LIESI ON YLEISIN SÄHKÖPALON AIHEUTTAJA

Julkaistavissa 4.9.2003 klo 10 LIESI ON YLEISIN SÄHKÖPALON AIHEUTTAJA Kotitalouksien sähkölaitteista selvästi yleisin tulipalojen aiheuttaja on sähköliesi. Maassamme syttyy vuosittain noin 300 liesipaloa. Lähes aina liesipalojen taustalla on huolimattomuus tai vääränlaiset käyttötavat. Liesipaloja voidaan ehkäistä monin eri tavoin, paitsi käytön huolellisuudella myös keittiötilojen suunnittelulla ja erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. Liedet ovat kaikissa Pohjoismaissa varsin yleisiä rakennuspalojen aiheuttajia. Norjassa ja Tanskassa liesipaloja on vuosittain pari- kolmesataa ja Ruotsissa jopa yli tuhat. Liesipalot johtuvat yleisimmin siitä, että lieden keittolevy tai uuni on syystä tai toisesta jäänyt tarkoituksetta päälle. Syitä vahinkoon on monia: joskus liesi vain unohdetaan päälle, joskus esimerkiksi lapsi tai kotieläin kytkee lieden päälle aikuisten huomaamatta. Monissa liesipaloissa alkoholilla on osuutta asiaan eli lieden käyttäjä on nukahtanut päihtyneenä ja ruoka on jäänyt palamaan liedelle. Eräs liesipalojen yleinen syy on myös liesituulettimen huono kunto. Liesituulettimen suodatinritilä tulee puhdistaa säännöllisesti, sillä suodattimeen kiinnittyvä lika ja rasva voi aiheuttaa palon. Liesien käyttöturvallisuuden ongelmat on jokaisen helppo ymmärtää: laite jää päälle ja kuumenee vaarallisen kuumaksi ja sytyttää välittömässä läheisyydessä olevat palavat materiaalit. Sähkölieteen liittyy aina tämä riski ja siinä mielessä perinteinen sähköliesi edustaa turvallisuusratkaisuiltaan hyvin vanhanaikaista tekniikkaa. Uutta tekniikkaa erilaisine turvallisuusratkaisuineen on nykyisin saatavilla markkinoilta, esimerkiksi ylikuumenemissuojalla tai turva- ajastimella varustetut liedet, kaatumisesteet, luukun turvasalpa, jälkilämmön merkkivalo, kattilantunnistin sekä virtalukko. Lisäksi vanhoihin liesiin on saatavissa lisävarusteena erilaisia virrankatkaisulaitteita ja lämpötilantunnistimia. Lieden päälle unohtaminen tai vahingossa päällekytkeminen tapahtuvat usein ikääntyneiden henkilöiden kodeissa sekä hoitolaitoksissa. Turvaliedet ja turvavarusteet olisivatkin erittäin suositeltavia juuri näissä kohteissa. Kaikissa kodeissa lieden käyttöturvallisuutta voitaisiin parantaa teknisillä turvaratkaisuilla, helpoimmillaan hankkimalla edullinen keittolevyn suoja, joka estää lasta tai kotieläintä kytkemästä keittolevyä vahingossa päälle. Liesien paloturvallisuus on nostettu tänä vuonna yhteiseksi kehittämisen kohteeksi kaikissa Pohjoismaissa. Tavoitteena on edistää liesiturvallisuutta paitsi lisäämällä tietoisuutta liesipaloista ja liesin turvallisuudesta myös vaikuttamalla Euroopan tasolla laitestandardeihin. Lisätietoja: Ari Keijonen, ylitarkastaja, TUKES, puh. (09) 616 7514, 0400 709 627 Arja Rytkönen, tutkija, Työtehoseura, puh. (09) 2904 1239 Lisää aineistoa liesiturvallisuudesta sekä kuvituskuvia liesistä ja liesipaloista tämän tiedotteen liitteenä TUKESin Internet-sivuilta, www.tukes.fi. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/04/20030904BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/04/20030904BIT00010/wkr0002.pdf