Tulikivi on solminut sopimuksen rahoittajiensa kanssa vuosien 2016 - 2018 lyhennysohjelmasta ja sen ehdoista

Tulikivi on allekirjoittanut tänään rahoittajien kanssa rahoitussopimuksen, jossa sovitaan yhtiön luottojen lyhennyksistä vuosina 2016 - 2018 rahoittajien vastuiden suhteissa sekä rahoittajille annettavista lisävakuuksista ja kovenanteista. Järjestelystä aiheutuu noin 0,15 miljoonan euron kertaluonteinen kulu viimeiselle vuosineljännekselle 2015. Rahoittajilta on samalla saatu vapautus lainojen kovenanttiehdoista tilanteessa 31.12.2015.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.fi

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 40 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 250 ihmistä.