Osavuosikatsaus 1-9/2014: Kysyntä laski, kannattavuus parani

TULIKIVI OYJ                                                              OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2014

24.10.2014 klo 10.00

Osavuosikatsaus 1-9/2014: Kysyntä laski, kannattavuus parani

- Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 9,8 Me (12,1 Me 7-9/2013), liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,2 (0,0) Me ja tulos ennen veroja 0,0 (-0,3) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,5 (0,6) Me.

- Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-9/2014 oli 28,6 Me (31,9 Me 1-9/2013), liiketulos oli -2,2 (-2,5) Me, ja tulos ennen veroja -2,8 (-3,3) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja katsauskaudella oli -1,0 (-1,9) Me.

- Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella -4,8 (0,2) Me.

- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 4,2 (5,3) Me.

- Tulevaisuuden näkymät: Heikosta markkinatilanteesta johtuen Tulikivi Oyj:n myynti ei ole kehittynyt odotetusti. Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa euroa (43,7 miljoonaa euroa vuonna 2013). Liiketuloksen ennakoidaan olevan noin miljoona euroa tappiollinen (-4,3 miljoonaa euroa vuonna 2013). Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen ja rakentamisen kehittymisestä. Vuonna 2013 käynnistetty tulosparannusohjelma sisältää tuotannon ja myynnin tehostamistoimia sekä säästötoimenpiteitä, joiden vaikutukset näkyvät vuosien 2014-2016 aikana.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-9/2014. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut, Me

1-9/2014 1-9/2013 Muutos,% 1-12/2013 7-9/2014 7-9/2013
Liikevaihto, Me 28,6 31,9 -10,3 43,7 9,8 12,1
Liiketulos, Me -2,2 -2,5 11,9 -4,3 0,2 0,0
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja, Me -1,0 -1,9 47,0 -1,4 0,5 0,6
Tulos ennen veroja,Me -2,8 -3,3 14,7 -5,3 0,0 -0,3
Katsauskauden laajatulos, Me -2,3 -2,5 9,0 -4,5 0,0 -0,2
Osakekohtainen tulos, e -0,04 -0,07 -0,11 0,00 -0,02
Liiketoiminnannettorahavirta, Me -4,8 0,2 2,6 -1,3 1,7
Omavaraisuusaste, % 38,6 30,1 38,1
Nettovelkaan-tumisaste, % 101,1 136,9 59,3
Sijoitetun pää-oman tuotto, % -6,8 -7,9 -9,8 0,6 -0,1

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Kotimaassa liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä heikentyneen kuluttajaluottamuksen, vähäisen omakotialoitusten ja saneerausprojektien määrän vuoksi. Myös Keski-Euroopan liikevaihto laski epävarmasta taloustilanteesta ja kevään heikosta tulisijamyynnistä johtuen. Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihto Venäjällä kasvoi.

Alkusyksyllä lanseerattiin kokonaan uudistettu keraaminen mallisto, joka on saanut hyvän vastaanoton kuluttajilta ja jälleenmyyjiltä. Myös muiden uusien tuotteiden, kuten saunojen sekä uuden sukupolven Hiisi-tulisijamalliston, liikevaihto jatkui kasvu-uralla haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta.

Kolmannella vuosineljänneksellä tulosparannusohjelman etenemisen myötä yhtiön suhteellinen kannattavuus parani edellisvuodesta. Kiinteiden kulujen säästöjen ohella tulosparannusohjelma sisältää tuotannon uudelleenjärjestelyjä. Aiemmin keväällä toteutetussa vuolukiviuunituotannon keskittämisessä saavutettiin tavoitellut tuottavuustasot. Keraamisten uunien uudelleenjärjestelyn tuottavuustavoitteet saavutetaan viimeisellä vuosineljänneksellä. Tehdyt toimenpiteet parantavat siten kannattavuutta loppuvuoden aikana.

Kotimaan tilausvirta kolmannella vuosineljänneksellä oli edellisvuotta heikompi johtuen edelleen heikentyneestä kuluttajaluottamuksesta. Vientialueiden tilausvirta oli kolmannella vuosineljänneksellä edellisen vuoden tasoinen. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,2 (5,3) miljoonaa euroa.

Heikosta markkinatilanteesta johtuen tulosparannusohjelman osana olevat myynnintehostamistoimenpiteiden vaikutukset tulevat näkyviin odotettua hitaammin vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Vuonna 2015 tullaan toteuttamaan lisätoimenpiteitä viennin kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.fi

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.fi

- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555                 

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2014

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 45 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 300 ihmistä.

Avainsanat:

Liitteet & linkit