Tulikivi Oyj suunnittelee kattavaa tulosparannusohjelmaa

PÖRSSITIEDOTE 8.8.2013 klo 10:00

Tulikivi Oyj suunnittelee tulosparannusohjelmaa, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot. HEAT 2015-ohjelman tavoite on yhtiön kannattavuuden parantaminen ja liiketoiminnan kääntäminen kasvuun.

Tulosparannusohjelman tärkein tavoite on vuotuisen liiketulostason nostaminen 7 miljoonalla eurolla ennen kertaluontoisia eriä vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tulosparannusohjelman suunnitteilla olevia toimenpiteitä ovat tuotannon rationalisointi, kustannusleikkaukset ja myynnin kasvattaminen tuotevalikoimaa uudistamalla sekä kehittämällä ja laajentamalla jakelua mm. Venäjällä ja Saksassa. Kannattavuuden parantumisesta noin puolet arvioidaan muodostuvan tuotannon rationalisoinnista ja kustannusleikkauksista.

Suunniteltavista toimenpiteistä neuvotellaan sidosryhmien kanssa, ja toimenpiteistä tiedotetaan suunnitelmien konkretisoituessa.

Tulosparannusohjelman kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan noin 3-4 miljoonaa euroa. Lisäksi uusia tuotannollisia investointeja saatetaan toteuttaa 1-2 miljoonalla eurolla. Samanaikaisesti Tulikivi Oyj selvittää erilaisia vaihtoehtoja rahoitusrakenteensa vahvistamiseksi.

Tulosparannusohjelma on osa yhtiön strategiaa keskittyä ydinliiketoimintoihinsa sekä perusosaamiseensa ja siten varmistaa kannattava kasvu tulevaisuudessa.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com
- toimitusjohtaja Jouni Pitko, 0403 063 222

Avainsanat:

Yrityksestä

Pörssinoteerattu perheyritys Tulikivi Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tulikiven, joka on maailman suurin lämpöä varaavien tulisijojen valmistaja. Tulikivellä on kolme tuoteryhmää: Tulisijat, Sauna ja Sisustus. Tulikivi ja sen asiakkaat arvostavat hyvinvointia, sisustamista ja bioenergian hyötyjä. Tulikiven liikevaihto on noin 40 Me, josta viennin osuus on puolet. Tulikivellä työskentelee noin 250 ihmistä.