Pörssitiedote 21.8.2013 klo 16:00: Liputusilmoitukset 21.8.2013

Tulikivi Oyj (Y-tunnus 0350080-1) on 21.8.2013 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Heikki Vauhkosen omistusosuus Tulikivi Oyj:n osakkeista on ylittänyt 15 % rajan osakemäärästä ja 30 % rajan yhtiön äänivallasta.

Ilmoituksen mukaan Heikki Vauhkonen omistaa nyt 1025853 Tulikivi Oyj:n A-osaketta ja 5809500 K-osaketta. Osakemäärä vastaa 18,40 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 48,06 prosenttia yhtiön äänimäärästä.

Yllä mainitun rajan ylitys perustuu 21.8.2013 tehtyihin osakekauppoihin.

Heikki Vauhkonen osti osakkeet Tulikivi Oyj:n perustaja Reijo Vauhkoselta, jonka osuus osakkeista laski 1,06 prosenttiin sekä äänimäärässä 0,32 prosenttiin. Ilmoituksen mukaan Reijo Vauhkonen omistaa vielä 395477 Tulikivi Oyj:n A-osaketta.

Kauppa oli osa sukupolvenvaihdosta. Finanssivalvonta on myöntänyt kaupalle arvopaperimarkkinalain mukaisen poikkeusluvan tarjousvelvollisuudesta.

TULIKIVI OYJ

Hallitus
Heikki Vauhkonen, hallituksen puheenjohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
- hallituksen puheenjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Avainsanat:

Yrityksestä

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 40 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 250 ihmistä.

Pikafaktat

Ilmoituksen mukaan Heikki Vauhkonen omistaa nyt 1025853 Tulikivi Oyj:n A-osaketta ja 5809500 K-osaketta. Osakemäärä vastaa 18,40 prosenttia Tulikivi Oyj:n osakkeista ja 48,06 prosenttia yhtiön äänimäärästä.
Tweettaa
Heikki Vauhkonen osti osakkeet Tulikivi Oyj:n perustaja Reijo Vauhkoselta, jonka osuus osakkeista laski 1,06 prosenttiin sekä äänimäärässä 0,32 prosenttiin.
Tweettaa
Kauppa oli osa sukupolvenvaihdosta. Finanssivalvonta on myöntänyt kaupalle arvopaperimarkkinalain mukaisen poikkeusluvan tarjousvelvollisuudesta.
Tweettaa