SÄHKÖISKUISTA NELJÄ KUOLEMANTAPAUSTA VIIME VUONNA

Julkaistavissa 16.3.2004 SÄHKÖISKUISTA NELJÄ KUOLEMANTAPAUSTA VIIME VUONNA Sähkötapaturmissa kuoli viime vuonna Turvatekniikan keskuksen keräämien tietojen mukaan neljä ihmistä. Sähkötapaturmat ovat edelleen pysyneet maassamme harvinaisina, mutta yhtenäkään vuonna ei ole kokonaan vältytty kuolemantapauksilta. Kuolemantapauksista kaikki sattuivat ulkona ja kolme niistä suurjännitteisten johtimien lähellä. Maaliskuussa 2003 joutui pylvääseen kiivennyt asentaja kosketuksiin vanhan 20 kV* linjan jännitteisten johtimien kanssa. Toukokuussa nuorisojoukosta yksi henkilö kiipesi 220 kV voimajohdon pylvääseen ja joutui liian lähelle virtajohdinta. Heinäkuussa metsäntutkimuksessa työskennellyt harjoittelija osui 12-metrisellä hiilikuituisella näytteenottovälineellään 20 kV avojohtoon. (* 20 kV= 20 kilovolttia = 20 000 volttia) Elokuussa 2003 sattui vielä neljäs kohtalokas sähkötapaturma, kun henkilö kosketti jännitteistä asuntovaunun vetoaisaa ja kuoli saamaansa sähköiskuun. Koko asuntovaunun runko oli jännitteinen, koska asuntovaunuun johdettiin sähkö jatkojohdoilla pistorasiasta, jonka asennus oli tehty virheellisellä tavalla. Suurin osa kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista on viime vuosina aiheutunut suurjännitteisistä ilmajohdoista saaduista sähköiskuista, esimerkiksi työskenneltäessä niiden alla työkoneilla. Niiden läheisyydessä on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. Suurjännitteisestä johdosta sähkö voi hypätä pienen ilmavälin yli muodostaen valokaaren, jolloin sähkö tappaa, vaikkei johtoon edes koskettaisi. Turvaetäisyydet yleisimmälle 20 kV:n suurjännitejohdolle ovat 2 m johdon alla ja 3 m sivulla. Neljän kuolemantapauksen lisäksi TUKES sai tiedot 48 lievemmästä sähkötapaturmasta. Tapaturmien määrä on edellisvuosien tasolla. TUKES ei kuitenkaan saa tietoja kaikista lievistä sähkötapaturmista, joten määrä voi todellisuudessa olla suurempikin. TUKESille ilmoitetuista tapaturmista puolet sattui sähköalan ammattilaisille ja puolet maallikoille. Uuden laitteen tai laitteiston rakenteellinen vika aiheutti 10 tapaturmaa, käytössä (ajan myötä) vaaralliseksi tullut laite tai laitteisto 13 tapausta ja virheellinen toiminta 24 tapaturmaa. Yhden tapauksen syy ei ole vielä tiedossa Lisätietoja: yli-insinööri Hannu Mattila, puh. (09) 616 7575, 040-580 3151 Lisätietoa sähkötapaturmista TUKESin internetsivuilta, www.tukes.fi/sahko_ja_hissit/rekisterit/sahkotapaturmat.html ja www.tukes.fi/varo Lisätietoa sähköturvallisuudesta esim. www.tukes.fi/sahkoturvallisuusopas ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/16/20040315BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/16/20040315BIT00510/wkr0002.pdf