Kiusaamiseen nollatoleranssi – faktat, ohjeet ja vinkit kiusaamisen ehkäisyyn koottu nettiin

Kenenkään ei tulisi joutua kiusatuksi työssä. Kuitenkin yli 100 000 palkansaajaa kokee joka päivä olevansa kiusaamisen kohteena työpaikallaan. Työpaikoille tarvitaan kiusaamisen nollatoleranssi, organisaatiokulttuuri, jossa kiusaamisen hyväksymättömyys ja suvaitsemattomuus on yhteinen arvo. 

Sopuisa työyhteisö -hankkeessa koottiin Työterveyslaitoksen verkkosivuille helposti omaksuttava tieto- ja vinkkipaketti työpaikkakiusaamisen vähentämiseksi ja kiusaamiskokemuksiin puuttumisen edistämiseksi. Sivuston osoite on www.ttl.fi/sopuisa.

– Kiusaaminen on mitätöivää, alistavaa, loukkaavaa kohtelua, joka ajaa kohteeksi joutuneen puolustuskyvyttömään tilanteeseen. Kiusaaminen heikentää kiusatun mahdollisuuksia tehdä työtään ja olla vuorovaikutuksessa muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Kiusaamisen muodot vaihtelevat mitätöivistä eleistä ja ilmeistä sanallisiin uhkauksiin, kertoo johtava asiantuntija Maarit Vartia Työterveyslaitoksesta.

Joskus voi syntyä epäselvyyttä siitä, onko esimiehen käytös ja toiminta kiusaamista vai ei. Tekeekö esimies työnjohto-oikeuteensa perustuvia päätöksiä vai kiusaako hän. Esimiehen oikeutena ja velvollisuutena on jakaa ja organisoida tehtäviä sekä huolehtia töiden sujumisesta.

Kiusaamisen nollatoleranssi tarkoittaa, että

- johto viestittää, että minkäänlaista häirintää tai kiusaamista ei hyväksytä
- koko organisaatiossa panostetaan kiusaamisen ehkäisyyn
- jokainen, joka havaitsee kiusaamista, puuttuu siihen
- kiusaamista kokeva nostaa asian puheeksi. Häntä rohkaistaan ja tuetaan siinä.
- työnantajan tietoon tulleet tilanteet selvitetään viipymättä ja asianmukaisesti.

Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuunsa ja roolinsa kiusaamisen ehkäisyssä

Kiusaamiseen puuttumisessa ja ristiriitojen selvittämisessä tarvitaan koko työyhteisön aktiivisuutta ja yhteistyötä. Työantajan tulee yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa laatia yhteiset pelisäännöt ja ohjeet kiusaamisen ehkäisyyn ja tilanteiden selvittämiseen sekä kouluttaa esimiehet puuttumaan kiusaamiseen. Vastuu kiusaamiskokemuksen selvittämisestä on kuitenkin aina työnantajalla. Epäasiallisen kohtelun vähentämiseksi työyhteisötasolla hyvä keino on keskustella yhdessä siitä, minkälaiset tilanteet ja käyttäytyminen juuri omalla työpaikalla koetaan epäasiallisena. Joillekin toisen kokemus voi tulla yllätyksenä.

Kiusaamisen on puututtava heti

Kiusaamisen nollatoleranssin saavuttamisessa kiusaamista havaitsevan työtoverin rooli on keskeinen. Parhaimmillaan epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuva työtoveri lopettaa kiusaamisen alkuunsa.

Kiusaaminen tulee kalliiksi

Kiusaaminen lisää sairauspoissaoloja. Kiusatut kärsivät mm. ahdistuneisuudesta ja masentuneisuudesta sekä keskittymis- ja univaikeuksista. Yksi sairauspoissaolopäivä maksaa 350 euroa. Pitkään jatkunut kiusaamiskokemus ja sen selvittely voi maksaa organisaatiolle yli 30 000 euroa.

Sivustolla www.ttl.fi/sopuisa kerrotaan, mistä työpaikkakiusaamisessa on kyse, miksi sitä ilmenee ja mitä seuraamuksia siitä on yksilöille ja organisaatiolle. Sivustolta löytyy ohjeet siitä, mitä itse kunkin tulee tehdä, kun työpaikalla ilmenee kiusaamista, mistä saa apua ja tukea ja miten saavutetaan kiusaamisen nollatoleranssi eli sopuisa työyhteisö.

Sivusto laadittiin osana SOPUISA työyhteisö -hanketta yhteistyössä hankkeen asiantuntijaryhmän kanssa. Toteutuksessa ovat olleet mukana SAK, STTK, Tehy, Ammattiliitto Pro, JHL, AKAVA, Valtion työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat, Kirkon työmarkkinalaitos, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja TJS opintokeskus. Hanketta rahoitti Työhyvinvointifoorumi.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Maarit Vartia, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2790, 040 533 9648, maarit.vartia-vaananen(at)ttl.fi

Tietopaketti työpaikkakiusaamisen ehkäisemisestä (www.ttl.fi/sopuisa)

Tietokortti (pdf): SOPUISA työyhteisö – kohti kiusaamisen nollatoleranssia

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 750.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa