Lue käyttöohjeet ja mieti ennakkoon turvallisuutta ILOTULITUKSEEN HYVÄ VALMISTAUTUA HUOLELLA

Lue käyttöohjeet ja mieti ennakkoon turvallisuutta ILOTULITUKSEEN HYVÄ VALMISTAUTUA HUOLELLA Ilotulitteet tulevat myyntiin joulun jälkeen. Myynti jatkuu aina uuden vuoden aattoon asti. Markkinoilla on satoja ilotulitemalleja, esimerkiksi erilaisia raketteja, patoja ja soihtuja. Jokainen ilotulite voi olla vaarallinen, jos sitä käytetään holtittomasti ja ajattelemattomasti. Turvaetäisyyksiä ja muita ohjeita on syytä noudattaa. Ilotulitteissa on käyttöohjeet, joissa kerrotaan miten tulitetta käytetään turvallisesti. Ennen ilotulitteiden ampumista on hyvä ajoissa ja kaikessa rauhassa perehtyä käyttöohjeisiin, ja miettiä samalla miten järjestää tulitteiden ampuminen turvallisella tavalla. Raketit vaativat kunnolliset lähetystelineet ja padat sekä soihdut on tuettava huolella. Säälläkin on paljon merkitystä: kova tuuli vaikuttaa rakettien lentoon ja lumettomuus puolestaan aiheuttaa hankaluuksia patojen ja soihtujen tukemiseen. Käyttöpaikka valitaan siten, ettei aiheuteta vaaraa ihmisille tai rakennuksille. Tulitteita saa käyttää vain ulkona ja aukealla paikalla. Ilotulitteiden ampuminen esimerkiksi parvekkeelta tai väkijoukossa on ehdottomasti kiellettyä. Ilotulitteiden käyttäjien ja katsojien on hyvä käyttää suojalaseja. Silmävammat ovat olleet yleisimpiä tapaturmia monena vuonna. Vaatteiksi kannattaa valita ilotulituksiin sellaiset, jotka eivät ole herkästi syttyvää materiaalia. Sytyttäminen taasen on turvallisempaa ja helpompaa käyttäen sytytyspuikkoa. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18–06 välisenä aikana. Suomessa saa myydä vain TUKESin myyntiin hyväksymiä ilotulitteita. Myyntipaikoissa on noudatettava ilotulitteiden varastointia koskevia turvamääräyksiä ja myyntipaikoissa on lisäksi aina oltava paikalla TUKESin tentin suorittanut vastuuhenkilö. Ilotulitteiden myynti tai edes luovuttaminen alle 18-vuotiaille on laitonta, lukuun ottamatta eräitä pienitehoisia tuotteita, joissa ikäraja on 12 vuotta. TUKESin Internet-sivuilla www.tukes.fi on tietoa ilotulitteiden turvallisuudesta: mm. yleisiä turvallisuusohjeita, luettelo myyntiin hyväksytyistä ilotulitteista, kuvia sekä video ilotulitteiden turvallisesta käytöstä. Lisätietoja: Harri Roudasmaa, yli-insinööri, TUKES, puh. (09) 616 7372, 040 521 7802 Mikko Ojala, turvallisuusinsinööri, TUKES, puh. (09) 616 7427, 0400 619 664 Willy Toiviainen, viestintäpäällikkö, TUKES, puh. (09) 616 7481, 040 523 7451 Lisää aineistoa tämän tiedotteen liitteenä TUKESin nettisivuilla www.tukes.fi Meddelanden på svenska finns på www.tukes.fi Liite Taustatietoja ilotulitteista TAUSTATIETOJA ILOTULITTEISTA · Suomessa myydään vuosittain arviolta jopa pari miljoonaa ilotulitetta. Myyntiin hyväksyttyjä tuotenimikkeitä on noin tuhat. · Vuodenvaihteen ilotulitekaupan saa aloittaa 27.12. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18 ja 6 välisenä aikana, elleivät viranomaiset ole paikallisesti muuten rajoittaneet käyttöä. · Myynnissä ja käytössä saa olla vain Turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymiä tuotteita. · Ilotulitteilta vaaditaan tuotetestejä ennen kuin tuote voidaan hyväksyä Suomen markkinoille. Tarvittavat testaukset tehdään Puolustusvoimien teknillisessä tutkimuslaitoksessa. Lisäksi valmistajilta ja maahantuojilta edellytetään myyntiin tulevien tuotteiden jatkuvaa laadunvalvontaa. Mikäli tuotteissa havaitaan vakavia puutteita, ne voidaan poistaa markkinoilta. · Paloviranomaiset valvovat omalla toimialueellaan ilotulitteiden myyntipisteitä. Myyntipisteissä tulee olla paikalla TUKESin järjestämän kaupasta ja varastoinnista vastaavan hoitajan tentin suorittanut henkilö. Tuotteiden varastoinnin ja esilläpidon on täytettävä turvallisuusvaatimukset. Myynnissä saa olla vain hyväksyttyjä tuotteita. · Varsinaisia ilotulitetuotteita ei saa myydä eikä luovuttaa alle 18-vuotiaiden käyttöön. Muistilista ilotulitteiden käyttäjille: · Lue tarkoin käyttöohjeet ja noudata niitä · Käytä suojalaseja ja sytytyspuikkoa · Käytä sopivaa tukea tai telinettä rakettien ampumiseen · Myös padat, tähtipommit ja muut ilotulitteet vaativat kovan alustan ja tukemista, jotta ne eivät kaadu ammunnan aikana · Ammu ilotulitteet aukealta paikalta ja vaarattomaan suuntaan; ei koskaan kädestä eikä parvekkeelta; ei koskaan toisia päin · Älä muuntele tai yhdistele millään tavalla ilotulitteita; vakavimmat vammat aiheutuvat yleensä omatekoisista viritelmistä · Jos ilotulite ei toimi, odota vähintään 10 minuuttia. Älä käytä viallisia tai toimimattomia tuotteita, vaan palauta ne ostopaikkaan · Ei ilotulitteita alaikäisille tai päihtyneille · Siivoa jälkesi, muista raketeista lentävät kepit ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=59254&fn=wkr0001.pdf

Liitteet & linkit