58 869 58 869 58 869 58 869
Osakekohtainen tulos (euroa/osake) -0,07 -0,06 -0,05 0,58 0,61
Henkilöstö kauden lopussa 3 473 3 180 3 180 3 558 3 558
Henkilöstö keskimäärin 3 427 3 159 3 159 3 415 3 415

* Nettoinvestoinnit ilman pitkäaikaisia saamisia muilta
** Rullaava 12 kk vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)
*** Oikaistu sisältää IFRS 16 mukaiset vertailukelpoiset laskennat
**** Vertailulukua ei saatavilla, IFRS 16 -oikaisua ei ole vuodelta 2017

Vertailtavuuteen vaikuttavat oikaisut

Tokmanni raportoi käyttökatetta yhtenä avainlukunaan ja tekee oikaisuja, jotka parantavat vertailtavuutta sekä antavat paremman kuvan yhtiön toiminnallisesta tuloksesta. Käyttökate ei ole IFRS-tunnusluku ja se kuvaa liikevoittoa ennen poistoja. Vertailukelpoinen käyttökate kuvaa käyttökatetta, josta on poistettu Tokmannin johdon poikkeuksellisiksi ja kertaluontoisiksi katsomat erät sisältäen muutokset sähköjohdannaissopimusten ja valuuttajohdannaisten käyvissä arvoissa, jotka Tokmanni oikaisee, koska ne ovat Tokmannin avoimiin rahavirran suojautumispositioihin liittyviä realisoitumattomia voittoja ja tappioita, eivätkä ne siten liity Tokmannin toiminnalliseen tulokseen katsauskausilla.

Tokmannin hallitus päivitti 8.2.2019 konsernin pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita johtuen 1.1.2019 voimaan tulleesta IFRS 16 -standardista. Päivityksen yhteydessä vertailukelpoinen käyttökatemarginaali korvattiin vertailukelpoisella liikevoittomarginaalilla. Lisätietoa Tokmannin päivitetyistä pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista ja niihin liittyvistä muutoksista löytyy osoitteesta https://ir.tokmanni.fi/fi/news-and-media/pr-story?itemid=2B8860BCD9853612.

Tokmannin johto käyttää vertailukelpoista liikevoittomarginaalia keskeisenä tunnuslukuna Tokmannin liiketoiminnallisen tuloksen kehittymisen arvioimiseksi.

Vertailtavuuteen vaikuttavat oikaisut
Milj. euroa 1-3/2019 Oikaistu***
1-3/2018
Oikaistu***
1-12/2018
Myyntikate 58,8 54,7 295,3
Muutokset valuuttajohdannaisten markkina-arvossa -0,2 -0,2 -0,3
Vertailukelpoinen myyntikate 58,6 54,6 295,0
Liiketoiminnan kulut -47,3 -43,2 -188,1
Muutokset sähköjohdannaisten markkina-arvossa 0,5 -0,2 -1,4
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut -46,8 -43,4 -189,5
Käyttökate (EBITDA) 12,4 12,5 111,2
Liikevoitto (EBIT) -2,5 -1,6 53,6
Muutokset valuuttajohdannaisten markkina-arvossa -0,2 -0,2 -0,3
Muutokset sähköjohdannaisten markkina-arvossa 0,5 -0,2 -1,4
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 12,8 12,1 109,5
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) -2,2 -1,9 51,9

*** Oikaistu sisältää IFRS 16 mukaiset vertailukelpoiset laskennat

MARKKINAKEHITYS

Päivittäistavarayhdistyksen PTY:n (www.pty.fi) tilaston mukaan käyttötavaramarkkina kasvoi 4,0 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja varsinkin maaliskuun kehitys oli hyvä. Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto kasvoi 1,0 %. Tokmanni kasvoi selkeästi markkinoita nopeammin.

PTY:n jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjut ovat K-Citymarket, Prisma, Sokos, Stockmann, Tokmanni ja Minimani. On tärkeä huomioida, että PTY:n tilasto kattaa vain osan Tokmannille olennaisesta markkinasta eikä sisällä esimerkiksi verkkokauppaa.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Myymäläverkoston kehittäminen

Myymäläverkoston laajentaminen on yksi Tokmannin liikevaihdon ja tuloksen kehittämisen tavoitteista. Tokmannin uusien myymälöiden perustamis- ja käynnistysprosessi on hioutunut tehokkaaksi. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa Tokmannilla oli 188 myymälää (31.3.2018: 175 myymälää). Tokmannilla on 13 tuore-elintarvikemyymälää ympäri Suomea.

Tokmannin Pohjois-Suomesta ostamat neljä myymälää siirtyivät Tokmannin haltuun 1.1.2019. Tammi–maaliskuussa yhtiön myymälöiden yhteenlaskettu myyntipinta-ala kasvoi noin 5 300 neliömetrillä.

Tokmanni on sopinut 25.4.2019 mennessä seitsemän uuden myymälän ja kahden uudelleensijoitetun myymälän avaamisesta vuoden 2019 aikana. Tokmannin tavoitteena on jatkaa uuden myyntipinta-alan lisäämistä nettomääräisesti laskettuna noin 12 000 neliömetrillä vuosittain, mikä tarkoittaa noin viittä uutta tai uudelleensijoitettua myymälää.

Tokmannin määritelmän mukaan myymälää pidetään uutena tai uudelleensijoitettuna myymälänä avaamisvuotena ja sitä seuraavana kalenterivuotena. Keskimäärin uusi myymälä on kannattava noin 12 kuukauden jälkeen ja saavuttaa myymälän normaalitason noin 24 kuukauden sisällä.

Uusiin ja uudelleensijoitettuihin myymälöihin kuuluvat: uudet avatut myymälät; myymälöiden uudelleensijoittamiset, kun myymälän koko muuttuu 30 prosenttia tai enemmän ja kun valikoima laajenee tai supistuu merkittävästi; ja myymälöiden laajentamiset, kun myymälän koko muuttuu 30 prosenttia tai enemmän. Nettomääräisesti laskettuna Tokmanni vähentää uusista ja uudelleensijoitetuista myymälöistä tilikaudella suljetut myymälät.

ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Kausiluonteisuus

Tokmannin liiketoiminta on kausiluonteista, mikä vaikuttaa merkittävästi Tokmannin liikevaihtoon, liiketoiminnan tulokseen ja rahavirtoihin. Tokmannin liikevaihto, kannattavuus ja rahavirta ovat yleensä matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja korkeimmat neljännellä vuosineljänneksellä joulumyynnin ansiosta.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto

Tokmannin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 8,3 % ja oli 188,1 milj. euroa (173,7). Liikevaihdon vahvaan kasvuun vaikutti ensisijaisesti panostukset tuotevalikoimaan laajentamiseen ja myymäläkonseptin kehittämiseen sekä halpoihin hintoihin. Erityisesti pukeutumisen ja työkalujen tuoteryhmien myynnin kehitys oli hyvällä tasolla. Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 4,1 % (6,1 %).

Ensimmäisen vuosineljänneksen asiakasmäärä kasvoi 7,2 % edellisvuoteen verrattuna. Samalla keskiostos kasvoi 1,1 %.

Ensimmäisen neljänneksen kannattavuus

Ensimmäisen vuosineljänneksen myyntikate oli 58,8 milj. euroa (54,7) ja myyntikatemarginaali oli 31,3 % (31,5 %). Vertailukelpoinen myyntikate oli 58,6 milj. euroa (54,6), joka vastaa 31,2 %:n myyntikatemarginaalia (31,4 %). Kannattavuutta rasitti ensisijaisesti Ale-Makasiini-myymälöiden konvertointi Tokmanneiksi ja siihen liittyneet valikoimamuutokset ja poistomyynnit. Näiden vaikutus ensimmäisen neljänneksen myyntikatteeseen oli noin -0,5 milj. euroa, mikä vastaa noin 0,3 %-yksikköä. Lisäksi Nettopäivät-kampanjan ajoittuminen kuluvana vuonna ensimmäiselle neljännekselle painoi myös hieman myyntikatemarginaalia.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan kulut kasvoivat ja olivat 47,3 milj. euroa (43,2), eli 25,2 % liikevaihdosta (24,9 %). Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut olivat 46,8 milj. euroa (43,4), eli 24,9 % (25,0 %) liikevaihdosta. Siten vertailukelpoisten liiketoiminnan kulujen suhteellinen osuus kehittyi oikeaan suuntaan. Liiketoiminnan kulujen euromääräinen kasvu johtui ensisijaisesti myymälämäärän kasvusta. Myös neljänneksen edellisvuotta korkeampi myyntivolyymi vaikutti osaltaan liiketoiminnan kulujen kasvuun. Lisäksi Nettopäivät -kampanjan ajoituksesta johtuen kuluneella neljänneksellä panostettiin markkinointiin edellisvuotta enemmän. Henkilöstökulut olivat 26,8 milj. euroa (25,0), eli 14,2 % (14,4 %) liikevaihdosta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökate (EBITDA) oli 12,4 milj. euroa (12,5) ja käyttökatemarginaali oli 6,6 % (7,2 %). Vertailukelpoinen käyttökate oli 12,8 milj. euroa (12,1) ja vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 6,8 % (7,0 %).

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) oli -2,5 milj. euroa (-1,6), mikä vastaa -1,3 %:n liikevoittomarginaalia (-0,9 %). Vertailukelpoinen liikevoitto oli -2,2 milj. euroa (-1,9) ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli -1,2 % (-1,1 %). Tokmannin pitkän aikavälin tavoitteena on nostaa vähitellen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali noin 9 prosenttiin myyntikatemarginaalia parantamalla ja pienentämällä nykytasosta liiketoiminnan kulujen suhteellista osuutta liikevaihdosta.

Ensimmäisen neljänneksen nettorahoituskulut olivat -2,6 milj. euroa (-2,7). Tulos ennen veroja oli -5,2 milj. euroa (-4,3). Verot olivat 1,0 milj. euroa (0,9). Neljänneksen tulos oli -4,1 milj. euroa (-3,4). Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (-0,06).

Tase, rahoitus ja rahavirta

Tokmannin vaihto-omaisuus oli 214,0 milj. euroa (187,9) maaliskuun lopussa. Vaihto-omaisuuden kasvu johtui ensisijaisesti myymäläverkoston kasvusta ja osaltaan myös laajemmasta tuotenimikemäärästä sekä pääsiäisen ajoittumisesta kuluvana vuonna toiselle vuosineljännekselle. Vaihto-omaisuuden kasvun myötä vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli -28,3 milj. euroa (-13,9). Rahavarat katsauskauden lopussa olivat 5,3 milj. euroa (13,8).

Maaliskuun lopussa 2019 Tokmannilla oli korollista velkaa yhteensä 428,0 milj. euroa (430,2). IFRS 16 -standardin käyttöönoton seurauksena vuokrasopimukset siirtyivät taseeseen velaksi ja varoiksi, jonka seurauksena velkojen määrä kasvoi merkittävästi aikaisemmin raportoidusta.

Nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA (liukuva 12 kk) oli 3,8 maaliskuun lopussa (vertailulukua ei saatavilla, koska IFRS 16 -oikaisua ei ole vuodelta 2017). Tokmannin aikomuksena on säilyttää tehokas pitkän aikavälin pääomarakenne ja pitkän aikavälin tavoitteena on, että nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on alle 3,2.

Investoinnit

Ensimmäisen neljänneksen 2019 nettoinvestoinnit olivat 2,7 milj. euroa (1,4). Investointeja kasvattivat erityisesti myymäläverkoston laajentaminen ja myymälöiden kunnostaminen sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen. Vuoden 2019 investointien odotetaan olevan noin 14–15 milj. euron tasolla.

Henkilöstö

Tokmanni on merkittävä työllistäjä Suomessa ja konsernilla oli 3 473 (3 180) työntekijää maaliskuun lopussa 2019. Ensimmäisen neljänneksen henkilöstökulut olivat 26,8 milj. euroa (25,0).

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tokmannin riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yksityiskohtaisesti yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen kertomuksessa. Neljänneksen aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia riskeissä.

TOKMANNIN VUODEN 2019 NÄKYMÄT ENNALLAAN

Tokmanni ennustaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2019 perustuen 2018 hankittujen ja avattujen uusien myymälöiden sekä vuonna 2019 avattavien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoiseen liikevaihdon lievään kasvuun. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali) odotetaan paranevan viime vuodesta.

Mäntsälässä, 25.4.2019

Tokmanni Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja
puh. 020 728 6061, mika.rautiainen(at)tokmanni.fi

Markku Pirskanen, talousjohtaja
puh. 020 728 7390, markku.pirskanen(at)tokmanni.fi

Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö
puh. 040 562 2282, maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi

IR-KALENTERI

Ensimmäisen ja kolmannen neljänneksen osalta Tokmanni julkaisee lyhemmät liiketoimintakatsaukset ja katsauskaudelta tammi–kesäkuu 2019 kattavan osavuosikatsauksen. Julkaisuajankohdat ovat:

 • 8.8.2019: puolivuosikatsaus, tammi–kesäkuu 2019
 • 30.10.2019: liiketoimintakatsaus, tammi–syyskuu 2019

TULOSPRESENTAATIO

Tokmannin Mika Rautiainen ja talousjohtaja Markku Pirskanen esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi klo 10.00 ja englanniksi klo 11.30 audiocastin välityksellä.

Suoraa audiocast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://tokmanni.videosync.fi/2019-q1-osavuosikatsaus klo 10.00 suomeksi.

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään audiocast-lähetyksen yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua alla olevaan numeroon (koodi 75710045#):

+358 9 81 710 310 

Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 3 600 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on eri puolilla Suomea lähes 200 myymälää.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Liitteet & linkit