Pörssitiedote 21.8.2013 klo 16:00: Finanssivalvonnan poikkeuslupa

Heikki Vauhkonen on saanut Finanssivalvonnalta poikkeusluvan arvopaperimarkkinalaissa säädetystä tarjousvelvollisuudesta.

Poikkeuslupa antaa oikeuden poiketa Tulikivi Oyj:n osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevasta tarjousvelvollisuudesta sukupolvenvaihdoksen osalta.

Finanssivalvonnan mukaan sukupolvenvaihdos on sellainen AML:ssä tarkoitettu erityinen syy, jonka perusteella poikkeuslupa tarjousvelvollisuudesta voidaan myöntää.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Heikki Vauhkonen, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Avainsanat:

Yrityksestä

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 40 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 250 ihmistä.

Pikafaktat

Finanssivalvonnan mukaan sukupolvenvaihdos on sellainen AML:ssä tarkoitettu erityinen syy, jonka perusteella poikkeuslupa tarjousvelvollisuudesta voidaan myöntää.
Tweettaa