Osavuosikatsaus 1-6/2014: Kysyntä laski, kannattavuus parani

- Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (10,6 Me 4-6/2013), liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli -0,8 (-0,8) Me, ja tulos ennen veroja -1,0 (-1,0) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja toisella vuosineljänneksellä oli -0,3 (-0,8) Me.

- Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-6/2014 oli 18,9 Me (19,8 Me 1-6/2013), liiketulos oli -2,4 (-2,5) Me, ja tulos ennen veroja -2,8 (-3,0) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja katsauskaudella oli -1,5 (-2,5) Me.

- Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella -3,5 (-1,5) Me.

- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 4,9 (7,2) Me.

- Tulevaisuuden näkymät: Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on osaltaan riippuvainen kuluttajaluottamuksen ja rakentamisen kehittymisestä. Vuonna 2013 käynnistetty tulosparannusohjelma sisältää myynnin ja tuotannon tehostamistoimia sekä säästötoimenpiteitä, joiden tulokset alkavat näkyä vuoden 2014 aikana. Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013, ja liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-6/2014. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut, Me

1-6/
2014
1-6/
2013
Muutos, % 1-12/
2013
4-6/
2014
4-6/
2013
Liikevaihto, Me 18,9 19,8 -4,7 43,7 10,6 10,6
Liiketulos, Me -2,4 -2,5 2,7 -4,3 -0,8 -0,8
Liiketulos ennen
kertaluonteisia
kuluja, me
-1,5 -2,5 38,6 -1,4 -0,3 -0,8
Tulos ennen veroja
Me
-2,8 -3,0 6,3 -5,3 -1,0 -1,0
Katsauskauden
laaja tulos, Me
-2,3 -2,3 -2,3 -4,5 -0,8 -0,7
Osakekohtainen
tulos, e
-0,04 -0,06 -0,11 -0,01 -0,02
Liiketoiminnan nettorahavirta -3,5 -1,5 2,6 -1,1 1,0
Omavaraisuusaste,
%
38,3 30,2 38,1
Nettovelkaan-
tumisaste, %
92,9 143,6 59,3
Sijoitetun pää-
oman tuotto, %
-11,6 -11,6 -9,8 -1,9 -1,8

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Tulikivi-tuotteiden liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla toisella vuosineljänneksellä. Kotimaassa uusien omakotitaloaloitusten ja saneerausprojektien määrä oli alhainen mikä laski toimitusten määrää. Viennin liikevaihto oli edellisen vuoden mukainen. Keski-Euroopassa liikevaihto laski vaikeista markkinaolosuhteista johtuen. Venäjällä, Pohjoismaissa ja Baltiassa liikevaihto kehittyi myönteisesti.

Uusien tuotteiden, saunojen, sisustustakkojen sekä uuden sukupolven Hiisi-tulisijamalliston, liikevaihto jatkui kasvu-uralla haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta.

Toisella vuosineljänneksellä tulosparannusohjelman etenemisen myötä yhtiön suhteellinen kannattavuus parani edellisvuodesta. Tulosparannus saatiin aikaan kiinteiden kulujen säästöillä.

Kiinteiden kulujen säästöjen ohella tulosparannusohjelma sisältää tuotannon uudelleenjärjestelyjä. Aiemmin keväällä toteutetun vuolukiviuunituotannon keskittämisen lisäksi siirryttiin toisella vuosineljänneksellä keraamisissa uuneissa ostokaakeleiden käyttöön. Tehdyt toimenpiteet parantavat kannattavuutta toisella vuosipuoliskolla.

Suomen heikosta kuluttajaluottamuksesta, Keski-Euroopan lämpimän sään myötä aikaisin päättyneestä tulisijakaupansesongista ja Venäjän epävarmasta tilanteesta johtuen tilausvirta päämarkkina-alueilta oli toisella vuosineljänneksellä edellisvuotta heikompi. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,9 (7,2) miljoonaa euroa.

Heikosta markkinatilanteesta johtuen tulosparannusohjelman osana olevat myynnintehostamistoimenpiteiden vaikutukset tulevat näkyviin odotettua hitaammin loppuvuoden 2014 ja vuoden 2015 aikana.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.fi

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.fi

- hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, 0400 384 937

- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 45 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 300 ihmistä.

Avainsanat: