Kutsu Työelämätiedon webinaariin 7.10.2020

Report this content

Työelämätiedon syksyn julkaisu: uutta dataa sote-alan johtamisesta sekä työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittamisesta.

Työelämätieto-palvelussa julkaistaan lokakuun alussa uudet kokonaisuudet Mitä kuuluu? -kyselystä sekä WorkingMIX -hankkeesta.

Tervetuloa kuulemaan uusista kokonaisuuksista webinaariin 7.10.2020 kello 14–15.

Ohjelma
 

14.00 Tervetuloa, erikoistutkija Pekka Varje
14.10-14.30 Sote-alalla arvostetaan valmentavaa johtamista, erityisasiantuntija Risto Nikunlaakso
14.30-15.00 Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? erityisasiantuntija Jarno Turunen

Webinaari ei vaadi ennakkoilmoittautumista, vaan mukaan pääset alla olevan linkin kautta

Join Microsoft Teams Meeting

Lisätietoja:
Pekka Varje
Pekka.Varje@ttl.fi
+358 30 474 2732

Sote-alalla arvostetaan valmentavaa johtamista

Yksi Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn osa-alueista on johtaminen ja esimiestyö. Osa-alueessa selvitetään muun muassa esimiesten johtamistapaa sekä henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työssä tapahtuviin muutoksiin.

Sote-alalla esihenkilöt saavat positiivista palautetta johtamisestaan. Valtaosa työntekijöistä pitää esihenkilön johtamistapaa oikeudenmukaisena ja valmentavana.

Mitä kuuluu? -kysely tehdään vuosittain 11:ssa sote-kuntayhtymässä. Aineisto päivitetään työelämätieto.fi -alustalle kerran vuodessa.

Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä?

Työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tukemisen palvelut ovat monialaisia. Niiden kehittäminen edellyttää laaja-alaista vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia. Monialaisten palveluiden vaikutuksiin liittyvät syy-seuraus-oletukset ovat monimutkaisia ja yhdistävät eri tieteenalojen ja toimijoiden käytännön kokemuksia. Syyseuraus-oletusten lisäksi on tärkeää huomioida minkälaisten toimintaympäristöön kytkeytyvien vaikutusmekanisminen kautta tulokset syntyvät tai jäävät syntymättä.Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi -hankkeessa (WorkingMIX) pohditaan työkyvyn ja työllistymisen tukemista. Mitä on työ ja miltä tulevaisuuden työelämä näyttää? Miten uudessa työelämässä työllistytään ja minkälaisia tukipalveluita työikäinen kaipaa? Entä miten työkykyä tuetaan monialaisesti?

Työelämätieto on Työterveyslaitoksen tuottama palvelu, joka kokoaa työelämädataa eri lähteistä ja tarjoaa sen avoimesti käyttöön. Työelämätieto-verkkosivusto tarjoaa alustan, jonka kautta asiantuntijat, media, työelämänkehittäjät ja muut työelämätietoa hyödyntävät tahot saavat käyttöönsä ajantasaisen ja luotettavan tiedon suomalaisesta työelämästä. www.tyoelamatieto.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia