MATKAPUHELINAKKUJEN TURVALLISUUS SELVITETÄÄN

Julkaistavissa 21.11.2003 MATKAPUHELINAKKUJEN TURVALLISUUS SELVITETÄÄN Turvatekniikan keskus (TUKES) selvittää markkinoilla olevien matkapuhelinakkujen turvallisuuden. Selvityksen kohteena ovat nyt ensivaiheessa Nokian puhelimiin 3310 ja 3330 sopivat litium-ioni (Li-Ion) tarvikeakut. Kyseiset tuotteet eivät ole Nokian alkuperäistuotteita, vaan muiden valmistamia tarvikeakkuja. TUKES on lähettänyt selvityspyynnön tarvikeakkujen maahantuojille (13). Maahantuojien on esitettävä TUKESille selvitykset siitä, miten akkujen turvallisuus on varmistettu. Lisäksi tarvikeakuille tehdään oleelliset turvallisuustestit. Tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua. Jos turvallisuutta vaarantavia malleja testattavien joukosta löytyy, ne poistetaan heti myynnistä. Tarvikeakkujen räjähtämiset ovat aiheuttaneet tänä vuonna toistakymmentä vaaratilannetta. Kyseisten akkujen maahantuoja Bat.Power Oy on ryhtynyt toimenpiteisiin ja on poistanut tuotteet markkinoilta. Nokian alkuperäisakuissa vastaavia ongelmia ei TUKESin saamien tietojen mukaan ole ilmennyt. Tarvikeakkujen räjähtämiset ovat johtuneet siitä, että niissä on tapahtunut kennon sisäinen oikosulku. Jos puhelin on esimerkiksi pudonnut, on akku tällöin saattanut vaurioitua ja seurauksena on ollut akun voimakas kuumeneminen, pullistuminen ja joissain tapauksissa räjähtäminen. Litium-ioni akuissa on useita suojamekanismeja. Räjähdystapauksissa suojamekanismeihin kuuluva kennon turvaventtiili ei ole toiminut. Yksilöidyt tiedot mahdollista vaaraa aiheuttavista akkumalleista on julkaistu TUKESin verkkosivuilla www.tukes.fi (> Tiedossa olevat GSM- akkujen laatuongelmat). Kuluttajia, joilla on käytössä kyseisillä tunnisteilla varustettu akku, kehotetaan palauttamaan tuote maahantuojalle tai ostopaikkaan. Lisätietoja: Kari Lehto, ylitarkastaja, (09) 616 7561 Soili Martikainen, ylitarkastaja, (09) 616 7419 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00220/wkr0002.pdf