Turkistarhaajat sopivat rehuonnettomuuden jälkihoidosta

Report this content

tonaSuomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry. Tiedote joukkoviestimille Teerijärvi, 14.10.2002 Turkistarhaajat sopivat rehuonnettomuuden jälkihoidosta Evijärvellä ja Teerijärvellä tänään pidetyissä tarhaajakokouksissa vahvistettiin rehuonnettomuuden menetyksiksi suomenkielisellä alueella 34.000 ja ruotsinkielisellä 16.000 eläintä. Tällä viikolla jokaisella tarhalla vierailee Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton yhdessä viranomaisten kanssa nimittämä henkilö toteamassa menetykset. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n hallitus kokoontuu huomenna Vantaalla päättämään rehuonnettomuuden aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Rehukeskuksen vastuuvakuutus kattaa vahingoista puoli miljoonaa euroa. Liiton katastrofirahastoa on tarkoitus hyödyntää maksimaalisesti vahinkojen korvaamiseen. Mikäli Kasvituotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) tällä viikoilla julkistettavissa analyyseissa osoittautuu, että onnettomuuden aiheuttaja on teurasjätteessä tai muussa rehuraaka- aineessa, korvausvelvollisuus siirtyy raaka-aineen toimittajalle. Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat (PSTK) ja Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening (SÖP) selvittävät yhdessä, miten uusia siitoseläimiä hankittaisiin eläinmenetyksiä kärsineille tarhaajille. Valtion lupautuminen korvaustalkoisiin on toiminnanjohtaja Gustav Smulterin mukaan suuriarvoista. Valtion tuen käyttämisen edellytyksenä on kuitenkin se, että turkiselinkeino tekee itse kaiken voitavansa. Toimenpideohjelma sen varmistamiseksi, että vastaava katastrofi ei toistu, on välttämätön. Kun onnettomuuden yksityiskohtaiset syyt selviävät, päätetään, rokotetaanko jatkossa myös siniketut. Sabotaashin mahdollisuuden poisrajaamiseksi rehunäytteille tehdään myös oikeuslääketieteellinen tutkimus. Rehukeskukset kokoontuvat tutkimusjohtaja Ilpo Pölösen johdolla pohtimaan rehuraaka-aineen valvonnan tehostamista. Liiton eläinlääkärien mukaan ohjeet sairaiden eläinten hoitamisesta sekä päätökset niiden lopettamisesta noudattivat täysin voimassaolevan eläinsuojelulain kirjainta ja henkeä. Näytteet sekä eläimistä että rehusta otettiin välittömästi. KTTK:lla ei ole ollut mitään huomauttamista Terjärv Frysin omavalvontajärjestelmästä. Sekoittamo on tarkastettu 13.6. ja 11.10.2002. Tänään pidetyissä kokouksissa annettiin tarhaajille ohjeet, että vähänkin oireilevat eläimet on välittömästi lopetettava ja toimitettava sekoittamon alueelle poltettaviksi. LISÄTIETOJA: Toiminnanjohtaja Gustav Smulter, puh. 0500 362 378, eläinlääkäri Liisa Wallenius, puh. 040 516 9552, eläinlääkäri Raija Sauna-aho 040 519 4493, tutkimusjohtaja Ilpo Pölönen, puh. 040 504 2870 ja tiedottaja Kati Petersen-Waris, puh. 0500 169 643 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00520/wkr0002.pdf