SÄHKÖTUOTTEISSA TURVALLISUUSPUUTTEITA AIEMPAA ENEMMÄN

Suomen markkinoilta löytyi viime vuonna noin 350 turvallisuudeltaan puutteellista sähkölaitetta, joista nelisenkymmentä arvioitiin vakavasti puutteellisiksi. Kokonaisuudessa tuotteiden turvallisuustilanne on Suomessa varsin hyvä, vaikka turvallisuuspuutteiden määrä lisääntyi jonkin verran edellisvuoteen nähden. Turvallisuustason ylläpitämistä auttaa aktiivinen yhteistyö muiden ETA-maiden valvontaviranomaisten kanssa.

Turvatekniikan keskus testautti vuonna 2004 markkinavalvonnassaan lähes 800 tuotetta. Puutteita ilmeni erityisesti valaisimissa ja jouluvalosarjoissa, jatkojohdoissa, johtokeloissa, sekä pc-kaiuttimissa ja –virtalähteissä. Myyntikielto annettiin 92 tuotteelle. Lisäksi 23 tapauksessa maahantuoja velvoitettiin palautusmenettelyyn eli hankkimaan jo myydyt tuotteet takaisin kuluttajilta. Edellisenä vuonna 2003 palautusmenettelyä tarvittiin vain 8 tapauksessa, mikä oli silloin ennätyksellisen vähän. Vaatimusten vastaisten tuotteiden määrän kasvu näyttää johtuvan erityisesti Kaukoidässä valmistettujen halpojen tuotteiden aseman vahvistumisesta markkinoilla. Suomessa toimii aiempaa enemmän Euroopan ulkopuolelta muuttaneita ja täällä kauppaa käyviä henkilöitä. Osalla heistä ei ole ollut lainkaan käsitystä siitä, mitä turvallisuusvaatimuksia sähkölaitteilla on ja miten varmistukset hoidetaan eurooppalaisilla markkinoilla. ETA:n sisäinen vaatimusten vastaisten tuotteiden ilmoitusjärjestelmä on ollut aiempaa aktiivisemmassa käytössä. TUKES lähetti toisille ETA-maille 75 ilmoitusta turvallisuudeltaan huonosta sähkötuotteesta ja vastaanotti 214. Eurooppalainen yhteistyö ja parantunut tiedonsaanti on auttanut markkinavalvontaa kaikissa ETA-maissa. TUKES osallistui myös Itämeren alueen yhteiseen markkinavalvontahankkeeseen yhdessä Hampurin ja Schleswig-Holsteinin osavaltioiden, Tanskan, Puolan ja Viron kanssa. Hankkeessa tehtiin selvitys veden- ja kahvinkeittimien turvallisuustasosta. Selvitys osoitti keittimien turvallisuuden olevan aiempia vuosia paremmalla tasolla. Vastaavanlaisia selvityksiä on jatkossa tarkoitus tehdä yhteistyönä muillekin laiteryhmille. Lisätietoja: Kari Lehto, ylitarkastaja, puh. (09) 616 7561 Olli Tiainen, turvallisuusinsinööri, (09) 616 7517 Lisätietoa sähköturvallisuudesta www.tukes.fi, www.tukes.fi/sahkoturvallisuusopas

Liitteet & linkit