Hovioikeus hylkäsi yhteistoimintavelvoitteen rikkomisen

Tulikivi Oyj antoi 11.10.2013 pörssitiedotteen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden antamasta tuomiosta, jossa kerrottiin, että Länsi-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä nosti syytteen toimitusjohtaja Heikki Vauhkosta ja talousjohtaja Jouko Toivasta vastaan yhteistoimintalain mukaisen tiedottamisvelvollisuuden rikkomisesta Taivassalossa 15.6.2011 – 30.6.2011.  Hovioikeus hylkäsi yhteistoimintavelvoitteen rikkomisen 3.12.2014 antamassaan tuomiossa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 11.10.2013 Heikki Vauhkosen ja Jouko Toivasen 15 päiväsakon suuruisiin sakkorangaistuksiin (Vauhkonen 1 470 euroa ja Toivanen 1 125 euroa) yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta koskien Tulikivi Oyj:n 1.7.2011 toteuttaman Taivassalon rakennuskiviliiketoiminnan liiketoimintakaupan asianmukaista tiedottamista henkilöstöryhmien edustajille ennen liiketoimintakaupan toteuttamista.

Vauhkonen ja Toivanen kiistivät syyllistyneensä yhteistoimintavelvoitteen rikkomiseen katsoen, että he olivat toimineet asiassa täysin yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Vauhkonen ja Toivanen pitivät käräjäoikeuden tuomiota virheellisenä ja valittivat päätöksestä hovioikeuteen.

Hovioikeus hylkäsi Toivaseen ja Vauhkoseen kohdistetun yhteistoimintavelvoitteen rikkomisen 3.12.2014 antamassaan tuomiossa. Hovioikeus tulkitsi Yhteistoimintalain 41§:n 2 momentin säännöstä samalla tavoin kuin Helsingin hovioikeus tuomiossaan 212/31.1.2014 ja katsoi, että velvollisuutta lain 41 §:ssä tarkoitettujen tietojen antamiseen ei ole ennen liikkeen luovutusta koskevan lopullisen sopimuksen syntymistä. Päätöksessään Hovioikeus toteaa, että Tulikivi Oyj:n tilanteessa keskeisistä ehdoista on päästy yhteisymmärrykseen vasta juuri ennen sopimuksen allekirjoittamista ja henkilöstön edustajille on annettu lain 41§:n 1 momentissa annetut tiedot heti sopimuksen syntymisen jälkeen. Näin ollen Tulikivi Oyj:n puolesta tiedottamisvelvollisuudesta henkilöstölle on huolehdittu lain tarkoittamalla tavalla hyvissä ajoin ennen liikkeen luovutuksen toteutumista.

TULIKIVI OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, www.tulikivi.com

-        toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, p. 0207 636 555

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 40 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 300 ihmistä.

Avainsanat:

Liitteet & linkit