Jalometallituotteiden leimauskäytäntöön muutoksia

Jalometallituotteiden leimausmenettelyjä on uudistettu. Tuotteita koskevaa lakia on muutettu siten, että rekisteröidyn nimileiman voi jatkossa korvata tarkastuslaitoksen tarkastusleimalla. Jalometallina myytävissä tuotteissa on ensinnäkin oltava pitoisuusleima, joka kertoo massan tuhannesosina paljonko puhdasta kultaa, hopeaa tai platinaa on tuotteen metalliseoksessa. Pitoisuusleima on aina kolminumeroinen luku. Esimerkiksi kultatuotteessa oleva leima 585 kertoo, että tuotteesta 58,5 prosenttia on puhdasta kultaa. Lisäksi tuotteessa on oltava joko toiminnanharjoittajan rekisteröity nimileima tai vaihtoehtoisesti tarkastuslaitoksen tarkastusleima. Aiemmin nimileima oli pakollinen, mutta nyt sen voi korvata siis tarkastusleimalla. Tämä markkinoille saattamisen vaihtoehto sopii erityisen hyvin pienille toiminnanharjoittajille, jotka eivät halua rekisteröidä omaa nimileimaa. Nimileiman avulla voidaan tunnistaa tuotteesta vastaava toiminnanharjoittaja. Suomessa käytössä olevat nimileimat löytyvät Internetistä (www.tukes.fi/nimileimarekisteri). Tarkastusleima kertoo, että puolueeton ja Turvatekniikan keskuksen (TUKES) valvoma tarkastuslaitos on tutkinut tuotteen. Suomessa käytössä olevassa tarkastusleimassa on kruunu sydämen muotoisella pohjalla. Tarkastusleima joko lyödään tai laseroidaan jalometallituotteeseen. Leimat vaaditaan vähintään 1 g painoisissa kulta- tai platinatuotteissa sekä vähintään 10 g painoisissa hopeatuotteissa. Tuotteessa voi myös olla valmistuksen tai maahantuonnin ajankohdan ilmoittava vuosileima sekä Suomessa valmistetuissa tuotteissa paikkakuntaleima. TUKES valvoo jalometallituotteiden vaatimustenmukaisuutta. Lain muutoksen myötä erityisesti leimamerkintöjen valvontaa tehostetaan. Lisätietoja: ylitarkastaja Paula Ruotsalainen, puh. (09) 616 7245, 040 821 3805, paula.ruotsalainen@tukes.fi

Liitteet & linkit