Turkistuottajat Oyj kasvatti liikevaihtoaan Nahkahintojen lasku ja investoinnit söivät tulosta

Report this content

Turkistuottajat Oyj kasvatti liikevaihtoaan Nahkahintojen lasku ja investoinnit söivät tulosta Turkistuottajat Oyj-konsernin liikevaihto oli päättyneellä kaudella (1.9.2001 - 31.8.2002) 27,9 miljoonaa euroa, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin edellisellä tilikaudella (25,5 miljoonaa euroa). Kokonaismyynnin arvo kasvoi viisi prosenttia 346 miljoonaan euroon (329 miljoonaa euroa) välitettyjen nahkamäärien yhdeksän prosentin kasvusta johtuen, vaikka keskimääräinen nahkahintataso jäikin kolme prosenttia edelliskautta alhaisemmaksi. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,0 miljoonaa euroa. Yhtiö välitti tilikauden aikana runsaat 6,8 miljoonaa turkisnahkaa (edelliskaudella 6,3 miljoonaa). Kotimaisten nahkojen osuus oli 3,4 miljoonaa (edelliskaudella 3,5 miljoonaa), ja niiden myynnin arvo oli 244 miljoonaa euroa (245 miljoonaa euroa). Yhtiö vahvisti markkinaosuuttaan useimmissa eurooppalaisissa tuottajamaissa. Se myi 2,7 miljoonaa (edelliskaudella 2,0 miljoonaa) muista länsimaista, lähinnä Keski-Euroopasta peräisin olevaa turkisnahkaa 84 miljoonan euron (63 miljoonaa) arvosta. Vastaanotettujen nahkamäärien lisääntyminen, it-investoinnit, Saga Furs of Scandinavialle suoritettujen markkinointimaksujen nousu ja Kaustiselle perustetun nahkontakeskuksen käynnistäminen kasvattivat liiketoiminnan kuluja 24 prosenttia 26,3 miljoonaan euroon (edelliskaudella 18,5 miljoonaa euroa). Konsernin liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa). Konsernin nettorahoitustuotot olivat 3,2 miljoonaa euroa eli 11 prosenttia liikevaihdosta (3,9 miljoonaa euroa). Nettovaluuttakurssivoitot jäivät 830.000 euroa edellistä tilikautta pienemmiksi. Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 5,8 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 53 prosenttia (57 prosenttia). Omavaraisuusasteen heikkeneminen edelliskaudesta johtuu myynti- ja tarhaajasaamisten kasvusta, mikä taas lisäsi vieraan pääoman tarvetta. Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko tilikauden. Konsernin bruttoinvestoinnit kasvoivat edelliskaudesta 5,4 miljoonaan euroon (3,1 miljoonaa euroa). Aineettomien hyödykkeiden osuus oli 2,8 miljoonaa euroa, ja suurimmat niistä olivat yhtiön kotisivujen uudistaminen sekä tarhaajien ja ostajien extranet-palvelujen toteuttaminen. Kaustiselle perustetun nahkontakeskuksen laitteisto, yhtiön varastointijärjestelmän ja tietoverkon osittainen uusiminen sekä ketunnahkojen optinen koonmittauskone olivat suurimmat investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli tilikaudella 298 henkilöä, mikä on 12 prosenttia edellistilikautta enemmän (267). Lisäys johtui nahkontakeskus Furfix Oy:n toiminnan käynnistymisestä. Yhtiön käsittelemien nahkamäärien kasvusta huolimatta emoyhtiön työntekijämäärä pysyi lähes samana kuin edellisellä tilikaudella. Vakituisessa työsuhteessa konsernissa oli tilikauden päättyessä 115 henkilöä (116). Vaikka yhtiö vastaanottanee alkavalla kaudella edelliskautta enemmän minkinnahkoja, yritys uskoo liikevaihtonsa laskevan edelliskaudesta sinikettujen kysynnän epävarmuuden ja siitä aiheutuvan edelliskautta alhaisemman hintatason vuoksi. Dollarin heikkeneminen laskee euromääräisiä hintoja. Erityisesti vuoden takaisten New Yorkin tapahtumien takia yhtiön vakuutuskustannukset ovat nousseet oleellisesti. Nahkontakeskus Furfix Oy rasittaa konsernin tulosta vielä kuluvalla tilikaudella. Päättynyttä tilikautta matalamman korkotason ja siniketun alhaisemman hintatason vuoksi nettorahoitustuottojen uskotaan pienentyvän. Yhtiö arvioi tilikautensa tuloksen jäävän merkittävästi edellistilikautta heikommaksi ja painuvan mahdollisesti tappiolliseksi. Osakekohtainen tulos oli päättyneellä tilikaudella 1,13 euroa (edellistilikaudella 1,79 euroa) ja osakekohtainen omapääoma 15,31 euroa (edellistilikaudella 14,98 euroa). Turkistuottajat Oyj:n hallitus ehdottaa 17. tammikuuta 2003 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että - 1.9.2001 - 31.8.2002 tilikauden voittovaroista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,65 euroa osaketta kohti, eli yhteensä 2.340.000 euroa, - 415.000 euroa siirretään vararahastoon, ja - loppu jätetään voittovarojen tilille. Turkistuottajat Oyj:n hallitus Psta Päivi Mononen-Mikkilä viestintäjohtaja puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00390/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00390/wkr0002.pdf The full report