Tulikivi Oyj osavuosikatsaus 1-3/2015: Kysyntä poikkeuksellisen heikkoa, lisäsäästöt käynnistetty

- Tulikivi-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,2 Me (8,3 Me 1-3/2014), liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -2,5 (-1,6) Me ja tulos ennen veroja -2,7

(-1,8) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -2,3 (-1,2) Me.

- Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella -2,2 (-2,4) Me.

- Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 5,5 (6,1) Me.

- Tulevaisuuden näkymät: Epävarmasta markkinanäkymästä johtuen yhtiö ei anna liikevaihto- tai tulosennustetta tilikaudelle 2015.

Tiivistelmä osavuosikatsauksesta 1-3/2015. Osavuosikatsaus kokonaisuutena on tämän tiedoston liitteenä.

Avainluvut

1-3/
2015
1-3/
2014
Muutos,
%
1-12/
2014
Liikevaihto, Me 6,2 8,3 -26,0 39,3
Liiketulos, Me -2,5 -1,6 -54,7 -2,4
Liiketulos ennen kertaluonteisia,
kuluja, Me
-2,3 -1,2 -88,4 -1,0
Tulos ennen veroja, Me -2,7 -1,8 -46,3 -3,3
Katsauskauden laaja tulos, Me -2,6 -1,5 -73,2 -2,6
Osakekohtainen tulos, e -0,04 -0,03 -0,04
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me -2,2 -2,4 -2,1
Omavaraisuusaste, % 36,1 38,9 39,0
Nettovelkaantumisaste, % 120,7 81,5 89,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % -26,7 -15,6 -5,4

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Tulikivi Oyj:n liikevaihto jäi ensimmäisellä vuosineljänneksellä poikkeuksellisen alhaiseksi. Suomessa tulisijojen ja sisustuskivien kysyntä oli heikkoa, mikä johtui vähäisestä uudis- ja korjausrakentamisesta. Keski-Euroopassa heikon syyssesongin jälkeen pääasiakkaidemme varastotasot olivat korkeat minkä vuoksi uusia toimituksia ajoittui vähän ensimmäiselle vuosineljännekselle. Myös Venäjän liikevaihto oli alkuvuonna alhainen joulukuussa tapahtuneen ruplan arvon romahduksen vuoksi. 

Euroopan pitkään jatkunut rakentamisen lama on kiristänyt hintakilpailua tulisija-alalla. Ranskassa valtio käynnisti uudelleen energiatehokkaaseen rakentamiseen suunnatun tuen ja se on lisännyt kuluttajien kiinnostusta tuotteisiin aiempaan nähden. Yhtiön tilausvirta on elpynyt vuoden alun tasosta, mutta kokonaisuutena markkinatilanne on edelleen epävarma, eikä merkkejä markkinatilanteen pysyvämmästä paranemisesta ole vielä nähtävissä.

Yhtiön tilauskanta oli 31.3. 5,5 (6,1) miljoonaa euroa.

Heikon kysyntätilanteen vuoksi yhtiö leikkaa kiinteitä kuluja 2,5 miljoonaa euroa tänä vuonna, mikä on noin 2 miljoonaa euroa enemmän kuin aiempi tavoite. Lisäksi yhtiö vapauttaa käyttöpääomaa alentamalla varastotasojaan. Koska tuotteita ei valmistettu varastoon aiempien vuosien tapaan, alentunut tehtaiden käyttöaste laski osaltaan tuotannon kannattavuutta ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Uusista tuoteryhmistä saunojen liikevaihto kehittyi myönteisesti. Lisäksi uudistettu keraaminen mallisto on saanut hyvän vastaanoton ja sen ansiosta Tulikivi on solminut useita sopimuksia taloteollisuuteen viime kuukausina.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555       

LIITTEET: Tulikivi Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 40 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 300 ihmistä.

Avainsanat:

Liitteet & linkit