• news.cision.com/
  • Työterveyslaitos/
  • Kansallista etätyöpäivää vietetään 18.9. neljättä kertaa, vielä ehtii ilmoittautua mukaan! Teemana työn uusi johtajuus

Kansallista etätyöpäivää vietetään 18.9. neljättä kertaa, vielä ehtii ilmoittautua mukaan! Teemana työn uusi johtajuus

Report this content

Työterveyslaitoksen ja Microsoftin tiedote 17.9.2014 (Tiedote 56/2014)

Etätyön suosio kasvaa, ja viime vuonna jo lähes kolmannes palkansaajista teki satunnaisesti etätyötä. Microsoft ja Työterveyslaitos järjestävät torstaina 18.9. Kansallisen etätyöpäivän, jonka teemana tänä vuonna on Työn uusi johtajuus. Etätyöpäivään ehtii vielä ilmoittautua torstaina 18.9. klo 16 saakka osoitteessa www.etatyopaiva.fi.

Huomenna neljättä kertaa vietettävän Kansallisen etätyöpäivän tarkoituksena on edistää etätyötä ja liikkuvaa työtä. Etätyöpäivä tarjoaa organisaatioille hyvän mahdollisuuden kokeilla etätyön tekemistä. Kampanjaan valitaan joka vuosi ajankohtainen teema. Tänä vuonna keskustelua haluttiin herättää johtajuusteemasta, sillä etätyö edellyttää hyvää esimiestyötä ja kykyä myös oman työn johtamiseen. ”Toimivan etätyökulttuurin luominen on johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteispeliä: johto ilmaisee tahtotilan etätyöhön, esimiehet rakentavat yhdessä työntekijöiden kanssa etätyön käytäntöjä ja työntekijät kehittävät itselle sopivia työhyvinvointia edistäviä toimintatapoja”, sanoo erikoistutkija Seppo Tuomivaara Työterveyslaitokselta.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan vuonna 2013 etätyötä oli tehnyt vähintäänkin satunnaisesti jo 28 prosenttia palkansaajista. Etätyö on yleistä etenkin ylempien toimihenkilöiden keskuudessa, joista jopa 44 prosenttia on tehnyt etätyötä (Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa 2012 -tutkimus).

Etätyön yleisyydestä huolimatta edelleen keskustellaan luottamuksesta – Työterveyslaitoksen tutkija Lotta Harjun mukaan liiallisen valvonnan tiedetään kuitenkin vievän työn mielekkyyden ja lisäävän työhön leipääntymistä.

”Todellisuudessa moni etätyötyöntekijä tekee kotona enemmän työtä kuin tekisi toimistolla, kun työaikaa säästyy työmatkoista ja palavereista. Etätyöläinen kokee kuitenkin painetta lunastaa oikeus etuuteensa ylettömällä työnteolla ja syyttää itseään, mikäli ei koe saaneensa ”riittävästi aikaan”. Samalla unohtuu se, että päivät toimistollakaan eivät ole aina niin tehokkaita keskeytyksineen.”

Etätyöstä uutta innostusta työhön

Etätyö tarjoaa tilaisuuden syventyä tehtäviin rauhassa: tämä voi edesauttaa myönteistä työhön uppoutumista ja innostusta, mikä rohkaisee luomaan ja oivaltamaan. Siksi pitää varmistaa rauhallisen työn hetket, esimerkiksi vastustamalla kiusausta reagoida välittömästi sähköposteihin.

”Pitämällä huolta syventymiseen tarkoitetusta työajasta voi hallita työtään paremmin ja saada uutta innostusta työhön,” Lotta Harju toteaa.

Etätyön johtamisen suuri haaste onkin työntekijällä itsellään: miten hallita omaa työntekoa, kun perinteiset fyysiset ja ajalliset rakenteet eivät ole sitä ohjaamassa? Työntekijä ottaa vastuun työtehtävistään, mutta miten on työntekijän hyvinvoinnin laita?

”Työssä leipääntymisen kokemus voi johtua siitä, että työtä ei pysty tekemään kunnolla hektisessä työympäristössä. Kun kiirettä on liikaa, työn hallinnan kokemus heikkenee ja työ voi alkaa tympiä.”

Vinkkejä etätyöhön:

  • Pelisäännöt. Työyhteisössä on laadittava selkeät pelisäännöt: kuka, missä ja milloin etätyötä voi tehdä. Näin turvataan tasapuolinen kohtelu ja vahvistetaan luottamusta. Kaikille on oltava selvää, millaisiin töihin ja tilanteisiin etätyö sopii.
  • Luottamus. Etätyö perustuu aina molemminpuoliseen luottamukseen. Esimiehen ja työntekijän välistä luottamusta rakennetaan keskustelemalla säännöllisesti ja avoimesti siitä, mikä etätyössä toimii tai ei toimi. Hyvä esimies on valmis antamaan vastuuta työntekijöilleen ja edellyttää myös heiltä vastuun ottamista.  
  • Vuorovaikutus. Työyhteisössä on huolehdittava siitä, että esimiehen ja alaisten sekä työntekijöiden keskinäinen yhteydenpito toimii ja siihen on tarvittavat välineet ja laitteet. Myös epävirallisesta kanssakäymisestä on huolehdittava. Tarvittavasta yhteydenpidosta on hyvä sopia ja yhteisöllisyyttä vaalia myös etätyöskentelyssä. Esimies ei saa olla etäinen etätyössäkään!  
  • Tavoitteet. Esimiehen on suunniteltava työn tavoitteet, seuranta ja aikataulu yhdessä työntekijän kanssa. Asetettuja tavoitteita kannattaa seurata säännöllisesti ja luoda mahdollisuudet molemminpuoliseen palautteen antamiseen.  
  • Työssä jaksaminen. Työntekijöiden työssä jaksamista ja työnohjausta on tuettava. Kokemus luottamuksesta, mahdollisuus vaikuttaa omaan ajankäyttöön ja muiden elämänalueiden lomittuminen sujuvasti työpäivään lisäävät motivaatiota ja hyvää oloa. Etätyön sudenkuopat on myös tunnistettava: vastuun kantaminen ja työn eteneminen on turvattava, työssä jaksamisesta on huolehdittava ja varmistettava, että kukaan ei erakoidu työyhteisön ulkopuolelle.

Etätyötesti

Kukkiiko luovuutesi etätöissä? Helpottaako etätyö arkeasi? Entä miten pomo suhtautuu? Oheisella pikatestillä selviää sopiiko etätyö sinulle: http://tyopiste.ttl.fi/Kyselyt/Sivut/Tee_testi_Sopiiko_sinulle_etatyo.aspx

Lisätietoja:

Lehdistötiedote 10.9.2014: Tiina Tapanainen LähiTapiolasta on Vuoden etätyöjohtaja 2014

Suomi haastetaan mukaan Kansalliseen etätyöpäivään 18.9. – teemana Työn uusi johtajuus

www.etatyopaiva.fi

Camilla Lindfors, viestintäjohtaja, Microsoft Oy
p. 040 838 6686, camilla.lindfors@microsoft.com

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö, Työterveyslaitos
p. 040 548 6914, kristiina.kulha@ttl.fi

Kansallinen etätyöpäivä

Microsoft ja Työterveyslaitos järjestävät Kansallisen etätyöpäivän torstaina 18.9.2014. Kyseessä on Työterveyslaitoksen ja Microsoftin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää etätyötä ja liikkuvaa työtä. Viime vuonna kampanjaan osallistui lähes 24 000 ihmistä. Tänä vuonna etätyöpäivän teemana on Työn uusi johtajuus, sillä kannustavien etätyölinjausten ja hyvän esimiestyön ohella etätyö edellyttää kykyä oman työn johtamiseen ja monimuotoiseen yhteisöllisyyteen. Kansalliseen etätyöpäivään voi ilmoittaa itsensä tai organisaationsa osoitteessa www.etatyopaiva.fi. Sivuilta löytyy myös kiinnostavia edelläkävijätarinoita ja vinkkejä etätyön edistämiseen. Kampanjaa voi seurata myös Facebookissa www.facebook.com/kansallinenetatyopaiva ja Twitterissä #etätyöpäivä. Kampanjan pääyhteistyökumppani on DNA.

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoft Oy:n palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria.

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Työterveyslaitos tarjoaa tutkittuun tietoon pohjautuvia luotettavia ja riippumattomia asiantuntijapalveluja. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 730. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö.


Tilaa