Toyota aikoo myydä vuoteen 2030 mennessä vuosittain yli 5,5 miljoonaa sähkömoottorista autoa

Toyota Motor Corporation ilmoitti tänään sähkömoottoria hyödyntäviä autoja koskevista aikeistaan, koskien 2020-lukua. Sähköistyvän strategian sydämessä ovat hybridi-, lataushybridi-, täyssähkö- ja vetyautoihin liittyvät kehitys- ja lanseerausaikeet.

 

Toyota on työskennellyt pitkään yhä parempien autojen ja yhä toimivamman yhteiskunnan aikaansaamiseksi. Kestävä kehitys, liikkuvuuden mahdollistaminen ja hymyjen saaminen ihmisten kasvoille ovat olleet keskeisiä tavoitteita. Ympäristöhaasteiden, kuten ilmaston lämpenemisen, ilmansaasteiden ja rajallisten luonnonvarojen sekä energiamäärien huomioiminen ovat äärimmäisen tärkeitä Toyotalle. ”Ympäristö” on yhdessä turvallisuuden, mielenrauhan ja emotionaalisuuden kanssa yksi yrityksen tuotekehityksen peruspilareista. Sähköä hyödyntävät ajoneuvot ovat välttämättömiä maailman polttoainetarpeen pitämiseksi aisoissa. Toyota julkaisi lokakuussa 2015 Toyota Environmental Challenge 2050 -ohjelman, joka pyrkii vähentämään ajoneuvojen valmistamisen ja käytön ympäristöhaittoja mahdollisimman paljon ja edesauttamaan kestävän yhteiskunnan toteutumista. Yhä parempien autojen valmistajana Toyota aikoo vähentää globaalilla tasolla uusien autojensa hiilidioksidipäästöjä 90 % vuoden 2010 tasosta. Tämän päiväinen ilmoitus on tärkeä perusta kohti näitä keski- ja pitkäntähtäimen tavoitteita.

 Toyota- ja Lexus-merkkien sähköistyminen

  • Toyota aikoo myydä vuoteen 2030 mennessä vuosittain yli 5,5 miljoonaa autoa, joissa hyödynnetään sähköenergiaa ajamiseen. Näistä yli miljoona on täyssähkö- ja vetyautoja, noin 4,5 miljoonaa erilaisia hybriditoteutuksia.

  • Vuoteen 2025 mennessä kaikista Toyota- ja Lexus-malleista on saatavilla hybridi- tai täyssähköversio. Hybridi-, lataushybridi-, täyssähkö- ja vetymallien määrää kasvatetaan, ja lisäksi näitä ratkaisuja tuodaan vaihtoehdoksi eri mallien perinteisemmille voimanlähteille.

  • Tästä johtuen kehitystyötä tehdään jatkossa vain automalleille, jotka hyödyntävät voimansiirrossaan sähköä.

Pakokaasupäästöttömät autot

  • Toyota kiihdyttää täyssähköautojen yleistymistä tuomalla maailmanlaajuisesti myyntiin yli 10 täyssähkömallia 2020-luvun alkupuoleen mennessä. Myynti alkaa ennen muita maita Kiinasta, siirtyen asteittain Japaniin, Intiaan, Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

  • Vetyautomallisto laajenee sekä henkilö- että pakettiautoajoneuvoissa 2020-luvulla.

Hybridi- ja lataushybridiautot

  • Hybridiautomallisto tulee myös laajenemaan esimerkiksi Prius-mallissa nyt käytettävän Toyota Hybrid System II:n kehityksen myötä. Tietyissä malleissa nähdään myös aiempaa tehokkaampia hybriditoteutuksia ja toisaalta tähänastista yksinkertaisemmat toteutukset tulevat osaltaan vastaamaan asiakkaiden toiveisiin.

  • Toyota aikoo myös laajentaa lataushybridimalliensa määrää 2020-luvulla.

Akut ovat sähköä hyödyntävien autojen ydinteknologiaa, ja tällä hetkellä ne aiheuttavat energiatiheyteen, painoon/tilantarpeeseen ja kustannuksiin liittyviä haasteita. Toyota on aktiivisesti kehittänyt toisen sukupolven solid-state  -akkuja ja pyrkii tuomaan ne markkinoille 2020-luvun alussa. Lisäksi Toyota ja Panasonic aloittavat tutkimushankkeen liittyen uudenlaisen, ns. prismatic cell -toteutusta hyödyntävän akkutekniikan käyttämiseksi Toyotan ja muidenkin autovalmistajien malleissa.

Toyota aikoo panostaa myös sähköä hyödyntävien ajoneuvojen yleistymistä edistävän yhteiskunnan kehittämiseen. Tähän kuuluu akkujen kierrättämisen ja uudelleenkäytön tehostaminen sekä lataushybridien latausasemien ja vetyautojen tankkauspisteiden tukeminen yhteistyössä eri yritysten ja viranomaistahojen kanssa.

Toyota on yksi johtavista ympäristöasiat huomioivista autovalmistajista. Tätä todistaa ikonisen Prius-mallin lanseeraus 20 vuotta sitten, kuten myös maailman ensimmäisen lataushybridin, Prius Plug-inin lanseeraus vuonna 2012. Toisen sukupolven Prius Plug-inissä, joka lanseerattiin tänä vuonna, sähkön hyödyntäminen ajossa on viety uudelle tasolle. Toyota lanseerasi vuonna 2014 maailman ensimmäisen massatuotantoon viedyn vetyauton, Mirain. Asiakkaat ovat ottaneet sen hyvin vastaan Japanissa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Näiden toimenpiteiden edesauttamana Toyota on myynyt tähän mennessä yli 11 miljoonaa autoa, joissa sähköä hyödynnetään ajamisessa.

TOYOTA AUTO FINLAND OY

Tiedotus

Mediapankkimme: http://news.cision.com/fi/toyota-auto-finland-oy

Tilaa

Multimedia

Multimedia