SÄHKÖLINJAT VAARAN PAIKKOJA ONKIJOILLE

Onkijoille on viime vuosina sattunut eräitä vakavia onnettomuuksia suurjännitteisten ilmajohtojen läheisyydessä. Pitkät hiilikuituiset onkivavat ovat yleistyneet ja sähköä johtavina ne ovat vaarallisia sähkölinjojen alla. Nyt kun onkikausi taas alkaa, on kalastuksen harrastajien ja onkikilpailujen järjestäjien syytä olla tarkkana ja havaita vaaran paikat ajoissa.

Viime vuonna sattui onkikilpailun yhteydessä kuolemaan johtanut sähkötapaturma, kun onkija sai sähköiskun 20 kV:n avojohdosta hiilikuituvavan välityksellä. Vastaavia onnettomuuksia on sattunut monena kesänä. Usein onnettomuudet ovat sattuneet onkikilpailuissa, joissa kilpailijat liikkuvat paljon paikasta toiseen etsiessään parasta onkipaikkaa. Onnettomuustapauksissa onkija on esimerkiksi kulkenut sähkölinjan alta pitäen pystyasennossa pitkää hiilikuituista onkivapaa. Hiilikuituvavat voivat olla jopa yli 10 metrin pituisia. Suurjännitteisten sähköjohtojen läheisyydessä sähköiskuun ei tarvita edes kosketusta. Virta ”hyppää” pienen ilmavälin yli sähköä johtavaan esineeseen, jos se joutuu liian lähelle. Tällöin syntyy jatkuva sähköpurkaus, jota kutsutaan myös valokaareksi sen näkyvyyden takia. Vaarallinen alue on muutaman metrin etäisyydellä ilmajohdosta, johdon jännitteestä riippuen. Valokaarisähköiskuista selviytyminen on harvinaista ja palovammat ovat vaikeita. Onkijoilla on aina syytä varovaisuuteen sähkölinjojen läheisyydessä. Kalastuskilpailut tulee suunnitella siten, ettei kilpailualueella ole vaaran paikkoja ja että onkijat osaavat käyttää turvallisia kulkureittejä. Kilpailun järjestäjän tulee tarvittaessa järjestää valvonta riskialttiille paikoille ja merkitä vaara-alueet maastoon sekä kilpailukarttaan. Lisätietoja sähköturvallisuudesta: Markku Suvanto, turvallisuusinsinööri, TUKES, puh. (09) 616 7565 Internet: www.tukes.fi Lisätietoja onkiharrastuksesta ja onkikilpailujen turvallisuudesta: Maija Castrén, Suomen Kalamiesten Keskusliitto, puh. (09) 2289 1311 Sami Kainulainen, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, puh. 050 305 6037 Internet: www.vapaa-ajankalastaja.fi

Liitteet & linkit