7-8 tunnin yöunet vähentävät sairauspoissaolojen riskiä

Report this content

Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että unen pituus on yhteydessä sairauspoissaolojen määrään. Optimaalinen yöunen pituus on 7-8 tuntia: naisilla 7 tuntia 38 minuuttia ja miehillä 7 tuntia 46 minuuttia. Tämän verran nukkuvilla on vähemmän sairauspoissaoloja kuin niillä, jotka nukkuivat vähemmän kuin 6 tuntia tai enemmän kuin 9 tuntia yössä. Tutkimus julkaistiin kansainvälisessä tieteellisessä Sleep-aikakauslehdessä.

Unettomuus, herääminen liian aikaisin, väsymyksen tunne ja unilääkkeiden käyttö lisäsivät myös sairauspoissaolopäivien lukumäärää, sen jälkeen kun työ, terveydentila ja muut uneen ja sairauspoissaoloihin vaikuttavat tekijät oli huomioitu. Muilla unihäiriöillä, kuten päiväaikainen nukahtelutaipumus, apnea ja vuosittainen unenpituuden vaihtelu, ei ollut yhteyttä sairauspoissaoloihin.

Liian pitkät tai lyhyet yöunet vaikuttavat terveyteen

– Optimaalinen unen pituus on tärkeää, sillä liian pitkä tai liian lyhyt yöuni voivat kertoa terveysongelmista ja lisätä poissaoloja työstä, kertoo erikoistutkija Tea Lallukka Työterveyslaitoksesta. Viisi tuntia tai vähemmän nukkuvat tai 10 tuntia tai enemmän nukkuvat olivat vuosittain noin 5-9 päivää enemmän poissa töistä kuin optimaalisen ajan nukkuvat.

Tutkimuksessa käytettiin kahden mukana olleen tutkijan (Härkänen & Kaikkonen) kehittämää uutta tilastollista menetelmää, jonka avulla saatiin laskettua vuosittainen keskimääräinen sairauspoissaolopäivien lukumäärä sekä sellaisille, jotka eivät kärsi unihäiriöistä että niistä kärsiville. Menetelmän ansiosta pystytään laskemaan myös sairauspoissaolojen kustannukset. Laskelmat osoittavat, että jos uneen liittyvät häiriöt saataisiin kokonaan poistettua, sairauspoissaolojen aiheuttamat kustannukset vähenisivät jopa 28 prosenttia. Hypoteettinen arvio perustuu vain unihäiriöiden suoriin kustannuksiin, eikä se sisällä esimerkiksi unihäiriöiden lääkityksen ja muiden terveydenhuoltopalveluiden käytön aiheuttamia kustannuksia, tai unettomuuden vaikutusta tuottavuuteen ja esimerkiksi onnettomuuksiin työpaikoilla.

Unettomuuteen kannattaa puuttua mahdollisimman varhain

– Unettomuuteen pitäisi puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voitaisiin estää unettomuusoireiden kroonistuminen ja siten vähentää sairauspoissaoloja sekä terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn heikkenemistä, sanoo Lallukka. Unettomuus voi pitkittyessään aiheuttaa jopa työkyvyttömyyttä. Unettomuuden onnistunut ehkäisy ja hoito paitsi edistävät työntekijöiden terveyttä ja työkykyä, voivat johtaa huomattaviin säästöihin alentamalla sairauspoissaolojen kustannuksia.

Tutkimuksessa oli mukana väestöä edustava otos suomalaisista työntekijöistä, yhteensä 3 760 naista ja miestä. Osallistujat olivat iältään 30-64-vuotiaita. Tutkittavilta selvitettiin kaikki keskeiset uneen ja sairauspoissaoloihin yhteydessä olevat taustatekijät: heidän terveydentilastaan saatiin tarkat tiedot kattavan lääkärintarkastuksen ja kyselyn avulla, myös työolot ja sosioekonominen asema selvitettiin. Näin saatiin tarkemmin tietoa unen omista vaikutuksista sairauspoissaoloihin. Sairauspoissaolotiedot saatiin Kelalta, joka tilastoi kaikki yli 10 päivää kestävät sairauspoissaolot. Keskimääräinen seuranta-aika oli seitsemän vuotta.

Tutkimusta rahoittivat Työhyvinvoinnin laitos, Suomen Akatemia sekä Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Erikoistutkija Tea Lallukka, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2233, sp. tea.lallukka[at]ttl.fi
Kehittämispäällikkö Risto Kaikkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, puh. 029 5248176, sp. risto.kaikkonen[at]thl.fi

Artikkeli

Lallukka T. Kaikkonen R, Härkänen T, Kronholm E, Partonen T, Rahkonen O, Koskinen S. Sleep and Sickness Absence: A Nationally Representative Register-Based Follow-Up Study. Sleep 2014;37(9).
http://dx.doi.org/10.5665/sleep.3986

Tutustu myös

Uni ja vireys -sivusto Työterveyslaitoksen verkkopalvelussa

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 750.

Avainsanat:

Tilaa