KULLAN ARVOISIA PALVELUJA INTERNETISSÄ

Tiedotusvälineille Julkaistavissa 4.3.2004 KULLAN ARVOISIA PALVELUJA INTERNETISSÄ Uusi jalometallituotteiden nimileimarekisteri palvelee jalometallituotealan yrittäjiä ja kuluttajia Turvatekniikan keskuksen (TUKES) Internet-sivuilla. Nimileiman avulla voidaan tunnistaa tuotteesta vastaava valmistaja tai maahantuoja. TUKESin nettisivuilla on avattu toinenkin sähköinen palvelu, kuluttajille suunnattu opas Kullan arvoista tietoa. Kuluttajaopas kertoo mm. jalometallituotteiden valmistuksesta, selittää ammattitermejä ja opastaa korujen hoidossa. Uudet sähköiset palvelut löytyvät TUKESin nettiosoitteesta www.tukes.fi. Nimileimarekisterin suora osoite on http://www.tukes.fi/nimileimarekisteri. Kuluttajaoppaan suora osoite on www.tukes.fi/jalometallituotteet/kuluttajaopas. Yksi TUKESin tehtävistä on valvoa Suomen jalometallituotealaa mm. nimileimojen rekisteröinnin avulla. Nimileima kertoo yksiselitteisesti jalometallituotteesta vastaavan valmistajan tai maahantuojan. Nimileima muodostuu yhdestä tai useammasta isosta kirjaimesta. Aikaisemmin nimileimoiksi on hyväksytty myös erikokoisten kirjaimien yhdistelmiä sekä kuvioita. Vähintään 1 gramman painoisissa kulta- tai platinatuotteissa sekä vähintään 10 gramman painoisissa hopeatuotteissa on oltava ainakin kaksi leimaa: rekisteröity nimileima ja kolminumeroinen pitoisuusleima. TUKESin Internet-sivuilta löytyy lisää tietoja jalometallituotteita koskevasta lainsäädännöstä. Nimileimarekisteriä on helppo käyttää. Jos tietää nimileiman, rekisteri antaa tietoja yrittäjästä tai ammatinharjoittajasta. Kaikki kuviolliset nimileimat on yksilöity tunnistenumerolla. Tietoja saa myös jonkun tietyn yrityksen nimileimasta tai -leimoista. Tietoja voi etsiä koko valtakunnan alueelta tai haku voidaan rajata koskemaan vain tiettyä paikkakuntaa. Mikäli etsitty nimileima, yritys tai ammatinharjoittaja on nimileimarekisterin tietokannassa, haun tuloksena saadaan seuraavat tiedot: nimileima (kirjainyhdistelmä tai kuvio), nro (kuviollisen nimileiman tunnistenumero), yritys tai ammatinharjoittaja, kunta, nimileiman voimassaolo (rekisteröinnin aloitusvuosi ja mahdollinen lopetusvuosi), puhelinnumero ja tieto rekisteröinnin vahvistamisesta (K = vahvistaminen voimassa, E = ei). Haun tulokset voi tulostaa. Palautetoiminnon avulla voi lähettää TUKESille verkkoversioon liittyviä kommentteja ja ideoita. Kullan arvoista tietoa -kuluttajaopas on monipuolinen tietopaketti jalometallituotteiden ostajille ja käyttäjille. Opas koostuu 12 osiosta: leimat, materiaalit ja pinnoitteet, kivet ja helmet, kultasepän tekniikoita, kellot, muut jalometallituotteet, ostaminen, käyttö ja säilytys, puhdistus ja korjaus, allergiat, lisätietoja ja sanasto. Pdf- muotoisena oppaan voi tulostaa. Lisätietoja: ylitarkastaja Paula Ruotsalainen, puh. (09) 616 7245, 040 821 3805, paula.ruotsalainen@tukes.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/04/20040303BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/04/20040303BIT00720/wkr0002.pdf