Turkistarhojen ympäristöpäästöjä voi vähentää eläinten ruokintaa muuttamalla

SUOMEN TURKISELÄINTEN KASVATTAJAIN LIITTO RY. Turkistarhaajien ympäristöpäivät, Hotelli Silveria, Vaasa Joukkoviestintiedote Vantaalla 17. syyskuuta 2002 Turkistarhojen ympäristöpäästöjä voi vähentää eläinten ruokintaa muuttamalla Turkiseläinten rehuja on kehitetty viime vuosina niin paljon, että lannan typpi- ja fosforipitoisuuksia voitaisiin vähentää kymmeniä prosentteja. Tutkimusjohtaja , tohtori Ilpo Pölönen Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitosta sanoo, että valitettavasti paikalliset ympäristökeskukset eivät hyväksy rehumenetelmää päästöjen alentamiseksi vaan ainoastaan muutokset tarharakenteisiin kelpuutetaan. Pölösen mukaan esimerkiksi kalankasvatuksessa rehun koostumuksen muuttaminen on pääasiallinen keino. Hän puhui aiheesta turkistarhaajien ympäristöpäivillä, jotka järjestetään 17.-18. syyskuuta Vaasassa, hotelli Silveriassa. Turkistarhauksen ympäristöpäästöjä arvioitaessa pitää Pölösen mielestä ottaa huomioon koko ekotase. Rehukalasaaliin mukana tarhaus poistaa Itämerestä fosforia 200-300 tonnia saaliskiintiöstä riippuen. Tämä on jopa viisinkertainen määrä siihen verrattuna, mitä tarhoilta on arvioitu pääsevän vesistöihin. Fosforimäärä vastaa lisäksi lähes 10 prosenttia Suomen arvioiduista kokonaisfosforipäästöistä, 2 860 tonnista. Turkistarhaus hyödyntää myös kaikki sisävesien kunnostuksessa saadut roskakalasaaliit, yli 1000 tonnia vuodessa. Puheenvuorossaan Pölönen esittääkin, että valtion olisi oikeudenmukaista nostaa turkistarhojen ympäristöinvestointien avustuksia yleisestä 20 prosentin tasosta. Hän laskee, että 70 000 tonnin rehukalasaaliin ympäristönsuojelullinen säästöarvo on 15 miljoonaa euroa, joka pitäisi ns. hoitopyyntinä ottaa huomioon investointiavustusten määrässä. Hän toteaa, että mikäli tarhat joutuvat lopettamaan liian kalliiksi käyvien rakenteellisten muutosten vuoksi, tärkeä osa Itämerta puhdistavaa rehukalastusta jäisi pois. Fosforikuorman keventämiseen Suomi on kuitenkin sitoutunut Itämeren suojeluohjelmassa. Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Ilpo Pölönen, puh. 040 504 2870 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/17/20020917BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/17/20020917BIT00240/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.