SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Tulikivi Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate

Governance Statement) vuodelta 2014 on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteeessa www.tulikivi.fi -> Konserni -> Konsernin hallinto ja johto

TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

- Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0403 063 100, www.tulikivi.com

- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen

Liite: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Jakelu: - NASDAQ OMX Helsinki Oy, - Keskeiset tiedotusvälineet

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 40 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 300 ihmistä.

Avainsanat: