OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004-30.11.2004

Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua. Nyt tarkasteltavalla katsauskaudella Turkistuottajat Oyj järjesti yhden huutokaupan syyskuussa. Huutokaupassa ja syksyn aikana tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin edellisellä tilikaudella lajitellut 224.000 minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 85.000), 443.000 ketunnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 519.000), 27.000 supinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 0) ja 10.000 karakullampaannahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 65.000). Hintatason noususta ja nahkamäärien kasvusta johtuen myynnin arvo nousi 27 prosenttia 36 miljoonaan euroon. Yhdysvaltain dollari oli syyskuun huutokaupan aikaan lähes 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. Konsernin liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja oli 4,0 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan kulut olivat 5,5 miljoonaa euroa. SAGAn omistusjärjestelyjen muutos astui voimaan 1. lokakuuta, ja yhteistyön pääpaino katsauskauden aikana oli uuden toimintakonseptin suunnittelussa. Konsernin panostus varsinaiseen SAGA-markkinointiin jäi tämän vuoksi poikkeuksellisen pieneksi. Katsauskauden liiketappio oli 1,4 miljoonaa euroa, 27 prosenttia pienempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat viisi prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta 750.000 euroon. Sekä myyntisaamiset että tarhaajasaamiset olivat koko katsauskauden ajan edellisvuotista korkeammalla tasolla. Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 670.000 euroa, 45 prosenttia pienempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 57,1 prosenttia (marraskuun 2003 lopussa 63,3 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2004 53,9 prosenttia). Kausivaihtelu Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana 4-6 huutokauppaa. Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain. Tilikauden aikana saattaa olla neljänneksiä, jolloin huutokauppoja ei järjestetä. Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty/ei ole järjestetetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä. Investoinnit ja kehitys Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 1,2 miljoonaa euroa (325.000 euroa edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Investoinneista puolet kohdistui varastointijärjestelmän uusimiseen, josta projektin ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön katsauskauden aikana. Valuuttamääräiset erät Emoyhtiön taseessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi osavuosikatsauspäivän Euroopan keskuspankin noteeraamaan kurssiin, poikkeuksena se osa myyntisaamisista, joka on suojattu termiinisopimuksin. Nämä on esitetty tehtyihin termiinikursseihin. Valuuttakurssierot on kirjattu tulosvaikutteisesti. Henkilöstö Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 116 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 112) ja kausityöntekijöiden määrä 72 henkilöä (vastaavasti 64). Yhteenveto katsauskauden aikana annetuista pörssitiedotteista Turkistuottajat Oyj tiedotti 10. syyskuuta 2004, että tilikauden ensimmäinen huutokauppa alkaa 12. ja päättyy 14. syyskuuta. Huutokaupassa kerrottiin tarjottavan vajaa puoli miljoonaa ketun- ja 240.000 urosminkinnahkaa, joista suurin osa oli nk. kevätnahkoja. Ketunnahoista valtaosa on sinikettuja. Yhtiö ilmoitti odottavansa huutokauppaan 200 ostajaa kaikilta markkina-alueilta. Yhtiö kertoi 13.syyskuuta 2004 myyneensä huutokaupan sinikettutarjonnan, runsaat 380.000 nahkaa sataprosenttisesti kesäkuun huutokaupan hintatasoon pääasiassa kiinalaisille, turkkilaisille ja venäläisille asiakkaille. Normaalilaatuisten nahkojen keskihinnaksi muodostui 59,65 euroa. Korkeimpiin SAGA Royal- ja SAGA-laatuluokkiin kuuluvien nahkojen hinnat vahvistuivat suhteessa näitä alempien laatuluokkien nahkoihin. Kaikki tarjotut minkinnahat oli myyty jo edellispäivänä korkeisiin hintoihin erityisesti Kiinan hyvän kysynnän vuoksi. Yhtiö tiedotti 14. syyskuuta 2004, että huutokaupassa tarjolla olleet vajaa 70.000 blue shadow- ja blue frost-ketunnahkaa myytiin sataprosenttisesti kesäkuun hintatasoon kiinalaisille, turkkilaisille ja venäläisille asiakkaille. Hopeaketunnahoista, joista vain pieni osa oli kotimaista normaalilaatua, myytiin noin puolet. Kolmipäiväisen huutokaupan myynnin arvo oli 36 miljoonaa euroa, ja siihen osallistui runsaat 200 ostajaa. Yhtiö antoi 5. lokakuuta 2004 pörssi-ilmoituksen, jossa kerrottiin hallituksen vahvistaneen tuloksen julkistamisen, yhtiökokouksen ja osavuosikatsausten ajankohdat 1.9. 2004 alkaneella ja 31.8.2005 päättyvällä tilikaudella. Edellistilikauden tulos julkistetaan 17. marraskuuta 2004 ja yhtiökokous järjestetään Vaasassa 16. joulukuuta 2004. Ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus annetaan 28. tammikuuta, seuraavan 28. huhtikuuta ja kolmannen 14. heinäkuuta 2005. Yhtiö julkisti 1.9.2003 alkaneen ja 31.8.2004 päättyneen tilikautensa tuloksen 17. marraskuuta 2004. Katsaus loppukauteen Turkistuottajat Oyj on järjestänyt katsauskauden päättymisen jälkeen kaksi huutokauppaa, ensimmäisen 20.-22.12.2004 ja toisen 26.-28.1.2005. Joulukuun 2004 huutokaupan myynnin arvo oli 30,2 miljoonaa euroa. Osa tarjotuista nahoista jäi myymättä ja välitetty nahkamäärä oli 19 prosenttia edellisvuoden vastaavaa huutokauppaa alhaisempi. Hintatason ja nahkamäärän laskusta johtuen huutokaupan myynnin arvo oli 34 prosenttia pienempi kuin vastaavassa huutokaupassa vuotta aiemmin. Tammikuun 2005 huutokaupan myynnin arvo oli 42,7 miljoonaa euroa. Välitetty nahkamäärä jäi 15 prosenttia edellisvuoden vastaavaa huutokauppaa alhaisemmaksi. Hintatason ja nahkamäärän laskusta johtuen huutokaupan myynnin arvo oli 19 prosenttia pienempi kuin vastaavassa huutokaupassa vuotta aiemmin. Turkistuottajat Oyj järjestää kuluvalla tilikaudella huutokaupat huhtikuun puolivälissä ja kesäkuun alussa. Vaikka turkikset näyttävät olevan kansainvälisen muodin suosiossa, oman turkistuotannon kasvu erityisesti Kiinassa heikentää markkinatilannetta, ja yhtiö arvioi tilikaudella välitettävän nahkamäärän, myynnin arvon ja liikevaihdon jäävän edellistilikautta alhaisemmiksi. Laskua voimistaa Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen edellisestä tilikaudesta. Konserni lisää SAGA-markkinointia merkittävästi edellisestä tilikaudesta. Yhtiö arvioi tilikautensa tuloksen jäävän merkittävästi edellistilikautta heikommaksi ja mahdollisesti tappiolliseksi. Vantaalla, 28.1.2005 Hallitus

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit