Tornator Oyj:n vuosikertomus 2018 julkaistu

Report this content

Tornator Oyj:n vuosikertomus 2018 ja tilinpäätös tilikaudelta 2018 on julkaistu pdf-muotoisena Tornatorin verkkosivuilla suomen- ja englanninkielisenä:

https://www.tornator.fi/fi/media/julkaisut/

Vuosikertomus koostuu viidestä osasta: vuosikatsaus, strategia, vastuullisuus, hallinnointi ja tilinpäätös. Tornator raportoi vastuullisuudestaan Global Reporting Initiativen yritysvastuuraportointia koskevien GRI-standardien mukaisesti. Raportointi kattaa Tornatorin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun olennaisimmat osa-alueet.  

 

Henrik Nieminen, CFO, puh. +358 40 869 7613, henrik.nieminen@tornator.fi

 

*************************

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Tornatorilla oli puukaupassa vahva vuosi 2018 – liikevaihto kasvoi 11% ja kannattavuus oli erinomaisella tasolla
Tweettaa

Lainaukset

Tornatorin metsät tarjoavat kestävästi tuotettua raaka-ainetta, ne sitovat ja varastoivat hiilidioksidia ja toimivat merkittävinä hiilinieluina.
Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka