Kokemus työn epävarmuudesta voi lisätä sydäntaudin riskiä

Työsuhteensa epävarmaksi kokevilla on 19 prosenttia suurempi riski sairastua sydäntautiin kuin työsuhteensa varmaksi kokevilla. Tulos saatiin analyysissä, jossa koottiin yhteen seitsemässä maassa tehtyjen 17 pitkittäistutkimuksen tulokset. Tutkimuksissa seurattiin yli 170 000 työntekijän terveyttä keskimäärin 10 vuoden ajan. Työterveyslaitoksen ja Lontoon yliopiston koordinoima tutkimus julkaistiin British Medical Journalissa.

 Tulokset osoittivat, että seurannan alussa työnsä epävarmaksi kokeneiden riski sairastua sydäntautiin oli korkeampi verrattuna työntekijöihin, jotka olivat kokeneet työsuhteensa turvalliseksi, kertoo päätutkijana toiminut tutkimusprofessori, akatemiatutkija Marianna Virtanen Työterveyslaitoksesta.

 Riski on melko vähäinen, mikä voi osin johtua siitä, että epävarmuuden kokemus voi olla ohimenevä. Tutkimusaineiston perusteella ei tiedetä, keiden kohdalla epävarmuus johti todelliseen työn menetykseen ja pitkäaikaiseen työttömyyteen, Virtanen jatkaa.

Epävarmuuden kokemus yleisempää alemmassa ammattiasemassa olevilla

Epävarmoiksi työsuhteensa kokevista 22,6 prosenttia oli työntekijäasemassa, 66,9 prosenttia alempia toimihenkilöitä ja 10,5 prosenttia korkeassa ammattiasemassa. Varmaksi työsuhteensa kokeneista puolestaan 19,2 prosenttia oli työntekijäasemassa, 64,3 prosenttia alempia toimihenkilöitä ja 16,5 proenttia korkeassa ammattiasemassa. Mahdollinen sairastuminen sydäntautiin selittyy osin työnsä epävarmaksi kokeneiden heikommalla sosioekonomisella asemalla.

Epävarmaksi työnsä kokeneilla muita enemmän sydäntaudin riskitekijöitä

Analyysissä selvisi myös, että epävarmaksi työsuhteensa kokeneilla oli hieman muita enemmän sydäntaudin riskitekijöitä, kuten kohonneet verenpaine- ja kolesteroliarvot. Työsuhteensa varmaksi kokeneet myös liikkuivat vapaa-aikanaan aktiivisemmin kuin epävarmaksi kokeneet.

 Nämä seurannan alussa kyselyin ja laboratoriokokein selvitetyt sydäntaudin riskitekijät voivat olla osasyy havaittuun yhteyteen koetun työn epävarmuuden ja sydäntaudin välillä. Terveelliset elintavat ja riskitekijöiden vähentäminen ovat tärkeitä, kun halutaan ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja. Epävarmassa työtilanteessa on erityisen tärkeää huolehtia omasta terveydestä, sanoo IPD-Work -konsortiota johtava professori Mika Kivimäki Lontoon yliopistosta.

Tutkimuksessa koottiin yhteen kaikki saatavilla oleva tieto

Systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin kerättiin jo julkaistu tieto, joka yhdistettiin IPD-Work konsortion 13:een tutkimusaineistoon. Tutkimuksen 174 438 osallistujaa olivat Suomesta (3 aineistoa), Ruotsista (2 aineistoa), Tanskasta (6 aineistoa), Saksasta (2 aineistoa), Belgiasta (1 aineisto), Iso-Britanniasta (1 aineisto) ja Yhdysvalloista (2 aineistoa). Uusia, rekistereihin perustuvia sydäntautitapauksia vajaan 10 vuoden keskimääräisenä seuranta-aikana ilmaantui 1892. Koettua työn epävarmuutta selvitettiin seurannan alussa tehdyissä kyselyissä, yleisimmin kokemuksena irtisanomisen tai työttömyyden uhasta.

Tutkimuksen koordinoi Työterveyslaitos ja University College London. Yhteistyössä oli mukana useita yliopistoja ja tutkimuslaitoksia Suomesta, Ruotsista, Iso-Britanniasta, Tanskasta, Saksasta, Belgiasta, Ranskasta ja Yhdysvalloista.

Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemia, Työsuojelurahasto, Swedish Research Council for Working Life and Social Research, German Social Accident Insurance, Danish Work Environment Research Fund ja BUPA Foundation (Iso-Britannia).

Lisätiedot:
Tutkimusprofessori, akatemiatutkija Marianna Virtanen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2702, 043 824 1151, marianna.virtanen (at)ttl.fi
Professori Mika Kivimäki, Työterveyslaitos, Lontoon yliopisto, puh. 040 730 8879, mika.kivimaki (at)helsinki.fi

Artikkeli:
Virtanen M, Nyberg S, Batty GD, et al. Perceived job insecurity as a risk factor for incident coronary heart disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;347:f4746


Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa