Tilinpäätöstiedote 1-12/2014

- Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,7 Me (11,8 Me 10-12/2013), liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,2 (-1,8) Me ja tulos ennen veroja -0,6

(-2,0) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,0 (0,5) Me.

- Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 39,3 Me (43,7 Me 1-12/2013), liiketulos -2,4 (-4,3) Me, ja tulos ennen veroja -3,3 (-5,3) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja vuonna 2014 oli -1,0 (-1,4) Me.

- Liiketoiminnan nettorahavirta oli tilikaudella -2,1 (2,6) Me.

- Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 4,2 (4,4) Me.

- Tulevaisuuden näkymät: Epävarmasta markkinanäkymästä johtuen yhtiö ei anna liikevaihto- tai tulosennustetta tilikaudelle 2015.

Tiivistelmä tilinpäätöstiedotteesta 1-12/2014. Tilinpäätöstiedote kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut, Me

1-12/
2014
1-12/
2013
Muutos,
%
10-12/
2014
10-12/
2013
Muutos,
%
Liikevaihto, Me 39,3 43,7 -10,1 10,7 11,8 -9,4
Liiketulos, Me -2,4 -4,3 42,7 -0,2 -1,8 87,7
Liiketulos ennen
kertaluonteisia
kuluja, Me
-1,0 -1,4 23,0 0,0 0,5 -103,7
Tulos ennen
veroja, Me
-3,3 -5,3 37,7 -0,5 -2,0 76,6
Katsauskauden
laaja tulos, Me
-2,6 -4,5 40,7 -0,4 -2,0 82,3
Osakekohtainen
tulos, e
-0,04 -0,11 0,00 -0,04
Liiketoiminnan
nettorahavirta,
Me
-2,1 2,6 2,7 2,4
Omavaraisuus-
aste, %
39,0 38,1
Nettovelkaantumis-
aste, %
89,8 59,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % -5,4 -9,8 -0,2 -4,0


Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Tulikivi Oyj:n tuotteiden useimmilla päämarkkina-alueilla kysyntä laski edelleen, ja markkinatilanne oli vaikea. Liikevaihto jäi siten ennakoitua alhaisemmaksi syksyn aikana. Päämarkkina-alueista Venäjän ja Ruotsin liikevaihto kasvoi loppusyksyn aikana.

Euroopan pitkään jatkunut lama on kiristänyt hintakilpailua. Syksyllä tulisijamarkkinat laskivat Keski-Euroopassa, erityisesti Ranskassa ja Saksassa. Ranskassa valtio käynnisti uudelleen energiatehokkaaseen rakentamiseen suunnatun tuen, mutta se ei ehtinyt vaikuttaa vuoden 2014 kysyntään myönteisesti.

Suomessa tulisijojen ja sisustuskivien kysyntä oli heikkoa, mikä johtui vähäisestä uudis- ja korjausrakentamisesta.

Uusista tuoteryhmistä saunojen liikevaihto kehittyi myönteisesti. Myös sisustustakkojen sekä uuden sukupolven Hiisi-tulisijamalliston kysyntä on kasvanut haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta. Lisäksi uudistettu keraaminen mallisto on saanut hyvän vastaanoton.

Tulosparannusohjelman tehostamistoimista kiinteiden kulujen säästötoimet on toteutettu. Vuolukivi- ja keraamisten uunien tuotannon tehokkuus on parantunut, mutta hintakilpailun ohella alhainen käyttöaste ja vanhojen tuotteiden poistomyynnit heikensivät kannattavuutta viimeisellä vuosineljänneksellä

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com

- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2014

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 40 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 300 ihmistä.

Avainsanat: