TURKISTUOTTAJAT OYJ NEUVOTTELEE SAGAN DESIGN CENTER -KIINTEISTÖN JA TAVARAMERKKIEN OSTAMISESTA

Turkistuottajat-konsernin osakkuusyhtiön, tanskalaisen Saga Furs of Scandinavia -osuuskunnan (SAGA) toimintaan ja sen uudelleenjärjestelyyn liittyen käydään neuvotteluja osana Turkistuottajat Oyj:n aiemmin ilmoittamaa tiivistynyttä yhteistyötä SAGAn kanssa sekä työtä Saga Furs -brändin uudistamiseksi.

SAGA on minkin-, ketun- ja suomensupinnahkojen tuotekehitystä sekä markkinointia harjoittava tanskalainen osuuskunta. SAGAn muut jäsenet Turkistuottajat Oyj:n lisäksi ovat Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto r.y.(STKL), Norges Pelsdyralslag sekä Oslo Skinnauksjoner SL (Oslo Fur Auctions Ltd).

SAGAn jäsenten välillä neuvotellaan siitä, että Turkistuottajat Oyj ostaisi SAGAlta sen omistaman Design Center -kiinteistön sekä SAGA-tavaramerkit. Samalla osuuskunta ja sen jäsenet tekisivät eräitä muita SAGA-yhteistyötä koskevia muutoksia. SAGAn toiminta jatkuu järjestelyn toteutuessa aikaisempaan tapaan. Järjestelyn toteutuminen edellyttää mm. lopullisten sopimusehtojen neuvottelemista ja hyväksyntää.

SAGAn jäsen Norges Pelsdyralslag on ilmoittanut Turkistuottajat Oyj:lle esittävänsä 1.6.2011 kokoontuvalle vuosikokoukselleen valtuutusta SAGA-yhteistyöhön liittyvien muutosten hyväksymiseen. Tämän ja muiden edellytysten täyttyessä muiden SAGAn jäsenten, ml. Turkistuottajat Oyj:n, sekä SAGA-osuuskunnan odotetaan tekevän järjestelyyn liittyvät omat sitovat päätöksensä kesäkuun 2011 aikana.

Edellä kuvatulla järjestelyllä ei sen toteutuessa ole vaikutusta Turkistuottajat Oyj:n antamiin kuluvaa tilikautta koskeviin näkymiin tai yhtiön taloudelliseen raportointiin.


TURKISTUOTTAJAT OYJ

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pertti Fallenius, puh. (09) 8498 334,
viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. 050 5120 322

Turkistuottajat Oyj on maailman ainoa turkishuutokauppayhtiö, joka tarjoaa sataprosenttisesti sertifioituja nahkavalikoimia. Turkistuottajat Oyj -konsernin kokonaismyynnin arvo tilikaudella 2009/10 oli 441,8 MEUR ja liikevaihto 45 MEUR. Päämarkkina-alueemme ovat Eurooppa, Venäjä ja Kaukoitä. Turkistuottajat Oyj myy ainoana turkishuutokauppayhtiönä Saga ®-tavaramerkkiin oikeutettuja turkisnahkoja. www.ffs.fi

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit