MAATILOJEN SÄHKÖPALORISKIT SELVITETÄÄN

Turvatekniikan keskus (TUKES) toteuttaa selvityshankkeen, jossa tutkitaan maatilojen sähköpaloriskejä. Paloriskit selvitetään kohdennettujen sähkötarkastusten avulla. Tavoitteena on selvittää maatiloille tyypillisiä vaaratekijöitä ja laatia ohjeistusta palojen ennaltaehkäisyyn, esimerkiksi palotarkastuksia ja sähkösuunnittelua varten.

Maatilojen tuotantorakennuksilla tapahtuu joka vuosi kymmeniä sähkölaitteiden aiheuttamia tulipaloja, jotka aiheuttavat vuositasolla arviolta yli 3 miljoonan euron vahingot. Palot ovat usein rajuja ja tuhoavat tuotantorakennuksen eläimineen täysin. Maatilat sijaitsevat haja-asutusalueilla ja niissä on harvoin automaattista palonsuojaustekniikkaa. Näin ollen maatilapalot ehtivät kehittyä suurpaloiksi ja vahingot mittaviksi. Turvatekniikan keskus toteutti vuosina 2003-2004 laajan sähköpalojen seurantatutkimuksen, joka osoitti mm. että maatilojen sähkötekniikan kunnossapitoon ja palontorjuntatyöhön tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Nyt maatilojen sähköpaloriskejä tutkitaan seikkaperäisesti selvityshankkeessa, jossa tarkastetaan 26 maatilan tuotantorakennusten sähkölaitteiston tulipaloriskit. Kenttätyö tehdään tammikuun 2006 loppuun mennessä ja tutkittavat kohteet sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla. Selvityshanke samoin kuin tutkimukseen valittavat tilat liittyvät Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitoksen ”Maatilojen turvallisuushanke 2005”-projektiin. Selvityshankkeen projektipäällikkönä toimii ylitarkastaja Antti Nenonen TUKESista ja kenttätyön tekee Sähkötarkastus Granqvist Noormarkusta. Hankkeen rahoittavat TUKES ja Vakuutusyhtiöiden keskusliitto. Tulokset julkaistaan keväällä 2006. Lisätietoja: Antti Nenonen, TUKES, 040 5743 466, antti.nenonen@tukes.fi

Liitteet & linkit