Tornator Oyj:n vuosikertomus 2018 julkaistu

Tornator Oyj:n vuosikertomus 2018 ja tilinpäätös tilikaudelta 2018 on julkaistu pdf-muotoisena Tornatorin verkkosivuilla suomen- ja englanninkielisenä:

https://www.tornator.fi/fi/media/julkaisut/

Vuosikertomus koostuu viidestä osasta: vuosikatsaus, strategia, vastuullisuus, hallinnointi ja tilinpäätös. Tornator raportoi vastuullisuudestaan Global Reporting Initiativen yritysvastuuraportointia koskevien GRI-standardien mukaisesti. Raportointi kattaa Tornatorin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun olennaisimmat osa-alueet.  

 

Henrik Nieminen, CFO, puh. +358 40 869 7613, henrik.nieminen@tornator.fi

 

*************************

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Tornatorin päämääränä on olla metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä. Tornator on kansainvälisesti metsäalalla ainutlaatuinen yhtiö toimintansa laajuuden, omistusrakenteensa ja toimintamallinsa ansiosta. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 113 miljoonaa euroa ja operatiivinen nettotulos 50 miljoonaa euroa. Konsernin metsät työllistävät suoraan noin 1000 henkilötyövuoden verran omaa henkilöstöä sekä yrittäjiä ja heidän henkilöstöään. Yhtiö on noin 1,6 miljardin euron taseellaan Suomen ja Viron suurin yksityinen metsänomistaja. Tornator omistaa metsiä myös Romaniassa. Konsernin metsäomaisuus on yhteensä lähes 700 000 hehtaaria. Tornatorin omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Kestävä metsätalous, metsien osto ja metsänhoitopalvelu ovat yhtiön pääliiketoimintaa. Tornatorin metsät tarjoavat monipuolisen pohjan erilaisille biomateriaaleille, hiilensidonnalle sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle.

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Tornatorilla oli puukaupassa vahva vuosi 2018 – liikevaihto kasvoi 11% ja kannattavuus oli erinomaisella tasolla
Tweettaa

Lainaukset

Tornatorin metsät tarjoavat kestävästi tuotettua raaka-ainetta, ne sitovat ja varastoivat hiilidioksidia ja toimivat merkittävinä hiilinieluina.
Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka