Eitikansalon suon ennallistaminen jatkuu

Report this content

Kuluneena syksynä Nilsiän Eitikansuolla on toteutettu ennallistamishanke, jonka tarkoituksena on parantaa Natura-alueen vesitaloutta. Aapasuo itsessään on ojittamaton, mutta ympäröivien metsätalousmaiden ojitusten myötä suon keskiosat ovat kuivuneet ja karuuntuneet. Nyt vesiä ohjataan Natura-alueelle uusien ojien ja patoamisen avulla. Vesienohjaus on suunniteltu yhteistyössä Metsähallituksen ja Metsäkeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Kaivuutyöt toteutti maanomistaja Tornator Oyj.

Eitikansuolla on tehty ennallistamistöitä jo vuonna 2011, jolloin ojia täytettiin Natura-alueen sisäpuolella ja rajoilla. Nämä työt ovat parantaneet Eitikansuon vesitaloutta etenkin sen eteläosissa. ”Pohjoisosassa vettä ei kuitenkaan saatu suolle riittävästi, ja kuivuminen ja karuuntuminen on jatkunut” kertoo suojelubiologi Anna-Riikka Ihantola Metsähallituksen luontopalveluista. ”Tämä vesien ohjaus on erinomainen tapa saada suon vesitaloutta korjattua”.

Tornatorin ympäristöasiantuntija Saara Pihlman kiittelee ennallistamishankkeen toteutusta: ”Onnistumme parantamaan suojelualueen luonnonsuojelullisia arvoja verraten vähäisillä toimenpiteillä ilman haittavaikutuksia ympäröiville talousmetsille. Vesienpalautus on toimintamallina kiinnostava ja toteutamme sitä usealla suojelukohteella myös tulevaisuudessa.”

Eitikansalon Natura-alueeseen kuuluu kolme suota, ja niiden välissä olevia metsäsaarekkeita. Soiden keskeiset osat ovat ojittamattomia, ja kohde onkin alueellisesti erittäin merkittävä suokohde hyvin voimakkaasti ojitetulla seudulla. Tällä hetkellä suon vedenpinta on erittäin alhaalla kuivan kesän vuoksi, joten vesienohjauksen pitkäaikaista onnistumista voidaan arvioida useiden vuosien kuluttua.

Lisätietoja:

Tornator Oyj:

Saara Pihlman, ympäristöasiantuntija, puh. 050 401 7371, etunimi.sukunimi@tornator.fi

 

Metsähallitus: 

Anna-Riikka Ihantola, suojelubiologi, puh. 040 748 7664, etunimi.sukunimi@metsa.fi

 

Tornatorin päämääränä on olla metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä. Tornator on kansainvälisesti metsäalalla ainutlaatuinen yhtiö toimintansa laajuuden, omistusrakenteensa ja toimintamallinsa ansiosta. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 113 miljoonaa euroa ja operatiivinen nettotulos 50 miljoonaa euroa. Konsernin metsät työllistävät suoraan noin 1000 henkilötyövuoden verran omaa henkilöstöä sekä yrittäjiä ja heidän henkilöstöään. Yhtiö on noin 1,6 miljardin euron taseellaan Suomen ja Viron suurin yksityinen metsänomistaja. Tornator omistaa metsiä myös Romaniassa. Konsernin metsäomaisuus on yhteensä lähes 700 000 hehtaaria. Tornatorin omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Kestävä metsätalous, metsien osto ja metsänhoitopalvelu ovat yhtiön pääliiketoimintaa. Tornatorin metsät tarjoavat monipuolisen pohjan erilaisille biomateriaaleille, hiilensidonnalle sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle.   

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit