Päls starkt framme i modebilden – den ekonomiska recessionen inverkar på detaljhandeln

Samtidigt som modehusens kollektioner svämmar över av päls, skapar den internationella ekonomiska krisen och nervositeten på börserna osäkerhet på alla marknadsområden. Av den orsaken är det nu svårare än vanligt att förutspå den kommande försäljningssäsongen som inleds i december.

- I fjol förlöpte detaljhandeln med päls utmärkt. Prognoserna inför kommande säsong är dock försiktigare, eftersom osäkerheten inom världsekonomin och på finansmarknaderna inverkar på konsumenternas beteende, sade Turkistuottajat Oyj:s verkställande direktör Pirkko Rantanen-Kervinen i dag vid ett informationstillfälle för pälsfarmare.

- Även om den ekonomiska recessionen pressar skinnpriserna under kommande säsong, torde prisnedgången för de europeiska producenterna bli måttlig tack vare den starkare dollarkursen. Världsproduktionen av skinn har även minskat, rävproduktionen rentav halverats på två år. Detta torde underlätta försäljningen av produkterna, konstaterar Rantanen-Kervinen.

Konsumentmarknaderna för päls finns främst på två huvudmarknadsområden, Ryssland och Kina. Europa och främst Italien skapar fortfarande trenderna inom modevärlden. Krisen inom världsekonomin drabbar sannolikt hårdast Västeuropa samt de stora konsumentmarknaderna i USA.

Pälsskinnens kvalitet samt möjligheten att spåra produktionskedjan, vilket garanteras av varumärket Saga, utgör enligt Rantanen-Kervinen allt viktigare konkurrensfördelar för den finska näringen.

Under inkommande försäljningssäsong kommer produktutvecklings- och marknadsföringssamarbetet mellan Saga och auktionsbolagen Turkistuottajat Oyj och Oslo Fur Auctions att fördjupas. Bolagen antogs som medlemmar i andelslaget då nya stadgar godkändes av generalförsamlingen förra veckan.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.