Tornator osallistuu Tiilikkajärven kansallispuiston laajennukseen

Report this content

Tornator ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat sopineet Tiilikkajärven kansallispuiston laajennusalueen maa-alueiden vaihdosta.

Tornator Oyj ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat sopineet 1330 hehtaarin kokoisen Löytynsuon alueen vaihdosta Rautavaaran kunnassa. Löytynsuon aluetta suunnitellaan osaksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajennusta.

Pääosa alueesta on jo aiemmin luonnonsuojelulailla toteutettuja Tornatorin yksityisiä luonnonsuojelualueita. Samassa yhteydessä valtion omistukseen siirtyy Tornatorilta 111 hehtaaria soidensuojelun täydennysehdotukseen sisältyviä arvokkaita suoalueita Ilomantsista. Maanvaihdon yhteydessä siirtyy uusia alueita luonnonsuojelun piiriin yhteensä 177 hehtaaria. Tornator saa vaihdossa valtiolta metsätalousalueita.

Löytynsuon alue on laajalti ojittamattomana säilynyt avointen ja puustoisten soiden monipuolinen kokonaisuus, jossa on myös luonnontilaista vanhaa metsää ja pienialaisia kangasmetsäsaarekkeita.

”Maanvaihto mahdollistaa Tiilikkajärven kansallispuiston kehittämisen pitkällä aikavälillä, edistää luonnonsuojelun tavoitteita sekä tukee Rautavaaran alueella kansallispuistoon kytkeytyvän matkailuelinkeinon kehittämistä. Uskon, että ratkaisu oli monia osapuolia tyydyttävä”, toteaa Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Ilona Latsa.

Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen on tyytyväinen maa-alueiden vaihdosta syntyneeseen sopimukseen: ”Pitkään vireillä ollut asia saatiin päätökseen. Maanvaihdolla yhtiö toteuttaa arvojensa mukaista kokonaisvastuullisuutta mahdollistamalla kansallispuiston laajennuksen ja ylläpitämällä kestävän metsätalouden harjoittamista.”

Pohjois-Savon liitto ja Rautavaaran kunta tekivät ympäristöministeriölle aloitteen Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta syksyllä 2020.

Lisätietoja:

Matti Kuusisto, kiinteistöpäällikkö, Tornator Oyj, 040 577 9744, etunimi.sukunimi@tornator.fi

Marko Haavisto, metsänhoitaja, Pohjois-Savon ELY-keskus, 050 369 4265, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 129 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1 500 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Pitkään vireillä ollut asia saatiin päätökseen. Maanvaihdolla yhtiö toteuttaa arvojensa mukaista kokonaisvastuullisuutta mahdollistamalla kansallispuiston laajennuksen ja ylläpitämällä kestävän metsätalouden harjoittamista.
Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen
Maanvaihto mahdollistaa Tiilikkajärven kansallispuiston kehittämisen pitkällä aikavälillä, edistää luonnonsuojelun tavoitteita sekä tukee Rautavaaran alueella kansallispuistoon kytkeytyvän matkailuelinkeinon kehittämistä. Uskon, että ratkaisu oli monia osapuolia tyydyttävä.
Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Ilona Latsa