Tilikauden tulos muodostumassa aiemmin ennakoitua paremmaksi

Tänään julkistetussa osavuosikatsauksessaan Turkistuottajat Oyj arvioi 1.9.2004 alkaneen ja 31.8.2005 päättyvän tilikautensa tuloksen muodostuvan aiemmin ennakoitua paremmaksi huhtikuun huutokaupassa tapahtuneen nahkojen hintatason nousun ansiosta. Tulos on kuitenkin jäämässä merkittävästi edellistilikautta heikommaksi. Nyt käsiteltävällä, 1.9.2004 alkaneella ja 28.2.2005 päättyneellä katsauskaudella yhtiön välitysmyynnin arvo oli 109 miljoonaa euroa, 15 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Konsernin liikevaihto laski 12 prosenttia 12,5 miljoonaan euroon. Katsauskaudella järjestetyissä kolmessa huutokaupassa ja sen aikana tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin 1,5 miljoonaa minkinnahkaa (1,7 miljoonaa edellisellä vastaavalla kaudella), 1,0 miljoonaa ketunnahkaa (1,2 miljoonaa edellisellä vastaavalla kaudella), 210.000 karakullampaannahkaa (380.000 edellisellä vastaavalla kaudella) ja 66.000 suomensupinnahkaa (25.000 edellisellä vastaavalla kaudella). Minkinnahkojen USD-hintataso nousi 11 prosenttia korkeammaksi kuin edellisellä vastaavalla kaudella. Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen vuoksi eurohintatason nousu jäi kuuteen prosenttiin. Ketunnahkojen USD-hinnat olivat jonkin verran edellisen vastaavan katsauskauden hintoja korkeammat, mutta eurohinnat laskivat neljä prosenttia. Konsernin liiketoiminnan kulut kasvoivat viisi prosenttia 16,3 miljoonaan euroon. Katsauskauden liiketappio oli 3,7 miljoonaa euroa, kolminkertainen vuoden takaiseen verrattuna. Konsernin nettorahoitustuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa. Katsauskauden tappio ennen tulonpäätössiirtoja ja veroja oli 2,5 miljoonaa euroa, kun vastaava tulos vuotta aiemmin oli 120.000 euroa voitollinen. Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa tappiollinen. Konsernin omavaraisuusaste heikkeni katsauskauden aikana tilinpäätöshetken 31.8.2004 53,9 prosentista 47,9 prosenttiin (helmikuun 2004 lopussa 52,2 prosenttia) tarhaaja- ja myyntisaamisten kasvusta johtuen. Katsauskauden päättymisen jälkeen Turkistuottajat Oyj on järjestänyt yhden huutokaupan 11.-15. huhtikuuta 2005. Huutokaupassa myytiin lähes 2,0 miljoonaa minkinnahkaa 680.000 ketunnahkaa. Minkinnahkojen kysyntä jatkui erittäin hyvänä ja hintataso nousi edellisvuoden vastaavaa huutokauppaa korkeammaksi. Ketunnahkojen hinta nousi tammikuulta 2005, mutta jäi edelleen alhaisemmaksi kuin edellisvuoden vastaavassa huutokaupassa. Nahkamäärän kasvun ansiosta huutokaupan myynnin arvo nousi kuitenkin 26 prosenttia vuoden takaista korkeammaksi. Seuraava huutokauppa järjestetään 2.-6.6.2005. Tilikauden kolmas osavuosikatsaus, joka käsittelee 1.9. 2004 alkanutta ja 31.toukokuuta 2005 päättyvää jaksoa, julkaistaan 14.7.2005. LISÄTIETOJA: Viestintäjohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit