SÄHKÖTAPATURMISSA KUOLI VIIME VUONNA KUUSI HENKILÖÄ

Suomessa sattui vuonna 2004 kuusi kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Vuosi oli kuolemantapausten määrässä aiempia synkempi, sillä lukumäärä on suurin vuoden 1988 jälkeen. Poikkeuksellisesti myös sähköalan ammattilaisia kuoli viime vuonna sähköiskuihin.

Vuoden 2004 kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista neljä sattui sähköalan ulkopuolisille ja kaksi sähköammattilaisille. Sähköalan ammattilaisten turmat ovat olleet pitkään harvinaisia, sillä aiempia ammattilaisten kuolemantapauksia on edellisen kymmenvuotisjakson aikana ollut yhteensä vain kaksi. Myös muita kuin kuolemaan johtaneita vakavia ammattilaisille sattuneita sähkötapaturmia ilmoitettiin TUKESille viime vuonna selvästi enemmän kuin aiempina vuosina. Sähköalan ammattilaisten kohtalokkaista tapaturmista toinen sattui asentajalle heinäkuussa ilmajohtovian korjaustöissä. Asentaja sai kuolettavan sähköiskun jännitteisestä liittymiskaapelin johtimesta. Toisessa tapauksessa niin ikään heinäkuussa voimalaitoksen vuosihuoltotöissä asentaja sai jännitteiseksi jääneestä kojeistosta vakavia valokaaren aiheuttamia palovammoja, joista hän ei selvinnyt. Muutkin sähkön aiheuttamat kuolemantapaukset sattuivat kaikki kesäaikaan, elo-syyskuussa. Yhdessä tapauksessa henkilö sai kuolettavan iskun työskennellessään ulkona metallikuorisella painepesurilla, joka oli kytketty verkkoon määräystenvastaisella kaksinapaisella jatkojohdolla. Myös toinen tapaus sattui työtilanteessa: henkilö sai surmansa ollessaan korjaamassa leikkuupuimuria pihamaalla ja roikkavalaisimen johdon jäätyä puimurin terien väliin leikkuurumpua pyöritettäessä. Suurjännitteiset ilmajohdot ovat olleet vaaran paikkoja aiempina vuosina ja niin myös vuonna 2004. Yksi kuolemantapaus sattui metsästäjän nostettua lintujen houkutuskuvan korkealle ylös puuhun käyttäen alumiinisista putkista tehtyä tankoa, jolloin hän sai tangon välityksellä kuolettavan sähköiskun 20 kV:n avojohdosta. Toisessa tapauksessa onkija sai onkikilpailun aikana kuolettavan sähköiskun 20 kV:n avojohdosta hiilikuituvavan välityksellä. Yleisimmin kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat ovat viime vuosina sattuneet ulkotiloissa ja usein työtilanteissa. Onnettomuuksien välttämiseksi on ulkona oltava erityisen tarkka sähkölaitteiden ja -johtojen kanssa ja varmistettava että ne ovat kunnossa. Lisäksi suurjännitteisten ilmajohtojen läheisyyteen ei saa viedä mitään sähköä johtavia pitkiä esineitä, kuten onkivapoja, pitkiä tankoja, nostinlaitteita tms. Lisätietoja: Hannu Mattila, yli-insinööri, TUKES, (09) 616 7575 Sähkötapaturmien selostukset saatavissa nettisivuilta www.tukes.fi tämän tiedotteen liitteenä.

Liitteet & linkit