KOLME KUOLEMAAN JOHTANUTTA SÄHKÖTAPATURMAA VIIME VUONNA

Tiedotusvälineille Julkaistavissa 10.3.2003 KOLME KUOLEMAAN JOHTANUTTA SÄHKÖTAPATURMAA VIIME VUONNA Viime vuonna Turvatekniikan keskukselle ilmoitettiin kolme kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa ja 48 lievempää sähkötapaturmaa. Tapaturmien määrä on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Suurin osa sähkötapaturmista sattuu ei-ammattilaisille. Kuolemantapauksista yksi sattui ratapihalla, jossa uhri oli kiivennyt junanvaunun katolle saaden sähköiskun jännitteisestä rautatien ajojohdosta. Toisessa tapauksessa uhri seisoi alumiinitikkailla ja otti kiinni seinään päättyvästä paljaasta jännitteisestä avojohtimesta saaden kuolettavan sähköiskun. Kolmannessa tapauksessa itse tehty myyränkarkotuslaite aiheutti sähköiskun jännitteisen meisselin ja paljaiden johtimien kautta, koska pistotulppa oli kytkettynä pistorasiaan. Suurin osa kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista on viime vuosina aiheutunut ilmajohdoista saaduista sähköiskuista. Suurjännitteisten ilmajohtojen läheisyydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Suurjännitteisestä johdosta sähkö voi hypätä pienen ilmavälin yli muodostaen valokaaren, jolloin sähkö voi tappaa, vaikkei johtoon edes koskettaisi. Turvaetäisyydet yleisimmälle 20 kV:n suurjännitejohdolle ovat 2 m johdon alla ja 3 m sivulla. Viime vuosina onnettomuuksia on sattunut mm. alle turvaetäisyyden ulottuvien työkoneiden käyttäjille. Työmaiden turvallisuudesta vastaavien olisikin syytä nykyistä paremmin varmistua siitä, että turvaetäisyydet ovat tiedossa ja valvoa, että turvaohjeita myös noudatetaan. Rikkinäisistä sähkölaitteista voi aiheutua sähköiskun vaara. Laitteet tuleekin korjauttaa ammattilaisella, samoin sähköasennukset on teetettävä osaavalla urakoitsijalla. Tavallinen sähkönkäyttäjä voi tehdä ainoastaan eräitä pieniä töitä, ja niitäkin vain jos tietää ne varmasti osaavansa. Sähkölaitteisiin ja -laitteistoihin kohdistuvat ei- ammattilaisille sallitut työt on tehtävä aina jännitteettöminä. Lisätietoja: yli-insinööri Hannu Mattila, puh. (09) 616 7575, 040-580 3151 Lisätietoa sähkötapaturmista TUKESin internetsivuilta, http://www.tukes.fi/sahko_ja_hissit/rekisterit/sahkotapaturmat.html Lisätietoa myös Kodin sähköturvallisuusoppaasta http://www.tukes.fi/sahkoturvallisuusopas/etu.html ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00010/wkr0002.pdf