Kuormittava työ saattaa heikentää terveyttä ja toimintakykyä vanhuudessa

Huono työkyky eli henkilön riittämättömät fyysiset ja psyykkiset resurssit suhteessa työn kuormittavuuteen, ennustaa terveyden heikkenemistä ja toimintakyvyn vajauksien lisääntymistä vanhuudessa. Tämä käy ilmi Kunta-alan työntekijöiden pitkittäistutkimuksessa (KVTEL), jossa keski-ikäisiä kunta-alan työntekijöitä on seurattu 28 vuoden ajan.

Tutkimustulokset esitellään kansainvälisessä konferenssissa Work Well-being and Wealth, joka järjestetään 26.−28.8. Helsingissä. Työterveyslaitoksen järjestämän konferenssin aiheena on työurien jatkamiseen, työhyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyvä tuorein tieto, haasteet ja ratkaisut.

Tiedotustilaisuus Hotel Crowne Plazassa, Helsingissä 26.8. klo 12.15. Tiedotustilaisuuden ohjelma. Tervetuloa.

Huomattava osa aikuisiästä kuluu työn parissa, mutta työn vaikutuksesta vanhuuden terveyteen tai toimintakykyyn tiedetään kuitenkin vähän.

Väestön nopea ikääntyminen on herättänyt tutkijat tarkastelemaan työn kuormittavuuden pitkäkestoisia vaikutuksia ja etsimään uusia keinoja, joilla edistetään ikääntyvän väestön terveyttä ja vähennetään terveydenhuollon palvelujen tarvetta.

– Keski-iän huonoa työkykyä voidaan pitää aikaisena varoitusmerkkinä myöhemmän iän toimintakyvyn vaikeuksista, sanoo Mikaela von Bonsdorff Jyväskylän yliopistosta.

– Tässä Kunta-alan ikääntyvässä tutkimusaineistossa todettiin keski-iän fyysisen ja psyykkisen työn kuormittavuuden olevan yhteydessä lisääntyneeseen sairaalahoidon tarpeeseen sekä ennenaikaiseen kuolemaan, mutta eroja löytyi sukupuolen ja ammattiaseman mukaan, kertoo von Bonsdorff.

Nämä tuoreet tulokset viittaavat siihen, että työn korkean kuormittavuuden pitkäkestoisia haittoja voidaan ennalta ehkäistä sopeuttamalla työ henkilön resurssien mukaiseksi. Ikääntyvän työvoiman fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen voi estää tai hidastaa terveyden heikkenemistä ja toimintakyvyn vajauksien ilmaantumista eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

KVTEL tutkimus käynnistyi Työterveyslaitoksella vuonna 1981 ja siihen osallistui lähes 6000 kunta-alan työntekijää ja toimihenkilöä. Tutkijaryhmä koostuu Jyväskylän ja Tampereen yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tutkijoista. 

Työterveyslaitos järjestää Work, Well-being and Wealth: Active Ageing at Work -kongressin (WWW) Helsingissä yhteistyössä kansainvälisten tieteellisten järjestöjen ja organisaatioiden (JPI, PEROSH, ICOH, IEA, European Agency on Safety and Health at Work) sekä sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja suomalaisten työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa. Konferenssiin osallistuu 200 tutkijaa ja asiantuntijaa lähes 30 eri maasta.

Lisätietoja: Mikaela von Bonsdorff, Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, p. 0400 342 692, mikaela.vonbonsdorff (at)jyu.fi.

Gerontologian tutkimuskeskuksen sivuille on koottu aiheeseen liittyvää tutkimustietoa

Konferenssista lisätietoja antaa tutkimusprofessori Mikko Härmä, Työterveyslaitos, puh. (030) 474 2729, 040 544 2750, mikko.harma(at)ttl.fi
ks. ohjelma konferenssin nettisivuilta
www.ttl.fi/www2013
Twitter #workhealth2013

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 800.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa