Priset på silver- och blue frosträvskinn hölls på god nivå - Prisskillnaderna mellan kvalitetsklasserna betonades

Under Turkistuottajat Oyj:s första auktionsdag såldes utbuden av rävskinn till så gott som 100 procent. Prisnivån på silverrävskinn motsvarade noteringarna från föregående auktion i april, och priset på blue frost-rävskinn steg något. Totalt bjöds ut 70.000 silverrävskinn som såldes till Turkiet, Hongkong/Kina, Ryssland, Italien och Korea samt 130.000 blue frost-rävskinn som såldes till Ryssland, Turkiet och Hongkong/Kina.

Den trend som fortgått under hela försäljningssäsongen – en ökad betoning av prisskillnaderna kvalitetsklasserna emellan – fortsatte vid dagens auktion. Skinnen av de bättre kvaliteterna inbringade klart högre priser inom sin egen storleksklass jämfört med andra skinn.

Medelpriset på utbudet av 40.000 silverrävskinn av normal kvalitet var 80,20 euro och medelpriset på blue frost-rävskinnen var 62,16 euro. Utbuden vid juniauktionen avviker från utbuden vid säsongens tidigare auktioner såtillvida att vid juniauktionen bjuds även ut undersorter av lägre kvalitet.

Turkistuottajat Oyj:s auktion fortsätter i morgon då bl.a. 50.000 SAGA-finnsjubbskinn, 50.000 SAGA blue shadow-rävskinn samt nästan 300.000 SAGA-blårävskinn bjuds ut.

Tilläggsinformation: Informationsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 512 0322

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.