Tokmannin päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Report this content

Tokmanni Group Oyj                         Pörssitiedote                        8.2.2019 klo 11.45

Tokmannin hallitus on päivittänyt konsernin pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita vertailukelpoinen käyttökatemarginaali -tunnusluvun ja nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen -tunnusluvun osalta johtuen 1.1.2019 voimaan tulleesta IFRS 16 -standardista. Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali korvaantuu vertailukelpoisella liikevoittomarginaalilla ja nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen -tavoite muuttuu. Samalla on päivitetty tavoitteena ollutta myymälämäärää.

Päivitetyt tavoitteet

Tokmannin tavoitteena on kasvattaa myymäläverkostonsa yli 200 myymälään ja lisätä vuosittain uuden myyntipinta-alan määrää nettomääräisesti laskettuna noin 12 000 neliömetrillä, mikä tarkoittaa noin viittä uutta tai uudelleensijoitettua myymälää.

Tokmannin tavoitteena on nostaa vähitellen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali noin 9 prosenttiin myyntikatemarginaalia parantamalla ja pienentämällä nykytasosta liiketoiminnan kulujen suhteellista osuutta liikevaihdosta.

Tokmannin tavoitteena on säilyttää tehokas pitkän aikavälin pääomarakenne pitämällä nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen alle 3,2-kertaisena.

Aiemmat tavoitteet

Tokmannin tavoitteena on kasvattaa myymäläverkostonsa noin 200 myymälään ja lisätä vuosittain uuden myyntipinta-alan määrää nettomääräisesti laskettuna noin 12 000 neliömetrillä, mikä tarkoittaa noin viittä uutta tai uudelleensijoitettua myymälää.

Tokmannin tavoitteena on nostaa vähitellen vertailukelpoinen käyttökatemarginaali noin 10 prosenttiin myyntikatemarginaalia parantamalla ja pitämällä liiketoiminnan kulut nykytasolla suhteessa liikevaihtoon.

Tokmannin tavoitteena on säilyttää tehokas pitkän aikavälin pääomarakenne pitämällä nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen alle kaksinkertaisena.

Tokmannin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Tokmannin tavoitteena on saavuttaa vertailukelpoisen liikevaihdon lievä kasvu.

  • Tokmannin tavoitteena on kasvattaa myymäläverkostonsa yli 200 myymälään ja lisätä vuosittain uuden myyntipinta-alan määrää nettomääräisesti laskettuna noin 12 000 neliömetrillä, mikä tarkoittaa noin viittä uutta tai uudelleensijoitettua myymälää.

  • Tokmannin tavoitteena on nostaa vähitellen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali noin 9 prosenttiin myyntikatemarginaalia parantamalla ja pienentämällä nykytasosta liiketoiminnan kulujen suhteellista osuutta liikevaihdosta.

  • Tokmannin tavoitteena on säilyttää tehokas pitkän aikavälin pääomarakenne pitämällä nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen alle 3,2 kertaisena.

  • Tokmannin tavoitteena on jakaa osinkona noin 70 prosenttia Tokmannin tilikauden nettotuloksesta riippuen pääomarakenteesta, taloudellisesta asemasta, yleisistä taloudellisista ja liiketoiminnallisista olosuhteista ja tulevaisuuden näkymistä.

Tokmanni Group Oyj 

Hallitus 

Lisätietoja

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja

puh: +358 20 728 6061

mika.rautiainen(a)tokmanni.fi 

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2017 Tokmannin liikevaihto oli 796 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 3 200 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä on lähes 200 myymälää eri puolilla Suomea. 

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Liitteet & linkit