KULUTTAJAT VARSIN VASTUULLISIA SÄHKÖLAITTEIDEN KÄYTÖSSÄ

Turvatekniikan keskus ja Kuluttajatutkimuskeskus ovat tutkineet sähköturvallisuuteen liittyviä käsityksiä ja asenteita sekä laitteiden käyttötapoja kuluttajien keskuudessa. Tutkimuksen perusteella suomalaiset käyttävät sähkölaitteita pääasiassa turvallisesti ja ovat myös asenteissaan turvallisuusmyönteisiä. Miehet ottavat kuitenkin sähkölaitteiden kanssa jonkin verran enemmän turhia riskejä kuin naiset.

Sähkölaitteiden käyttöohjeisiin suomalaiset tutustuvat melko säntillisesti, sillä useampi kuin kolme neljästä ilmoittaa lukevansa aina tai usein uuden sähkölaitteen käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä. Varsin positiivisia tuloksia tutkimus antaa myös kuluttajien tiedoista ja toimintatavoista. Selvä enemmistö kertoo noudattavansa sähköturvallisuuden perussääntöjä: esimerkiksi tarkistamalla kotoa poistuessaan, että sähkölaitteet ovat poissa päältä, irrottamalla kylpyhuoneen sähkölaitteen verkosta kylvyn tai suihkun ajaksi sekä käyttämällä ulkona vain ulkokäyttöön sopivia laitteita. Tulokset ovat myös hieman parantuneet edellisestä, vuonna 2001 tehdystä mittauksesta. Miesten toiminta sähkölaitteiden kanssa altistaa heidät yleisesti ottaen naisia enemmän vaaroille. Miehet esimerkiksi korjailevat viallisia sähkölaitteita ja kertovat myös saaneensa sähköiskuja naisia useammin. He myös lukevat käyttöohjeita harvemmin kuin naiset. Miehet myös käyttävät useammin sisäkäyttöön tarkoitettuja laitteita ulkona sekä paikkaavat useammin sähköjohtoja teipillä tai eristysnauhalla. Tutkimuksen mukaan turvallisuus ei ole kovin merkittävä tekijä uuden sähkölaitteen valinnassa, vaan esimerkiksi hinta ja käyttöominaisuudet vaikuttavat ostopäätökseen selvästi vahvemmin. Toisaalta kuluttajat pitävät Suomessa myytäviä sähkölaitteita yleensä turvallisina. Sähkövaaroista pelätään eniten sähkölaitteen aiheuttamaa tulipaloa. Televisiota pidetään vaarallisimpana kodin sähkölaitteena ja liettä toiseksi vaarallisimpana. Todellisuudessa liedet aiheuttavat selvästi eniten sähkölaitepaloja ja ovat siten kaikkein vaarallisimpia laitteita. Kodin turvallisuusvälineistä palovaroitin löytyy lähes jokaisesta taloudesta, ensiapulaukku yli puolesta talouksista, sammutuspeite neljästä kymmenestä ja käsisammutin joka kolmannesta taloudesta. Kuluttajien turvallisuuskäytäntöjä mittaava tutkimus toteutettiin 2004 kirjekyselynä ja siihen osallistui 1208 vastaajaa. Kysely on osa tutkimuskokonaisuutta, jossa selvitettiin myös nestekaasulaitteiden ja ilotulitteiden käyttöön liittyviä asenteita ja turvallisuustietoja. Tutkimuksen toteutti TUKESin toimeksiannosta Kuluttajatutkimuskeskus ja rahoittajina olivat myös kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry. Vastaava tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuonna 2001. Lisätietoja: Mika Saastamoinen, Kuluttajatutkimuskeskus, puh. (09) 7726 7762 Kirsi Levä, Turvatekniikan keskus, puh. (09) 616 7412 Liitteet Liite 1: Sähkölaitteiden turvallisuutta koskevia asenteita (pdf) Liite 2: Sähkölaitteiden turvallisuutta koskevia toimintatapoja (pdf) Liitteet sekä tutkimusraportti kokonaisuudessaan saatavilla tämän tiedotteen liitteenä Internetissä www.tukes.fi

Liitteet & linkit