Hämeen alueelle Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto – Hyvä työelämä pk-yrittäjille

Tiedote 27/2015, Helsinki 12.5.2015

Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston Hämeen alueverkoston toiminta käynnistyi toukokuussa Lahdessa järjestetyssä tilaisuudessa. Alueellinen verkosto mahdollistaa yrittäjien sekä pienten ja suurten työpaikkojen työhyvinvointitoimijoiden verkostoitumisen ja yhteisen keskustelun työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Verkosto tekee vahvaa yhteistyötä Työelämä 2020 -hankkeen Hämeen alueverkoston kanssa.

Samassa tilaisuudessa käynnistyi Lahden ammattikorkeakoulun koordinoima Hyvän työelämän ääni -hanke, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti mikro- ja pk-yritykset. Hanke tarjoaa tietoja, taitoja ja välineitä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseen työpaikoilla.

Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston, Hyvän työelämän ääni -hankkeen ja Työelämä 2020 -hankkeen järjestämän tilaisuuden teemana oli pk-yritysten työvireen ja iskukyvyn ylläpitäminen työelämän muutoksessa.

Hyvän työelämän ääni -hanke etsii parhaillaan Hämeen alueella toimivia työpaikkoja mukaan toimintaan, joka on suunnattu sekä yksinyrittäjille että isommille yrityksille.

Johtamisen keinot ovat haussa jatkuvassa muutoksessa

– Työn muutos on muuttunut. Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa, jota teknologiset innovaatiot kiihdyttävät. Samaan aikaan työn tekemisen tapojen pitäisi muuttua, mutta se on vaikeaa ja hidasta, sanoi tutkija Marika Schaupp Työterveyslaitoksesta.

Vaikka toimintaympäristössä ja työpaikalla tapahtuu muutoksia ja työelämä tuntuu yhä kaaosmaisemmalta, pitää ihmisten pystyä toimimaan arjessa. Keskeinen kysymys onkin, miten työskennellä ja johtaa jatkuvien muutosten keskellä siten, että työn mielekkyys säilyy?

Hyvän työelämän ääni -hanke hakee vastauksia tähän kysymykseen. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja sitä toteuttavat yhteistyössä Lahden ja Hämeen ammattikorkeakoulut.

– Hankkeessa järjestämme muun muassa kaaosjohtamisen työpajoja, joissa esimiehet, asiantuntijat ja opiskelijat etsivät yhdessä konkreettisia käytännön ratkaisuja ja näkökulmia työpaikkojen arjen haasteisiin, kertoo hankkeen projektipäällikkö Sari Niemi Lahden ammattikorkeakoulusta.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi ja laajemmin työelämän kehittämiseksi on jo olemassa paljon tietoa, hyviä käytäntöjä ja välineitä ja jopa rahoitusta. Usein ongelmana on, että pienillä yrityksillä ei ole aikaa ottaa selvää kaikista mahdollisuuksista. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle yrittäjälle etsitään sopivat keinot työkyvyn ylläpitämiseen ja johtamistaitojen vahvistamiseen Yrittäjille tarjotaan myös vertaistukea, jatkaa Sari Niemi.

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto on merkittävä työpaikkojen toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka ja keskustelun areena

Tyhy-verkosto on työpaikkojen toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka. Verkosto on tarkoitettu kaikille työpaikan toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita työpaikan työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä, kertoo kehittämispäällikkö Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitoksesta.

Verkoston toiminta-alueena on koko Suomi. Nyt perustettu Hämeen alueverkosto on uusin tulokas. Verkostosta tulee oman alueensa merkittävin työpaikkojen toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka ja keskustelun areena. Hankeyhteistyö on yksi osa verkoston toimintaa.

Toiminnan lähtökohta ovat työpaikkojen ja yrittäjien tarpeet. Verkoston jäsenten toivotaan osallistuvan alueellisen toiminnan suunnitteluun, jatkaa Lerssi-Uskelin. Mahdollistamme eri toimijoiden yhteistyön paikallisesti, kansallisesti ja myös kansainvälisesti.

Tyhy-verkosto tekee tiivistä yhteistyötä Hämeen alueella jo toimivan Työelämä 2020 –hankkeen Hämeen alueverkoston kanssa.

Yhteistyö hyödyttää Hämeen alueen yrityksiä

Työelämä 2020 -hankkeen Hämeen alueverkoston koordinaattori Riikka Järvinen kertoo, että sen tehtävänä on varmistaa, että alueen yritykset ja työpaikat saavat verkoston toimijoilta nopeasti tarvitsemansa avun omien toimintatapojensa kehittämiseen. Verkostossa onkin mukana laaja joukko työelämätoimijoita, jotka kehittävät alueen yritysten ja työorganisaatioiden toimintaa. Hän toteaa tiiviin yhteistyön TYHY-verkoston ja Hyvän työelämän ääni -hankkeen kanssa tarjoavan uusia mahdollisuuksia laajempaan yhteistyöhön, joka hyödyttää alueen yrityksiä ja työorganisaatioita.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sari Niemi, Lahden ammattikorkeakoulu, puh. 044 7080 193, sari.niemi[at]lamk.fi

Asiakkuuspäällikkö Riikka Järvinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 121, riikka.jarvinen[at]ely-keskus.fi

Kehittämispäällikkö Jaana Lerssi-Uskelin, Työterveyslaitos, puh. 043 820 1020, jaana.lerssi-uskelin[at]ttl.fi

Lue lisää

Hyvän työelämän ääni -hankkeen verkkosivut: www.lamk.fi/hyvantyoelamanaani

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto:www.ttl.fi/tyhyverkosto

Työelämä 2020 -hanke Hämeen alueverkosto: www.tyoelama2020.fi

         

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia