Turkistuottajat Oyj välitti ennätysmäärän minkinnahkoja

Turkistuottajat Oyj-konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella (1. syyskuuta 2004 – 31. elokuuta 2005) 33 miljoonaa euroa (32,6 miljoonaa euroa edellisellä tilikaudella). Välitetty nahkamäärä kasvoi kolme prosenttia 7,9 miljoonaan nahkaan, ja myynnin arvo oli 297 miljoonaa euroa, sama kuin edellisellä tilikaudella. Turkistuottajat Oyj keräsi tilikauden aikana lähes viisi miljoonaa minkinnahkaa, mikä on enemmän kuin kertaakaan yli 20 vuoteen. Keräilytulos kasvoi selvästi Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa. Yhtiön keräämä kettumäärä kasvoi 2,6 miljoonaan nahkaan. Yhtiö aloitti myyntiyhteistyön Norjan tuottajajärjestö Norges Pelsdyralslagin ja huutokauppaliike Oslo Fur Auctions Ltd:n kanssa ja sai välitettäväkseen lähes koko Norjan kettutuotoksen. Liiketoiminnan kulut kasvoivat edellisestä tilikaudesta kahdeksan prosenttia 31,1 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät Saga-markkinointikustannukset kasvoivat 79 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa, 50 prosenttia alhaisempi kuin edellisellä tilikaudella. Konsernin nettorahoitustuotot olivat 2,1 miljoonaa euroa, 23 prosenttia pienemmät kuin edellisellä tilikaudella. Valuuttakurssivoitot pienenivät 400.000 euroa ja korkokate 280.000 euroa. Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja laski edellisestä tilikaudesta 39 prosenttia 4,3 miljoonaan euroon. Konsernin omavaraisuusaste oli 52 prosenttia (54 prosenttia edellisellä tilikaudella). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko tilikauden ajan. Bruttoinvestoinnit olivat tilikauden aikana 2,2 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa edellisellä tilikaudella). Investoinneista 27 prosenttia kohdistui aineettomiin ja 73 prosenttia aineellisiin hyödykkeisiin, mm. varastointijärjestelmän osittaiseen uudistamiseen, lajittelun automatisointiin ja informaatiotekniikkaan. Konsernin palveluksessa oli tilikaudella 311 henkilöä eli kaksi prosenttia enemmän kuin edellisellä tilikaudella (305). Vakituisen henkilökunnan määrä oli 117 henkilöä (116 henkilöä). Valtaosa henkilökunnasta on määräaikaisissa työsuhteissa erilaisissa turkisnahkojen käsittelyyn liittyvissä tehtävissä. Turkiskaupan odotukset joulukuussa alkavalle myyntikaudelle ovat myönteiset, ja kauppa näyttää hyväksyneen minkinnahkojen korkean dollarihintatason. Suomalaisen siniketuntuotannon vähentyminen vahvistanee kyseisen nahkatyypin hintatasoa alkavalla myyntikaudella. Varsinkin kiinalaisten nahkaostajien toiminta on kuitenkin vaikeasti ennakoitavaa, ja hintavaihtelut saattavat olla suuria myyntikauden aikana. Yhtiön tavoitteena on välittää edellistä tilikautta enemmän sekä minkin- että ketunnahkoja. Osakekohtainen tulos oli päättyneellä tilikaudella 0,87 euroa (edellisellä 1,44 euroa) ja osakekohtainen omapääoma 15,73 euroa (edellisellä 15,51). Turkistuottajat Oyj:n hallitus esittää 14. joulukuuta 2005 Kokkolassa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että -1.9.2004 alkaneen ja 31.8.2005 päättyneen tilikauden voittovaroista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,65 senttiä osaketta kohti, eli yhteensä 2.340.000 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19. 12. ja osinkojen maksupäivä 27.12.2005. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että -325.000 euroa siirretään vararahastoon, ja -loppu jätetään voittovarojen tilille. Turkistuottajat Oyj hallitus Psta Päivi Mononen-Mikkilä viestintäjohtaja puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322 Liite: Tuloslaskelma ja tase pdf-liitteessä

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit