Yhtiö ennakoi tilikauden tuloksen jäävän selvästi edellistilikautta heikommaksi

Turkistuottajat Oyj:n tänään julkistettu, 1. syyskuuta 2004 alkanutta ja 30. marraskuuta 2004 päättynyttä jaksoa käsittelevä osavuosikatsaus ennakoi, että yhtiön 31.8.2005 päättyvän tilikauden tulos jää merkittävästi edellistilikauden tulosta heikommaksi ja mahdollisesti tappiolliseksi. Vaikka turkikset näyttävät olevan kansainvälisen muodin suosiossa, oman turkistuotannon kasvu erityisesti Kiinassa heikentää markkinatilannetta, ja yhtiö arvioi tilikaudella välitettävän nahkamäärän, myynnin arvon ja liikevaihdon jäävän edellistilikautta alhaisemmiksi. Laskua voimistaa Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen edellisestä tilikaudesta. Konserni lisää merkittävästi SAGA-markkinointia edellisestä tilikaudesta. Konsernin ensimmäinen vuosineljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua. Nyt tarkasteltavalla katsauskaudella Turkistuottajat Oyj järjesti yhden huutokaupan syyskuussa. Huutokaupassa ja syksyn aikana tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin edellisellä tilikaudella lajitellut 224.000 minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 85.000), 443.000 ketunnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 519.000), 27.000 supinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 0) ja 10.000 karakullampaan nahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 65.000). Hintatason noususta ja nahkamäärien kasvusta johtuen myynnin arvo nousi 27 prosenttia 36 miljoonaan euroon. Yhdysvaltain dollari oli syyskuun huutokaupan aikaan lähes 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. Konsernin liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja oli 4,0 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut olivat 5,5 miljoonaa euroa. SAGAn omistusjärjestelyjen muutos astui voimaan 1. lokakuuta 2004, ja yhteistyön pääpaino oli katsauskauden aikana uusien yhteistoimintamuotojen täsmentämisessä. Panostus varsinaiseen SAGA-markkinointiin jäi tämän vuoksi poikkeuksellisen pieneksi. Katsauskauden liiketappio oli 1,4 miljoonaa euroa, 27 prosenttia pienempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat viisi prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta 750.000 euroon. Sekä myynti- että tarhaajasaamiset olivat koko katsauskauden ajan edellisvuotista korkeammalla tasolla. Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 670.000 euroa, 45 prosenttia pienempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa (57,1 prosenttia (marraskuun 2003 lopussa 63,3 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2004 53,9 prosenttia). Katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiö on järjestänyt kaksi huutokauppaa, ensimmäisen joulukuussa 2004 ja toisen 26.-28. tammikuuta 2005. Seuraava huutokauppa järjestetään 11.-15. huhtikuuta 2005. Osavuosikatsaus 1. syyskuuta 2004 alkaneelta ja 28. helmikuuta 2005 päättyvältä vuosineljännekseltä annetaan 28. huhtikuuta 2005. LISÄTIETOJA: Viestintäjohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322; katsaus kokonaisuudessaan www-sivuillamme: www.ffs.fi/Turkistuottajat Oyj/tietoa sijoittajille/tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit