Tokmannin tilinpäätöstiedote 2021: Kokonaisuutena vahva vuosi 2021 – kustannusnousut rasittivat viimeistä neljännestä

Report this content

Tokmanni Group Oyj      Tilinpäätöstiedote      11.2.2022 klo 8.30

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ VUOSINELJÄNNEKSELTÄ 2021

 • Liikevaihto kasvoi 2,3 % (14,6 %) 334,1 milj. euroon (326,5)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto laski 0,3 % (13,4 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 120,8 milj. euroa (119,8) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 36,2 % (36,7 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 40,5 milj. euroa (44,8), 12,1 % liikevaihdosta (13,7 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 71,6 milj. euroa (89,6)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,57)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2021

 • Liikevaihto kasvoi 6,4 % (13,6 %) 1 141,8 milj. euroon (1 073,2)
 • Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihto kasvoi 4,8 % (12,3 %)
 • Vertailukelpoinen myyntikate oli 396,4 milj. euroa (371,1) ja vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli 34,7 % (34,6 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 105,7 milj. euroa (99,7), 9,3 % liikevaihdosta (9,3 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 126,8 milj. euroa (151,1)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,33 euroa (1,20)

Vertailuvuoden 2020 lukuja on oikaistu aikaisempiin tilikausiin kohdistuneen korjauksen seurauksena. Korjaukset koskevat ostohyvitteiden kirjauskäytäntöä sekä IFRS 16 -vuokrasopimusten kirjausten oikaisuja. Oikaisun vaikutus kauden 1–12/2020 tulokseen on -0,4 milj. euroa ja omaan pääomaan -1,0 milj. euroa. Tulosvaikutus kohdistuu kauteen 10–12/2020 ja vaikutus taseen osalta koskee koko vuotta 2020.

OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,96 euroa osakkeelta.

TOKMANNIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Vuodelle 2022 Tokmanni ennustaa liikevaihdon ja euromääräisen vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan. Ennusteeseen liittyy epävarmuustekijöitä koronapandemian kehittymisen ja sen aiheuttamien vaikutusten johdosta.

TOKMANNIN TOIMITUSJOHTAJA MIKA RAUTIAINEN:
Haasteellinen Q4, vahva vuosi 2021

Viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi vahvoja vertailulukuja vastaan 2,3 % (14,6 %) ja oli 334,1 milj. euroa (326,5). Myynnin kasvu oli kohtuullinen ottaen huomioon, että pandemiaan liittyvä yleinen viestintä ja rajoitukset vaikuttivat selvästi Tokmannin asiakkaiden käyttäytymiseen. Verkkokauppamme myynti kasvoi 44,4 % muun muassa erittäin onnistuneen Black Friday -kampanjan vauhdittamana. Koko vuoden liikevaihto kasvoi vahvasti 6,4 % (13,6 %) ja oli 1 141,8 milj. euroa (1 073,2). Verkkokaupan koko vuoden kasvu oli 58,7 %.

Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali oli viimeisellä neljänneksellä 36,2 %, mikä oli matalampi kuin edellisvuonna (36,7 %). Matalampaan myyntikatemarginaaliin vaikuttivat kanta-asiakkaillemme tarjotut edut sekä pidättäytyminen laajamittaisista myyntihintojen nostoista. Asiakkaat ovat ottaneet viime elokuussa lanseeratun Tokmanni Klubin hienosti vastaan. Tokmanni Klubiin on liittynyt jo yli 0,8 miljoonaa asiakasta.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä lähes kaikki liiketoimintaan liittyvät kustannukset nousivat. Kiinteistökulut, erityisesti sähkö, nousivat selvästi kvartaalin aikana. Henkilökuluissa näkyi sairauspoissaolojen kasvu. Kasvaneisiin markkinointikuluihin vaikutti erityisesti Tokmanni Klubin lanseeraus. Neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto laski ollen 40,5 (44,8) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 vertailukelpoinen liikevoitto oli 105,7 (99,7) miljoonaa euroa.

Tokmannin uuteen strategiaan liittyvät toimenpiteet etenevät suunnitellusti. Olemme kasvattaneet tuotteidemme lukumäärää, lanseeranneet kanta-asiakasohjelman ja hankkineet suuremman kokoluokan myymälän. Strategiahankkeiden käynnistämiseen on liittynyt merkittäviä alkuvaiheen panostuksia. Tokmannin strategiassa määritetyt kasvuhankkeet etenevät kuitenkin suunnitelmiemme mukaisesti.

Lämmin kiitos asiakkaillemme luottamuksesta Tokmannia kohtaan näinä poikkeuksellisina aikoina. Me tokmannilaiset olemme valmistautuneet palvelemaan asiakkaitamme myös alkavalla kevätkaudella. Tuotteidemme saatavuus on varmistettu, kevätkauden uutuustuotteemme on hankittu ja halpa hintatasomme on varmistettu.

Suuret kiitokset tokmannilaisille hyvästä työstä vuonna 2021, ja tsemppiä alkavaan kevätkauteen.

Avainluvut
10-12/
2021
10-12/
2020
Muutos
%
1-12/
2021
1-12/
2020
Muutos
%
Liikevaihto, milj. euroa 334,1 326,5 2,3 % 1 141,8 1 073,2 6,4 %
Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % -0,3 13,4 4,8 12,3
Asiakasmäärän muutos % -0,1 2,2 0,8 3,2
Myyntikate, milj. euroa 121,1 119,2 1,6 % 397,8 370,5 7,4 % ***
Myyntikatemarginaali, % 36,2 36,5 34,8 34,5 ***
Vertailukelpoinen myyntikate, milj. euroa 120,8 119,8 0,9 % 396,4 371,1 6,8 % ***
Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 36,2 36,7 34,7 34,6 ***
Liiketoiminnan kulut -63,8 -60,1 6,2 % -226,9 -211,5 7,3 %
Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut -63,9 -60,1 6,4 % -227,6 -210,9 7,9 %
Käyttökate, milj. euroa 58,4 60,4 -3,3 % 174,5 163,1 7,0 % ***
Käyttökatemarginaali, % 17,5 18,5 15,3 15,2 ***
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 58,1 61,1 -4,9 % 172,5 164,4 4,9 % ***
Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali, % 17,4 18,7 15,1 15,3 ***
Liikevoitto, milj. euroa 40,9 44,2 -7,6 % 107,7 98,5 9,4 % ***
Liikevoittomarginaali, % 12,2 13,5 9,4 9,2 ***
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 40,5 44,8 -9,6 % 105,7 99,7 6,0 % ***
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 12,1 13,7 9,3 9,3 ***
Nettorahoituskulut, milj. euroa -2,5 -2,5 -0,7 % -10,1 -10,0 1,0 %
Nettoinvestoinnit, milj. euroa * 6,9 4,6 51,0 % 21,7 12,8 69,5 %
Nettovelat / vertailukelpoinen käyttökate ** 1,8 2,0 1,8 2,0
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 71,6 89,6 126,8 151,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,5 7,3 17,1 16,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % liukuva 12 kk 18,0 16,2 18,0 16,2 ***
Oman pääoman tuotto, % 13,3 16,8 33,8 35,5 ***
Oman pääoman tuotto, % liukuva 12 kk 37,9 37,3 37,9 37,3 ***
Omavaraisuus, % 30,0 27,8 30,0 27,8 ***
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
tilikauden aikana (1 000 kpl)
58 732 58 811 58 731 58 825
Laimennettu osakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo kauden aikana (1 000 kpl)
58 781 58 845 58 776 58 850
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake) 0,52 0,57 1,33 1,20 ***
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa/osake) 0,52 0,57 1,33 1,20 ***
Henkilöstö kauden lopussa 4 105 4 056 4 105 4 056
Henkilöstö keskimäärin 4 102 4 057 4 132 3 873

* Nettoinvestoinnit ilman pitkäaikaisia saamisia muilta

** Rullaava 12 kk vertailukelpoinen käyttökate

*** Vertailuvuoden 2020 lukuja on oikaistu aikaisempiin tilikausiin kohdistuneen korjauksen seurauksena. Korjaukset koskevat ostohyvitteiden kirjauskäytäntöä sekä IFRS 16 -vuokrasopimusten kirjausten oikaisuja. Oikaisujen vaikutus kauden 1–12/2020 materiaaleihin ja palveluihin on - 0,5 milj. euroa, tuloveroihin 0,1 milj. euroa ja tulokseen täten -0,4 milj. euroa. Vaikutus omaan pääomaan on -1,0 milj. euroa. Tulosvaikutus kohdistuu kauteen 10–12/2020 ja vaikutus koskee taseen osalta koko vuotta 2020. Lisätietoja oikaisuista löytyy tämän tilinpäätöstiedotteen sivuilta 25–29.

Lehdistö ja analyytikkotilaisuus

Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen ja talousjohtaja Markku Pirskanen esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille suomeksi tänään 11.2. klo 10.00 ja englanniksi klo 11.30.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat tai seuraavan linkin kautta https://tokmanni.videosync.fi/2021-q4-tulos. Tallenne esityksestä on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Osallistujat voivat myös osallistua puhelinkonferenssiin, joka järjestetään webcast-lähetyksen yhteydessä. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista ja käyttämällä alla olevaa osallistujatunnusta.

Suomi: (09) 8171 0310
Ruotsi: +46 85 664 2651
UK: +44 333 300 0804
Yhdysvallat: +1 63 1913 1422
Osallistujatunnus: 26653282#

Lisätietoja

Mika Rautiainen, toimitusjohtaja, puh. 020 728 6061, mika.rautiainen(at)tokmanni.fi
Markku Pirskanen, talousjohtaja, puh. 020 728 7390, markku.pirskanen(at)tokmanni.fi
Maarit Mikkonen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö, puh. 040 562 2282, maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi

Tokmanni lyhyesti

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppa myymälöiden määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2021 Tokmannin liikevaihto oli 1 142 miljoonaa euroa ja sillä on noin 4 000 työntekijää. Tokmanni on Suomen ainoa valtakunnallinen halpakauppa, ja sillä oli eri puolilla Suomea lähes 200 myymälää.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet