Hallituksen ehdotus työterveyshuollon palveluiden tarjoamisesta irtisanotuille on kannatettava

Tiedote 46/2015, 9.9.2015

Hallituksen esitys työterveyshuollon palveluiden tarjoamisesta puolen vuoden ajan irtisanomisajan jälkeen on Työterveyslaitoksen mielestä hyvä. Nykyisin työnantaja voi järjestää työterveyspalvelut vain työsuhteessa oleville. Palvelujen jatkuminen parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia työkykynsä ylläpitämiseen hankalassa elämäntilanteessa.

– Henkisen tuen ja sairauksien hoidon varmistamisen lisäksi työterveyshuollossa arvioidaan tarve lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen sekä annetaan neuvontaa ja ohjausta uudelleen työllistymisessä, kertoo palvelukeskuksen johtaja Kari-Pekka Martimo Työterveyslaitoksesta.

– Vaikka työterveyshuollon sopimus käsittäisi vain lakisääteiset palvelut, sisältyy niihinkin merkittäviä mahdollisuuksia tukea työntekijän työkykyä ja ohjata kuntoutuspalveluiden piiriin.

Sairauspoissaolon karenssipäivän vaikutuksista vähän tietoa

Hallitus esitti myös, että sairauspäivien korvaustasoa alennetaan niin, että ensimmäinen päivä on vastaisuudessa palkaton ja päiviltä 2–9 maksetaan 80 prosenttia palkasta. 

– Ruotsissa huolestuttiin 1990-luvun alussa sairauspoissaolojen suuresta määrästä ja siellä tehtiin samanaikaisesti useita muutoksia sairauspoissaoloja koskien. Yksi muutoksista oli karenssipäivä eli ensimmäisestä sairauspoissaolopäivästä tehtiin palkaton, kertoo teemajohtaja Tuula Oksanen Työterveyslaitoksesta.

– Ruotsissa sairauspoissaolot alkoivat laskea ja ne jatkoivat laskuaan muutoksien jälkeen. Monista samanaikaisista muutoksista johtuen siellä ei ole kuitenkaan pystytty arvioimaan yksittäisen muutoksen kuten karenssipäivän vaikutuksia. Myöhemmin sairauspoissaolot ovat kääntyneet jälleen nousuun.

– Selvää on, että karenssipäivän käyttöönotto koskee eniten työtä, jossa ei ole mahdollisuuksia etätyöhön. Sen sijaan esimerkiksi asiantuntijatyötä tekevä voi hoitaa työnsä hieman flunssaisenakin työskentelemällä kotoa käsin, muistuttaa tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitoksesta.

Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivulan mielestä sairauspoissaolojen vähentämispyrkimyksissäkin on syytä katsoa kokonaisuutta.

Työtä ja työpaikkaa kehittämällä voidaan parantaa työkykyä ja samalla ehkäistä sairauspoissaoloja, osoittavat tutkimuksemme. Tärkeää on se, että työpaikoilla panostetaan yhdessä työhyvinvointiin ja johtamiseen.
–Hallituksen esitys perhevapaista aiheutuvien kustannusten jakamisesta on positiivinen asia, sanoo Koivula. Uudistuksella parannetaan työelämän tasa-arvoistumista ja naisten asemaa.

Lisätiedot:

teemajohtaja Tuula Oksanen, puh. 043 8201032
palvelukeskuksen johtaja Kari-Pekka Martimo, puh. 050 5665797
osaamiskeskuksen johtaja Jorma Mäkitalo, puh. 040 5156131
pääjohtaja Antti Koivula, puh. 030 474 2340, 043 8250036
tutkimusprofessori Mikko Härmä, puh. 040 5442750

sähköposti etunimi.sukunimi@ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh.  040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi
@tyoterveys

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia