Toyota edistää maailmanlaajuista ajoneuvojen sähköistämistä tarjoamalla lähes 24 000 patenttia maksuttomaan käyttöön

Report this content
  • Patentit, joita tarjotaan maksuttomaan lisenssikäyttöön, muodostavat yli 20 vuoden kokemuksen sähköistettyjen ajoneuvojen kehityksessä
  • Ajoneuvojen valmistajille tarjotaan myös tukea lisenssillä valmistettavien järjestelmien ja osajärjestelmien käyttöön
  • Tavoitteena edistää maailmanlaajuista ajoneuvojen sähköistämistä

Ottaen huomioon tarvittavan ajan, rahan ja muut resurssit, joita tarvitaan kestävän kehityksen liikkumisratkaisujen kehittämiseksi Toyota Motor Corporation (Toyota) ilmoitti tänään 4.3.2019 kahdesta toimenpiteestä, jotka tähtäävät teknisen osaamisen sekä patentoitujen ratkaisuiden levittämiseen mahdollisimman laajaan käyttöön ajoneuvon sähköistämisen saralla.  

Ensimmäinen toimenpide vapauttaa liki 24 000 (mukaanlukien joitakin vielä hakuprosessissa olevia) patenttia maksuttomaan lisenssikäyttöön. Kaikki patentit liittyvät sähköistettyihin ajoneuvoihin. Toisena toimenpiteenä Toyota tulee tarjoamaan erillistä korvausta vastaan teknistä tukea niiden ajoneuvovalmistajien tuotekehitykseen ja myyntiin sellaisten sähköistettyjen ajoneuvojen osalta, joissa käytetään Toyotan sähkömoottoreita, korkeajänniteakkuja, tehonhallintayksiköitä, ohjainlaitteita ja muita sähköistettyjen voimalinjojen komponentteja.

Toyota haluaa näillä kahdella toimenpiteellä helpottaa valtionhallintojen, autonvalmistajien ja yhteisöiden ponnisteluja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi auttamalla kehittämään sähköistettyjä ajoneuvoja isossa mittakaavassa.

“Olemme saaneet kautta aikojen paljon tiedusteluja ja yhteistyöehdotuksia ajoneuvojen sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Uskomme, että yhteistyön aika on nyt koittanut”, toteaa Shigeki Terashi (Executive Vice President, johtoryhmän jäsen) Toyotalta. ”Sähköistettyjen ajoneuvojen määrän lisääntyminen seuraavan kymmenen vuoden aikana tekee niistä erittäin yleisiä ja toivomme olevamme siinä prosessissa vankkana tukena.”

Maksuttoman lisenssikäytön mahdollistavat patentit ovat kehittyneitä teknologioita, joita käytetään sähköistetyissä ajoneuvoissa – etenkin hybridiajoneuvoissa (HEV). Hybridien kehityskaaren aikana Toyota on parantanut jatkuvasti järjestelmien suorituskykyä, pienentänyt komponenttien kokoa, parantanut kaupallista tuottavuutta ja ennen kaikkea energiatehokkuutta. Tarkemmin sanottuna patentit käsittelevät osia ja osakokonaisuuksia, kuten sähkömoottoreita, tehonhallintayksiköitä (PCU) ja isompien kokonaisuuksien ohjainjärjestelmiä. Nämä ovat ydinteknologioita, joita tarvitaan ja voidaan käyttää erilaisissa sähköistetyissä ajoneuvoissa kuten itselataavissa hybrideissä, ladattavissa hybrideissä (PHEV) sekä polttokennoautoissa (FCEV). Yhteensä patentteja on noin 23 740 yli 20 vuoden tuotekehityksen kokemuksen synnyttäminä. Maksuttoman lisenssikäytön mahdollisuus alkaa välittömästi ja kestää vuoden 2030 loppuun asti. Sopimus patenttien hyödyntämisestä tehdään suoraan Toyotan kanssa. Sopimuksessa sovitaan aina tarkemmat lisenssiä koskevat ehdot ja käyttötarkoitukset.

Toyota on jo tammikuussa 2015 tarjonnut käytettäväksi 5 680 patenttia, jotka liittyvät polttokennoautoihin (FCEV). Nyt Toyota tarjoaa lisäksi noin 2 590 patenttia liittyen sähkömoottoreihin, 2 020 liittyen tehonhallintayksiköihin, 7 550 liittyen ohjausjärjestelmiin, 1 320 liittyen polttomoottoriin tai voimansiirtoon, 2 200 lataukseen ja 2 380 polttokennoautoihin liittyen. Näin ollen nyt käytettävissä on 8 060 polttokennoautoihin liittyvää patenttia.

Ajoneuvovalmistajille tarjotaan erikseen sovittavaa korvausta vastaan tukea, joka voi sisältää esimerkiksi järjestelmien yleiskatsauksia, ohjausjärjestelmien suunnittelua tai sähköistetyn voimalinjan säätämistä. Toyotan tavoitteena on auttaa muita autonvalmistajia saavuttamaan järjestelmissään korkea energiatehokkuus, suorituskyky sekä mukavuus. Tuki on aina sopimuskohtainen ja sen yksityiskohdista sovitaan erikseen.

Tarjoamalla sekä patenttiensa maksutonta lisenssikäyttöä että erillistä tukea muille autonvalmistajille Toyota näkee mahdollisuuden rohkaista sähköistettyjen ajoneuvojen kehitystä sekä myyntiä ympäri maailmaa. Tämä on ollut Toyotan johdon pitkäaikainen tavoite, sillä se uskoo vakaasti ympäristöystävällisten ajoneuvojen auttavan ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa vain jos yleistyvät CO2-päästörajoitusten myötä.

Jo vuonna 2015 Toyota asetti itselleen kestävän tulevaisuuden tavoitteet laatimalla oman ympäristöhaasteensa (Toyota Environmental Challenge 2050), mikä on sarja pitkän aikavälin tavoitteita niin autojen kuin tuotantolaitostenkin CO2- ja muiden päästöjen vähentämiseksi. Loppuvuonna 2017 puolestaan julkistettiin sähköistettyjen ajoneuvojen tiekartta myyntiennusteisiin – vuonna 2030 Toyota tulee myymään maailmanlaajuisesti 5,5 miljoonaa sähköistettyä ajoneuvoa, joista noin miljoona on nollapäästöautoja eli toisin sanoen polttokennoautoja ja sähköautoja (BEV).

 

TOYOTA AUTO FINLAND OY

Tiedotus

Tilaa