Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoesityksen

Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kokkolassa 14.12.2005 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 1.9.2004 alkaneelta ja 31.8.2005 päättyneeltä tilikaudelta sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoesityksen. Tilikauden voittovaroista päätettiin jakaa osinkona osakkeenomistajille 0,65 euroa/osake eli yhteensä 2.340.000 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.12. ja osinkojen maksupäivä 27.12.2005. Hallituksessa jatkavat edelleen turkistuottajat Jorma Kauppila, Markku Koski, Erik Karls, Leena Pitkänen ja pankinjohtaja Helena Walldén. Ikäpykälän perusteella erovuorossa olleen turkistuottaja Pentti Rantakankaan tilalle valittiin turkistuottaja Esa Rantakangas. Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy. Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Markku Koski. Turkistuottajat Oyj:n yhtiökokous psta Päivi Mononen-Mikkilä viestintäjohtaja puh. 050 512 0322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit